آدرس دفتر روزنامه: بندرعباس، خیابان بهادر جنوبی، ابتدای کارگزاری، کوچه فضیلت 2، طبقه دوم، روزنامه ندای هرمزگان

تلفن تماس:  ۰۷۶۳۲۲۴۱۵۱۵

تلفن تماس: 07632242888

تلفن همراه:  09218532458

تلفن همراه: 09218532458

فکس: 32261117

مدیر مسئول: غلامحسین عطایی دریایی

سر دبیر: خلیل بزرگمهر

واتس آپ: 09218532458