شنبه, اسفند 5, 1402

NEDAYE HORMOZGAN ONLINE
The online newspaper version of the Iranian

ورود/عضویت

آخرین روزنامه

[vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”20″ grid_id=”vc_gid:1698066750606-f0ac8af6-fb49-0″ taxonomies=”188″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11782″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ دوشنبه 2 آبان 1402 شماره 4261بر روی PDF زیر کلیک کنید

4261_compressed-1

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11779″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ یکشنبه 30 مهر 1402 شماره 4260 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4260_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11776″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ شنبه 29 مهر 1402 شماره 4259 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4259_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11772″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ پنج شنبه 27 مهر 1402 شماره 4258 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4258_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11770″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ چهارشنبه 26 مهر 1402 شماره 4257 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4257_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11752″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ سه شنبه 25مهر 1402 شماره 4256 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4256_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11745″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ دوشنبه 24 مهر 1402 شماره 4255 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4255_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11744″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ یکشنبه23 مهر 1402 شماره 4254 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4254_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11723″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ شنبه 22 مهر 1402 شماره 4253بر روی PDF زیر کلیک کنید

4253_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11699″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ پنچ شنبه 20 مهر 1402 شماره 4252 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4252_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11710″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ چهارشنبه 19 مهر 1402 شماره 4251بر روی PDF  زیر کلیک کنید :

4251_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11684″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ سه شنبه 18 مهر 1402 شماره 4250 بر روی PDF  زیر کلیک کنید :

4250_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11675″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ دوشنبه 17 مهر 1402 شماره 4249بر روی PDF زیر کلیک کنید

4249_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11669″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ یکشنبه 16 مهر 1402 شماره4248 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4248

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11667″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ شنبه 15 مهر 1402 شماره 4247 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4247_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11665″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ پنج شنبه 13 مهر 1402 شماره 4246 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4246

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”11602″][vc_column_text]

برای دریافت روزنامه ندای هرمزگان مورخ چهارشنبه 12 مهر 1402 شماره 4245 بر روی PDF زیر کلیک کنید

4245_compressed

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]