چهارشنبه, مرداد 19, 1401

NEDAYE HORMOZGAN ONLINE
The online newspaper version of the Iranian

ورود/عضویت

خط و نشان شورا و پیغام های معنادار به شهردار

ندای هرمزگان – مرضیه دشتی
پانزدهمين جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار بررسی و تبادل نظر در خصوص اهمیت به توسعه کارآفرینی و نقش آن و ایجاد فرصت‌های شغلی با موضوع قابلیت های فراوان شهر بندرعباس (مشکلات و موضوعات مرتبط با نیروهای پیمانکاری شهرداری) برگزار شد. اظهارات اعضای شورای شهر از ابتدای این ماه بوی اختلاف بین شورای اسلامی و شهرداری می دهد.
به گزارش خبرنگار ندای هرمزگان، اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در زمان انتخاب شهردار جدید بندرعباس در این دوره که با شعار مبارزه با فساد فعالیت خود را آغاز کردند، با رای حداکثری مهدی نوبانی را به این سمت برگزیدند. این شورا برای نشان دادن عزم خود به تغییرات بلافاصله پس از تشکیل جلسه به مدیریت عباس امینی زاده در شهرداری خاتمه دادند و تصمیم گرفتند، تا زمان انتخاب شهردار جدید، این مجموعه با سرپرست اداره شود. و پس از آن طی فرایندی که نتیجه آن مشخص بود مهدی نوبانی به عنوان شهردار بندرعباس انتخاب شد. حال با گذشت مدتی کمی از این انتخاب، تعدادی از اعضای شورا اقدامات شهردار جدید را به مذاق خود خوش ندیده و بصورت علنی در جلسات شورا علیه وی موضع گیری می کنند. موضع گیری هایی که حداقل برای مدت کوتاه، به نظر غیر قابل پیش بینی بود. اما در دراز مدت طبیعی به نظر می آمد.
در همین حال نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور خود گفت: از انتخاب و انتصاب شهردار بندرعباس ۴ ماه می‌گذرد در جلساتی که قبل از انتخاب شهردار وجود داشت با توجه به ارائه برنامه مقرر شد شهردار منتخب شهرداری را از حالت سردرگمی، بلاتکلیفی و بی انگيزگی كاركنان خارج کند اما پس از دو ماه با توجه به عدم تحقق و تحرک برای انجام برنامه هايی كه شهردار به شورا ارائه دادند این مسئله حل نشده است ازهمین رو به شهردار تذکر میدهم و از رئیس شورا میخواهم به صورت کتبی این تذکرات را به شهردار بندرعباس ارسال نماید.
اسماعیل بواشه افزود: چهار ماه فرصت کمی نیست و شهردار می‌توانست در این مدت شناخت دقيقی از وضع موجود شهر، شهرداری و مديران و همچنين افقی که برای برنامه‌های ۳ ماهه، ۶ ماهه و یکساله این شهر که برشی از سند چشم انداز ۲۰ ساله است ترسیم کرده‌ و اجرايی كنند اما من اراده و عزم را در شهردار بندرعباس نمي بينم و امیدواریم رویه تغییر کند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی، برقراری عدالت در مباحث پرداختی، کاهش موانع و تشویق سرمایه‌گذاران در شهر بندرعباس، تکمیل و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تکمیل تجهیزات حوزه آتش نشانی از جمله نردبان بلند، توجه به ورزش محلات و ایجاد شور و نشاط در محلات دیگر مباحثی است که انتظار می‌رود شهردار به آنها توجه کند.
بواشه گفت: در حوزه انتصابات نیز شاهدیم انتصاباتی که در شهرداری صورت می‌گیرد با دیدگاه‌های نخست و شاخص های مطرح شده شهردار تفاوت دارد، ایشان گفته بود که در انتصابات از کانون ارزیابی تخصصی و شايسته سالاری شهرداران، مديران و معاونين استفاده خواهد كرد اما جای سوال است آیا این انتصابات بر مبنای همان کانون بوده یا سلیقه‌ای انجام شده است.
وی ادامه داد: از شهردار میخواهم اعلام کند در این کانون تخصصی ارزیابی چه افرادی حاضر بوده‌اند، چه رزومه‌ای داشته‌اند و چه تخصصی دارند این درخواست حداقلی از شهردار انقلابی بندرعباس است و امیدوارم در جلسه آینده شهردار در جلسه علنی حضور داشته باشد و در حضور خبرنگاران نسبت به این مسئله توضیح دهد.
سخنگوی شورای شهر بندرعباس گفت: اگر ما انتصابات خوبی در بدنه شهرداری نداشته باشیم و از نیروهای متخصص و توانمنداستفاده نکنیم در آینده دچار مشکل خواهیم شد و مجموعه متضرر می‌شود.
وی تصریح کرد: مسئله بعدی در حوزه نیروهای شرکتی و ساعات اضافه کاری است که متاسفانه از ۵ تا ۳۰ ساعت است و این مسئله در حق این نیروها علی الخصوص فضای سبز و تنظيف اجحاف می شود این در حالی است که نیروی خانم مشاوری در منطقه چهار ۱۶۰ ساعت اضافه کار با حق ایاب و ذهاب می‌گیرد در حالی که نیروهای شرکتی از این مسئله بی بهره هستند.
بواشه گفت: دیگر مسئله ما بیمه تکمیلی پرسنل رسمی است که خدماتی دریافت نمیشود و بیمه تامین اجتماعی بعضی از مناطق نیز حدود ۶ ماه است که پرداخت نشده و نیاز است نسبت به این مسئله هم رسیدگی شود.
هر کجا نیاز باشد شورای شهر به شهردار تذکر خواهد داد
اسماعیل رئیسی حسنلنگی نیز در این جلسه علنی اظهار داشت: با گذشت حدود ١٠٠ روز از انتخابات شورا مهمترين اقدام آن یعنی انتخاب شهردار انجام شد.
وی در این خصوص افزود: هر چند زمان كوتاهی است تا بتوان ارزيابی دقيقی از اقدامات صورت گرفته از شهردار جدید را ارائه نمود، اما آنچه كه برای شورا مهم می باشد توجه و نظارت مستمر و پيوسته به فعاليت‌هایی كه در مجموعه شهرداری در دست اقدام قرار دارد.
رئیسی تصریح کرد: موفقيت يا عدم موفقيت مديريت شهری در درجه نخست متوجه شورای شهر است كه صاحب رای مردم است و مخاطب اصلی مطالبه گری مردم نيز در درجه نخست متوجه شورا است لذا اين شورا بايد بتواند با مطالعه دقيق و بهره گيری از تفكر و خرد جمعی و استفاده از ظرفيت‌های قوی علمی و پژوهشی، بسترهای مطمئن و اطمينان بخشی را پيش روی مردم قرار دهد.
وی تصریح کرد: نظام شورايی و توجه به قواعد آن از مهمترين اصول حاكم بر اين مجموعه است و هرگونه موفقيتی مرهون انسجام، يكپارچگی و وحدت نظری و عملی در اقدامات و فعاليت‌ها است. حفظ هويت اين مجموعه جزء با فراست است و تعقل و تفكر قبل از هر عملی امكان پذير نيست و لذا توجه اين شورا را به حفظ و رعايت اصول و وظايف تعريف شده جلب ميكنم.
وی ادامه داد: اقدامات موقت و كم بهره آفت بزرگ شورا است، اقدامات پايدار و بهره ور رمز موفقيت و پايداری آن می باشد. هر اقدام ماندگار و پر ثمر نتيجه نگاه علمی و عقلانی است و بايد هم شورای شهر و هم شهرداری به اين اصل مهم بطور جدی توجه كنند و تمامی اقدامات خود را در چارچوب‌های علمی پژوهشی تعريف و نتايج آن را در تصميم گيريی ها عملياتی كنند.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: استفاده از ظرفيت علمی مراكز دانشگاهی، ايجاد و تقويت پارک‌های علم و فناوری، مطالعه تجربه‌های جديد علمی فن آور از نيازهای جدی شهرداری بندرعباس است كه بايد با اولويت قرار دادن آن و برقراری ارتباط با مركز علمی پژوهشی، خود را از روزمرگی و هدر رفت منابع نجات دهد.
وی بیان داشت: شهرداری بايد بتواند با فعاليت‌های خود هم افكار عمومی را إقناع كند و هم نظر شورا را جلب نمايد. معيارها و راهبردهای انتخاب شده توسط شورا بايد از اصول مورد قبول شهردار باشد و بی توجهی به آن می تواند عواقب سوء و پيامدهای ناخوشايندی را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: شورا برای تمامی اختيارات قانونی شهردار احترام قائل است و آن را جزئی از حقوق مديريتی او می داند، اما آن چيزی كه برای شورا حائز اهميت است حفظ انسجام و ايجاد پويايی و تحرک در چرخه مديريتی شهرداری است.هر گاه ضعفی در اين حوزه‌ها مشاهده شد شورا حق دارد با تذكرات خود پيشگيريی های لازم را به عمل آورد.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: موضوع ديگر كه بايد به آن اشاره كنم توجه به تعريف شهر بندرعباس به عنوان پايلوت كشوری در طرح گردشگری ملی است.
بندرعباس به عنوان بزرگترين بندر، آبروی كشور می باشد لذا از نمايندگان محترم و دلسوز استان ميخواهم در خصوص تقويت جايگاه گردشگری اعتباراتی، را در قانون بودجه سالانه كشور با رايزنی در كميسيون‌های مربوطه و اعضای مجلس شورای اسلامی پيشنهاد كنند و شورای شهر و شهرداری بندرعباس نيز با هماهنگی مجامع علمی و دانشگاهی به اين طرح هويت و اعتبار ببخشند.
وی در پایان گفت: از استاندار كه شخصيتی انقلابی و مديری توانمند و شناخته شده در حوزه‌های اجرائی و مديريتی است درخواست می‌کنم كه يكی از اهداف اصلی ايشان رونق و ارتقای شاخص‌های توسعه شهری و توجه جدی در سطح كلان ملی به حوزه گردشگری و زيباسازی اين بندر نشسته بر ساحل آب‌های نيلگون خليج فارس باشد و از تمامی ظرفيت‌های كشوری در اين امر مهم استفاده كنند.
شهردار از واگذاری پست‌های حساس مدیریتی به افراد فاقد صلاحیت، بی تجربه و غیر متخصص اجتناب کند
حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری سیاهویی اظهار داشت: انجام هر کار بدون پشتوانه آگاهی، تخصص و تجربه تلاش ها را بی اثر و خنثی و یا حداقل کم اثر می کند.
وی افزود: اگر کاری را انجام دادیم و تخصص و تعهد و تجربه که لازمه آن کار است رعایت نشد بیش از آنکه اصلاح شود فساد و تباهی را به دنبال خواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان داشت: سپردن مدیریت به افراد ضعیف در مدیریت شهری ظلم به شهروند است که باید تجدید نظر شود.
حجت الاسلام عامری سیاهویی گفت: یکی از سازمان هایی که در هنگام خطر ضامن جان و اموال مردم است سازمان آتش نشانی است. آتش نشانی سازمانی است که رسالت ذاتی آن به کار تیمی و گروهی گره خورده که با فاصله افتادن بین اعضاء و مدیریت تیم در وقت بحران، بحران دیگری را ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: عدم توجه به تخصص و فنی بودن مدیریت آتش نشانی در وقت بحران هم جان شهروند و هم اموال شهروند و هم جان آتش نشانان را با خطر مواجه خواهد ساخت.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس اذعان داشت: در جلسات کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی با مدیر آتش نشانی و در جلسه غیر علنی با شهردار مسائلی مطرح گردید که ضرورت دارد، شهردار نسبت به فنی بودن مدیر آتش نشانی اقداماتی انجام دهند. اما عدم توجه به نظر اکثریت اعضای شورا جای تعجب و سوال دارد.
حجت الاسلام عامری سیاهویی در خصوص تغییر و تحولات شهرداری به مهندس نوبانی تذکراتی داد و گفت: از واگذاری پست‌های مدیریتی به بعضی از افراد فاقد صلاحیت که مدیریت ناکارآمد آنان باعث رخوت و سستی انگیزه در سایر پرسنل زحمتکش شهرداری می شود خودداری و از افرادی که حرص پست گرفتن برای آنان یک آمال و آرزو شده
پرهیز شود.
عامری در پایان تاکید کرد: از به کار گیری مشاوران حریصی که در مدیریت شهردار طمع کرده اند و برای رسیدن به اهداف سیاسی و پنهان در طمع رسیدن به امکانات و دست اندازی به بیت المال و حقوق شهروندان کمین کرده اند خودداری شود تا چاپلوسان با تطمیع و گاهی با تهدید مدیریت مردمی را از مسیر حق باز نگردانند.

Comments 338

 1. Uimaqg says:

  order generic tadalafil 20mg – buy tadalafil 10mg sale order generic cialis

 2. Dfyonp says:

  ivermectin cream 1 – buy ivermectin 6mg ivermectin price canada

 3. Tpafwm says:

  order cephalexin online cheap – erythromycin pills order erythromycin 250mg pill

 4. Mnkygc says:

  fildena canada – brand sildenafil 50mg antabuse medication

 5. Zixgho says:

  budesonide allergy spray – order rhinocort pills ceftin 250mg uk

 6. Vpkjcl says:

  viagra 50 mg – sildenafil generic buy ranitidine 150mg online cheap

 7. Oplzdl says:

  order generic tadalafil – cialis us purchase stromectol

 8. Zsstgp says:

  cheap cialis 20mg – stromectol tablet price buy ed pills generic

 9. Vrcelo says:

  casinos – buy prednisone 40mg online cheap purchase prednisone

 10. Pmhjev says:

  purchase tadalafil online – purchase cialis pills cialis 5mg cheap

 11. Cqobyi says:

  stromectol 12 mg – price of ivermectin tablets generic zithromax 500mg

 12. Rglxwb says:

  zithromax 250mg uk – zithromax price methylprednisolone 16mg for sale

 13. Voeaxq says:

  order metformin 1000mg generic – top canadian online pharmacy order atorvastatin 10mg generic

 14. Shagjq says:

  amlodipine 5mg over the counter – buy norvasc pills prilosec 20mg oral

 15. Ipovgu says:

  buy lopressor 100mg – order generic tenormin 100mg order tadalafil online cheap

 16. Ahkmha says:

  stromectol tablets – ivermectin 6 mg otc ivermectina

 17. Ivgsid says:

  clomid 50mg canada – cetirizine 5mg cheap zyrtec 10mg generic

 18. Xssbkc says:

  buy desloratadine 5mg pill – buy aristocort 4mg pill buy triamcinolone 4mg pills

 19. Jzmpls says:

  order misoprostol pills – cytotec oral buy synthroid 75mcg generic

 20. Yfysbv says:

  sildenafil 150mg for sale – viagra next day gabapentin sale

 21. Dekswp says:

  order cialis 20mg online cheap – purchase cenforce sale cheap cenforce 50mg

 22. Ncmcim says:

  buy diltiazem 180mg pills – cost diltiazem buy generic zovirax 800mg

 23. Nroxlg says:

  sildenafil 50mg us – sildenafil 150mg usa order clopidogrel 150mg generic

 24. Ldngcv says:

  buy esomeprazole 20mg online – phenergan online order order promethazine without prescription

 25. Tumgav says:

  buy cialis 10mg for sale – cost of cialis order cialis 5mg pill

 26. Fjcpkb says:

  buy provigil sale – is canadian pharmacy legitimate buy ed pills fda

 27. Xexamu says:

  order accutane 10mg for sale – azithromycin cost cost zithromax 500mg

 28. Mcglrc says:

  order lasix 40mg pills – order viagra 100mg online cialis viagra sales

 29. Tycdnw says:

  cialis 40mg sale – viagra 100mg without prescription sildenafil 200mg

 30. Hamnlz says:

  oral tadalafil 40mg – buy cozaar sale order warfarin online

 31. Ofwlbl says:

  oral topamax 200mg – buy topamax 100mg online cheap purchase sumatriptan online

 32. Sjxcpi says:

  order avodart 0.5mg pills – cialis mail order us order cialis 5mg without prescription

 33. Dwawsf says:

  sildenafil pills – viagra in usa us pharmacy cialis

 34. Kaghjh says:

  erection problems – buy prednisone 20mg generic prednisone 10mg sale

 35. Wzoneu says:

  buy generic accutane – buy amoxil 250mg generic order amoxil sale

 36. Iysjpa says:

  order furosemide 100mg sale – buy lasix 100mg sale cost azithromycin

 37. Catdun says:

  buy generic doxycycline 100mg – hydroxychloroquine 200mg brand oral aralen

 38. Uhnbkk says:

  cialis 40mg usa – buy sildenafil 50mg generic cheap sildenafil for sale

 39. Jlfaxd says:

  buy provigil 200mg pill – buy viagra 150mg for sale buy sildenafil 150mg pills

 40. Ugqtfd says:

  ed pills that work – canadian drug prices order prednisone 40mg pill

 41. Foicjz says:

  isotretinoin generic – order accutane 20mg pills order celebrex pill

 42. Gmdkph says:

  cheap tamsulosin 0.4mg – buy ondansetron 8mg generic aldactone 100mg for sale

 43. Jttqsy says:

  zocor 10mg sale – simvastatin 20mg generic writing essays for money

 44. Clxgzp says:

  slot machine games – slot machine write my assignment for me

 45. Btnxyf says:

  generic cipro 500mg – pfizer cialis tadalafil 5mg usa

 46. Dbpyyz says:

  prednisolone 40mg price – overnight delivery cialis cheap tadalafil pills

 47. Aqlkmy says:

  buy augmentin 1000mg pills – cialis buy online cialis 20mg without prescription

 48. Kbstrf says:

  cheap bactrim 480mg – order viagra 150mg generic buy viagra generic

 49. Swsbnd says:

  cephalexin 500mg pill – clindamycin oral order erythromycin 250mg pills

 50. Hihyjf says:

  sildenafil order – fildena 100mg cost generic stromectol for humans

 51. Fxqeaz says:

  budesonide sale – purchase budesonide without prescription purchase disulfiram pills

 52. hatdkoiv says:

  modafinil 100mg generic provigil 200mg brand

 53. Dqxefo says:

  buy ceftin 500mg pill – ceftin 500mg for sale cheap tadalafil pill

 54. foybtbdf says:

  provigil usa modafinil 200mg over the counter

 55. Eaizhv says:

  purchase ampicillin without prescription – buy cialis pill levitra vs cialis

 56. wtdqlscd says:

  order modafinil 100mg online cheap provigil for sale provigil online order

 57. Kgpcxq says:

  buy amoxicillin – amoxicillin 500mg cost vardenafil uk

 58. Xramea says:

  ivermectin 12 mg for humans – ivermectin usa vardenafil order online

 59. Eduiwv says:

  doxycycline 200mg drug – order clomiphene 50mg pill cheap tadalafil tablets

 60. Hnbsqa says:

  order tadalafil 40mg pill – cialis 40mg cost buy modafinil 200mg online

 61. Wyqphl says:

  order deltasone 5mg generic – accutane usa isotretinoin tablet

 62. Yftehy says:

  amoxil 250mg uk – viagra 200mg for sale sildenafil ca

 63. Apzzqr says:

  buy prednisolone for sale – prednisolone 5mg ca buy viagra sale

 64. nrqfmwwj says:

  erythromycin ophthalmic ointment usp side effects of erythromycin ophthalmic ointment

 65. qrdofqh says:

  is stromectol over the counter ivermectin for humans amazon

 66. SlonDeP says:

  0ht6u

  ۸۷c61

  ۸۱×۸

 67. RalphOpins says:

  cialis using paypal in australia price of cialis 20 mg

 68. Qswamb says:

  purchase plaquenil online cheap – brand chloroquine 250mg order baricitinib without prescription

 69. SlonDeP says:

  y31r4

  cpc2c

  d76m

 70. Chesterpaize says:

  https://stromectolgf.com/# stromectol ivermectin tablets

 71. Laybnz says:

  buy metformin online cheap – lipitor 10mg cheap norvasc 10mg oral

 72. Nhoriv says:

  order lisinopril 10mg online – omeprazole 20mg ca order atenolol 50mg pill

 73. SlonDeP says:

  gdhvp

  ۸ns9o

  ۸rg7

 74. hnjkwspz says:

  erythromycin opthalmic ointment erythromycin cream for acne

 75. Nktlxr says:

  ventolin 2mg tablet – play slots online buy priligy 30mg online

 76. Cameronstunk says:

  legal to buy prescription drugs without prescription discount prescription drugs

 77. Thomasfrosy says:

  best ed pills non prescription cheap pet meds without vet prescription

 78. RalphOpins says:

  brand cialis us generic version of cialis

 79. dmhflf says:

  buy viagra online yahoo answers is the viagra you buy online real

 80. Thomasfrosy says:

  buy prescription drugs without doctor buy prescription drugs from canada

 81. Dwztwg says:

  order synthroid 100mcg sale – triamcinolone 4mg tablet order hydroxychloroquine 400mg generic

 82. MichaelFit says:

  prescription drugs online without doctor how to get prescription drugs without doctor

 83. RussellBoomy says:
 84. Bradleyquart says:
 85. Pfgeej says:

  tadalafil 20mg without prescription – cialis 10mg for sale cost viagra 50mg

 86. Rpropt says:

  buy deltasone 40mg generic – buy accutane online cheap buy amoxicillin 250mg online cheap

 87. viagra price cialis reddit side effects viagra long term use how to get a viagra

 88. snort zanaflex zanaflex from india does zanaflex relax bladder too what the difference between flexeril and zanaflex

 89. vfbtwebw says:

  how does plaquenil work hydroxychloroquine generic names

 90. MichaelDom says:

  https://sildenafilmg.com/ when will viagra be generic

 91. MichaelCox says:

  viagra coupons 75% off when will viagra be generic

 92. Brandonwhorb says:

  online doctor prescription for viagra viagra shop

 93. infacy says:

  viagra for sale winnipeg cheap viagra generic pills viagra cost at walmart pharmacy

 94. MichaelDom says:

  https://sildenafilmg.online/# best place to buy viagra online

 95. MichaelCox says:

  viagra where to buy viagra online

 96. Bfvfzi says:

  order cenforce generic – buy generic rosuvastatin 10mg buy motilium

 97. dapoxetine porn dapoxetine 60 mg super p force cialis with dapoxetine review what is priligy tablets

 98. Brandonwhorb says:

  best over the counter viagra buying viagra online

 99. cialis 5mg reviews cialis generic cost buy cialis from canada online what do viagra tablets look like

 100. MichaelCox says:

  viagra shop best place to buy generic viagra online

 101. apperJak says:

  best place buy viagra online uk http://bluethshop.com buy viagra bali

 102. Brandonwhorb says:

  buy generic 100mg viagra online viagra pills

 103. Txvumk says:

  viagra pills 25mg – viagra uk buy generic cialis 5mg

 104. MichaelCox says:

  online doctor prescription for viagra viagra over the counter

 105. SildeDom says:

  https://sildenafilmg.online/# best place to buy generic viagra online

 106. Brandonwhorb says:

  п»їviagra pills viagra for men

 107. Rogerreepe says:

  amoxicillin over the counter in canada buy amoxicillin 500mg capsules uk

 108. Stephenmoivy says:

  clomiphene for sale where to buy clomid online safely

 109. Rickyger says:

  doxycycline capsule 100mg price order doxycycline online

 110. Ymdhqi says:

  buy modafinil generic – order prednisone 20mg online budesonide pills

 111. cialis tablets viagra and cialis australia price of cialis in canada how to get viagra prescription australia

 112. ScottCed says:

  https://zithromaxforsale.shop/# where can i buy zithromax medicine

 113. RaymondNut says:

  amoxicillin tablets in india where to get amoxicillin over the counter

 114. does albuterol expire albuterol tablets for sale ipratropium albuterol mechanism of action how is albuterol made

 115. GeorgeDix says:

  how much is clomid pills purchase clomid

 116. Robertwoock says:

  amoxicillin online no prescription generic for amoxicillin

 117. apperJak says:

  natural viagra food for male http://bluethshop.com cheapest price for viagra 100mg

 118. Stephenmoivy says:

  https://amoxilforsale.best/# medicine amoxicillin 500mg

 119. GeorgeDix says:

  prednisone 5mg price prednisone 20 mg

 120. Xvwovr says:

  isotretinoin uk – buy zithromax generic order tetracycline 500mg for sale

 121. GeorgeDix says:

  zithromax buy zithromax capsules

 122. Stephenmoivy says:

  https://doxycyclineforsale.life/# can i buy doxycycline over the counter

 123. Robertwoock says:

  can i buy zithromax over the counter in canada order zithromax without prescription

 124. Shelbydiall says:

  clomid 50 mg for sale clomid generic price

 125. Davidimind says:

  metformin 1000 tab metformin medicine in india

 126. Williamquert says:
 127. Rickytaubs says:

  tadalafil tablet buy online tadalafil best price

 128. RaymondNut says:

  https://buytadalafil.men/# buy tadalafil 100mg

 129. HomerJuila says:

  lasix pills lasix medication

 130. Cheesia says:

  australian pharmacy http://medsmir.com/ prescriptions from canada without

 131. Lczlzd says:

  order flexeril 15mg for sale – colchicine 0.5mg pill inderal 20mg uk

 132. AnthonyLug says:

  https://buylasix.icu/# buy furosemide online

 133. Edwardsmurb says:

  tadalafil united states tadalafil coupon

 134. test viagra prix viagra en france comment fabriquer le viagra naturel ou peut ton acheter du viagra

 135. lasix 2.5 mg says:

  cialis livraison express prix du cialis en belgique le cialis generique existe t il quelle dosage cialis

 136. Frtsiv says:

  plavix uk – order reglan 20mg pill metoclopramide 10mg cost

 137. Williamquert says:

  best tadalafil tablets in india tadalafil uk generic

 138. AnthonyLug says:

  https://buynolvadex.store/# low dose tamoxifen

 139. Edwardsmurb says:

  furosemide 100 mg lasix 20 mg

 140. RaymondNut says:

  https://buymetformin.best/# price of metformin in canada

 141. slorbere says:

  furosemide 20 mg http://furosemide.directory lasix online

 142. IsiahMon says:

  non prescription ed pills online canadian pharmacy

 143. Eenydi says:

  buy cozaar 50mg online – esomeprazole generic order promethazine generic

 144. kamagra feminin naturel comment acheter kamagra obtenir du kamagra sans ordonnance comment utiliser kamagra gel

 145. Jefferyevami says:

  ed medication online the best ed pills

 146. بازتاب: 3developments
 147. IsiahMon says:

  ed meds online without doctor prescription buy prescription drugs online

 148. Jefferyevami says:

  neurontin 10 mg purchase neurontin

 149. RobertMem says:

  https://cipro.best/# ciprofloxacin generic

 150. Georgeles says:

  https://gabapentin.icu/# purchase neurontin

 151. comprimГ© viagra viagra prix pharmacie sans ordonnance gГ©nГ©rique viagra sans ordonnance en pharmacie cialis ou viagra avis

 152. IsiahMon says:

  comfortis without vet prescription canadian pharmacy

 153. resultados de propecia buy finasteride no rx how much is prescription propecia how long does it take to see results from propecia

 154. Jefferyevami says:
 155. KatineOlEn says:

  casino play slot machine realmoneyonlyhr
  casino slots with bonus realmoneyonlyhr
  slotomania slot free casino

 156. runtaib says:

  sildenafil dosage recommendations sildenafil 50mg

 157. IsiahMon says:

  neurontin 300 mg price in india canada where to buy neurontin

 158. Jefferyevami says:

  legal to buy prescription drugs from canada best ed pills non prescription

 159. KatineOlEn says:

  ۲۴ ۷ slots games free
  all free 777 slots games
  free slots 24 7

 160. Pdrrle says:

  zofran 8mg without prescription – spironolactone 100mg pill buy generic valacyclovir 500mg

 161. Jefferyevami says:
 162. Georgeles says:

  https://gabapentin.icu/# purchase neurontin

 163. xenical prezzo orlistat otc belivag orlistat 120 mg precio which statement by a patient about to begin taking orlistat (xenical) for weight loss theraphy

 164. aralen stock price aralen brand name does aralen cause leaky gut chloroquine (aralen) how does it work

 165. Foolymn says:

  generic for invokana medication https://pinterest.com/invokana100/ invokana price

 166. Stevenhieve says:

  https://drugsonline.store/# medication drugs

 167. aralen and zpak aralen medicine is diflucan and aralen related why would my rheumatologist prescribe aralen

 168. Pknckj says:

  flagyl price – buy cephalexin 250mg pill cephalexin 250mg cheap

 169. Stevenhieve says:

  https://edpills.best/# cheap erectile dysfunction pills online

 170. baclofen moa lioresal 10 mg is baclofen stronger than methocarbamol how long do the effects of baclofen last

 171. DarrellBrorp says:

  buy doxycycline cheap doxycycline

 172. FrankBar says:

  best ed drugs impotence pills

 173. Michaeldom says:

  generic ivermectin stromectol 3mg tablets

 174. Braisa says:

  buy ivermectin http://stromectoluk.com/ ivermectin paste

 175. metformin 2 says:

  prednisone weaning prednisone price south africa prednisone 10mg dose pack instructions how much is prednisone

 176. Davidmig says:
 177. Danieljaife says:
 178. FrankBar says:

  new treatments for ed best erection pills

 179. DarrellBrorp says:

  clomid for sale buy clomid

 180. Michaeldom says:

  levitra without a doctor prescription treating ed

 181. Kmvnfm says:

  buy deltasone 40mg without prescription – prednisolone 20mg canada cheap prednisolone tablets

 182. FrankBar says:

  doxycycline for sale doxycycline

 183. JamesCof says:

  https://stromectoltrust.com/# order stromectol over the counter

 184. ShaynaOlEn says:

  writing a proposal for your dissertation
  cheap dissertation writing
  creative writing course in mumbai

 185. RobertBycle says:

  https://stromectoltrust.com/# stromectol for humans for sale

 186. PhillipZep says:
 187. Brandoncit says:

  stromectol 3 mg tablets price stromectol

 188. Allanphavy says:

  https://stromectoltrust.com/# stromectol for humans for sale

 189. comprar lioresal baclofen 10mg long term side effects of baclofen how to come off baclofen

 190. PhillipZep says:

  stromectol 12 mg tablets stromectol

 191. JamesCof says:

  https://stromectoltrust.com/# stromectol 12 mg tablets

 192. Robertodenna says:

  cheap stromectol stromectol 3 mg tablets price

 193. ArthurNog says:

  https://pharmacyizi.com/# pharmacy medications

 194. Csugoy says:

  plaquenil 400mg cheap – viagra for women cenforce 100mg uk

 195. DouglasPaf says:

  https://pharmacyizi.com/# over the counter ed drugs

 196. Larrysab says:
 197. orlistat warning orlistat is a medication approved by the fda what is the dose of xenical 120mg a patient who has hypothyroidism and is obese begins therapy with orlistat.

 198. Jefferylot says:

  https://pharmacyizi.com/# ed causes and treatment

 199. SteveVax says:

  buy drug online prescription drugs canada buy online

 200. Dbkhlv says:

  baricitinib price – baricitinib 2mg oral lisinopril 10mg drug

 201. JamesNuddy says:
 202. KevinduP says:

  https://pharmacyizi.com/# male erectile dysfunction

 203. Larrysab says:

  https://pharmacyizi.com/# discount prescription drugs

 204. Jefferylot says:

  https://pharmacyizi.com/# buy generic ed pills online

 205. prednisone sore throat prednisone 20mg tablets price can i eat eggs while taking prednisone what type of steroid is prednisone

 206. SteveVax says:

  ed pills otc best ed pill

 207. ArthurNog says:

  https://pharmacyizi.com/# erectile dysfunction natural remedies

 208. Larrysab says:

  https://pharmacyizi.com/# over the counter ed drugs

 209. acrocky says:

  best otc inhalers for asthma otc inhalers for asthma walmart

 210. Jefferylot says:

  https://pharmacyizi.com/# google viagra dosage recommendations

 211. ChandaOlEn says:

  dissertation format
  best rated essay writing service
  uf thesis and dissertation

 212. SteveVax says:

  best ed pills online errection problem cure

 213. stop paxil paroxetine cost australia cost of paxil 20 mg how to get off paxil

 214. Larrysab says:

  https://pharmacyizi.com/# home remedies for erectile dysfunction

 215. AvivaOlEn says:

  master dissertation
  help dissertation dissertation help
  help with my dissertation

 216. DouglasPaf says:

  https://pharmacyizi.com/# buy ed drugs online

 217. Lcjdnx says:

  buy viagra 100mg pills cialis 10mg generic genuine cialis

 218. GeorgeSob says:

  https://onlinepharmacy.men/# online otc pharmacy

 219. DortheaOlEn says:

  dissertation meaning
  paper writing service
  dissertation proofreading services

 220. paxil while pregnant paroxetine tabs what drug class is paxil what is the difference between paxil and sertraline

 221. baricitinib for spondylarthritis olumiant baricitinib 4 mg baricitinib indication olumiant fda

 222. Richardhiest says:

  https://onlinepharmacy.men/# rx online pharmacy

 223. MatthewBurne says:
 224. VerieeOlEn says:

  proposal and dissertation help 3000 words
  dissertation writing
  dissertation acknowledgement sample

 225. Keithlam says:

  buy prescription drugs from canada cheap best non prescription ed pills

 226. Thomasrop says:

  https://onlinepharmacy.men/# canadapharmacyonline

 227. GeorgeSob says:

  https://allpharm.store/# medical pharmacies

 228. GeraldAwalp says:

  pharmacy discount diuretics

 229. alternative to metformin where to buy metformin in singapore what kind of drug is metformin metformin how long to take effect

 230. SuzannOlEn says:

  dissertation chapters
  dissertation help articles
  custom dissertation writing service 2019

 231. Pillevoms says:

  online pharmacy non prescription drugs bitcoin pharmacy online

 232. Thomasrop says:

  https://onlinepharmacy.men/# canadian pharmacy online reviews

 233. SalliOlEn says:

  dissertation writing service online
  dissertation crossword clue
  books and dissertation about mafa people

 234. DarsieOlEn says:

  dissertation writing assistance
  buy a dissertation
  writing your doctoral dissertation

 235. hoockisp says:

  ivermectina para que sirve what is ivermectin

 236. Keithlam says:

  online pet pharmacy canadian pharmacy viagra 100mg

 237. Thomasrop says:

  https://canadiandrugs.best/# ed meds online canada

 238. GeraldAwalp says:

  ed drugs list best ed pills at gnc

 239. TandiOlEn says:

  safe online casino
  no deposit online casino real money
  free no deposit bonus casino

 240. MabelleOlEn says:

  citing a dissertation
  writing services
  premium dissertation writing service

 241. GeorgeSob says:

  https://onlinepharmacy.men/# online pharmacy delivery

 242. cialis lilly cialis from canada to usa can i buy viagra without prescription what happens if a woman takes viagra

 243. Qnzwdi says:

  viagra sildenafil 200mg sildenafil pills 200mg oral prednisone 5mg

 244. TandiOlEn says:

  best real money online casino
  sign up casino bonus
  no deposit sign up bonus casino

 245. naltrexone alcohol withdrawal revia 550 mg does naltrexone help with alcohol cravings what happens if you drink alcohol while on naltrexone

 246. Wongicy says:

  ivermectin tablets for sale walmart ivermectin

 247. HerminaOlEn says:

  custom dissertation writing
  dissertation writing tutor
  rutgers dissertation proposal help

 248. Uvyiqg says:

  brand isotretinoin 20mg sildenafil 100mg without prescription buy aurogra 100mg generic

 249. GeraldAwalp says:

  canadian drug prices carprofen without vet prescription

 250. Thomasrop says:
 251. CareyJew says:

  ivermectin for bird mites stromectol amazon

 252. AudreOlEn says:

  writing dissertation service
  dissertation writing advice
  how to cite a dissertation

 253. ShaylaOlEn says:

  bonus casino no deposit
  top online casinos usa
  slotos

 254. doxycycline 500mg doxycycline cost uk doxycycline dosage for acne how long what is doxycycline good for

 255. RobertRix says:

  stromectol ivermectin stromectol stock

 256. Jeffreycoade says:
 257. Tpkeov says:

  order sildalis buy cozaar without prescription losartan 50mg tablet

 258. HestiaOlEn says:

  custom dissertation writing service 2019
  tips on writing a dissertation
  help with my dissertation

 259. VerenaOlEn says:

  no deposit online casino real money
  free casino bonus
  online casino signup bonus no deposit

 260. nolvadex science.bio nolvadex from canada nolvadex clomig reduce growth hormone nolvadex where to buy pct

 261. RobertRix says:

  horse stromectol stromectol buy uk

 262. CareyJew says:

  ۱ ivermectin dosage for dogs ivermectin for humans lice

 263. GeorgeIderi says:

  http://stromectolbestprice.com/# is ivomec the same as ivermectin

 264. DixieOlEn says:

  online gambling sites no deposit
  online casino free bonus no deposit
  best online casino us

 265. Jeffreycoade says:

  https://stromectolbestprice.com/# ivermectin for foxes

 266. Kymhjf says:

  buy nexium pill sildenafil citrate 50 mg tadalafil 40mg drug

 267. LaureenOlEn says:

  casino free bonus
  online casino no deposit bonus
  best online casino usa

 268. GerardPible says:

  https://drugsbestprice.com/# pet antibiotics without vet prescription

 269. Idxxlp says:

  buy cialis 5mg sale imitrex for sale dutasteride price

 270. JamesAbefe says:

  canadian drugs online ed medication

 271. FranniOlEn says:

  online casino games real money
  online casino bonus no deposit
  usa casinos on line

 272. JamesFuh says:

  ۱۰۰mg viagra without a doctor prescription errectile disfunction

 273. Bfgixm says:

  buy ranitidine 300mg without prescription buy ranitidine 150mg for sale purchase tamsulosin for sale

 274. GerardPible says:

  https://drugsbestprice.com/# best non prescription ed pills

 275. plaquenil food interactions hydroxychloroquine nz does plaquenil cause sun sensitivity will i lose all of my hair when taking plaquenil

 276. PearlOlEn says:

  best real money online casino
  best usa casinos
  casino free bonus

 277. Davidmom says:

  prescription drugs canada buy online buy prescription drugs online legally

 278. Darnellapord says: