گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3096
تاریخ :1397/09/15 ساعت 09:22:38
تعداد بازدید: 100
دبير شورايعالي مناطق آزاد: ناخواسته تن به تغيير مديريت درکيش داديم
email pdf word plus minus reset color
مراسم معارفه غلامحسين مظفري مديرعامل جديد سازمان منطقه آزاد کيش با حضور مرتضي بانک مشاور رييس جمهور و دبيرشورايعالي مناطق آزاد، فريدون همتي استاندار هرمزگان، ناصر شريفي نماينده کيش، لنگه، بستک وپارسيان درمجلس شوراي اسلامي، جمعي از مسئولان و شهروندان در مرکز همايش هاي بين المللي کيش برگزار شد.

عکس اصلی خبر

دبير شورايعالي مناطق آزاد در اين مراسم گفت: بهدلايل ناخواسته شاهد تغيير در مديريت منطقه آزاد کيش هستيم و مطمئنم که کمترين اثر منفي از اين تغيير و تحول را خواهيد ديد.

به گزارش فارس، مرتضي بانک اظهارداشت: از تمامي مسؤولان و کيشوندان و فعالان عرصه اقتصادي که براي تکريم  انصاريلاري حضور پيدا کردند، تشکر لازم را دارم، اين يکي از زيباترين مراسم توديع و معارفه است که با حضور مردم و فعالان اقتصادي در جزيره کيش شاهد آن هستيم، بسيار عبرتانگيز است که مردمي وفادار و سختکوش و فعالان اقتصادي دلسوز اينگونه از يک عنصر سياستمدار فرهيخته که در کيش زحمات زيادي کشيده تقدير ميکنند، از انتخاب سال گذشتهام براي جزيره کيش بسيار خرسندم. 

وي افزود: به دلايل ناخواسته شاهد تغييرات در کيش هستيم، با قلبي آزرده اما سربلند بهدليل عملکرد انصاريلاري در اين مراسم شرکت ميکنم، اميدوارم جرياني که در اين دولت در منطقه آزاد کيش پايهگذاري شده بتواند همچون درختي استوار نهادينه شود و مديرعامل جديد بتواند اين وظيفه را با عنايت به خداي متعال انجام دهد، مطمئن هستم که کمترين اثر منفي از اين تغيير و تحول را در کيش  خواهيد ديد چون جانشيني آمده که بتواند همين مسير را برود.

بانک ادامه داد: مظفري از دلسوزان نظام و جانبازان دوران دفاع مقدس است و در هر مسؤوليتي ورود کرده توانسته به موفقيتهاي فراواني دست يابد، مردم شريف و مسؤولان جزيره کيش همانطور که پشتيبان و همراه دکتر انصاري بودند همين هدف را براي دکتر مظفري داشته باشند و اين تعامل پشتوانه او خواهد بود.

دبير شورايعالي مناطق آزاد تصريحکرد: تلاش ما در دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد اين است که از نيروهاي مختصص و جوان استفاده کنيم و اين رويکرد به نحو مطلوب در حال شکل گيري است و نيروهاي متخصص و ماهري که نياز منطقه آزاد در تمامي عرصههاي است بهکار گرفته شود.

در کيش عاشق شدم

مديرعامل پيشين سازمان منطقه آزاد کيش گفت: خوشحالم و افتخار ميکنم که در طول دوران مسووليتم هرگز ظرافت کاري و بازي نديمان را نه لحظهاي آموختهام و نه لحظهاي آزمودهام.

به گزارش خبرگزاري فارس از جزيره کيش، شامگاه سهشنبه، مراسم توديع و معارفه مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش برگزار شد، در اين مراسم محمدابراهيم انصاريلاري مديرعامل پيشين سازمان منطقه آزاد کيش تمايلي به ارائه گزارش و عملکرد به شيوه مرسوم نشان نداد و اظهارداشت: اگر کاري انجام شده و مردم درک کردهاند و ديدهاند که نياز به بازگويي نيست، اگر مردم درک نکردهاند و نديدهاند، حتماً بيارزش است و اگر انجام نشده پس گفتن آن فريب است و زيبنده نيست.

وي با اشاره به پايان دوران مسؤوليت خود در جزيره کيش افزود: خدا را شاکرم مسؤوليتي که بعد از سه بار مشورت گرفتن از حضرت دوست، قبول کردم، امروز به اين طريق آنرا به يک فرد ديگري ميسپارم، خوشحالم و افتخار ميکنم که در طول دوران مسؤوليتم هرگز ظرافت کاري و بازي نديمان را نه لحظهاي آموختهام و نه لحظهاي آزمودهام، نزد خردمندان جمعيت خاطر و آسايش خيال ناشي از درويشي و گوشهنشيني بهتر از پريشان خاطري ناشي از مشغوليتها و گرفتاري است.

انصاري لاري ادامه داد: امروز در وهله اول اميد آن دارم که در پيشگاه خداوند داور خجلتزده نباشم، بعد از آن اميد من اين است که در نگاه بلند عيب پوش مردمان پرمهر جزيره کيش سري بلند و قامتي افراشته داشته باشم.

وي تصريحکرد: هرچند هرگز نه من و نه هيچ يک از همکارانم مدعي نيستيم که حق هرکسي را به کمال ادا کرده باشيم و شرط وظيفه و مقتضاي خدمت را بهدرستي انجام داده باشيم، حتماً انتقادات زيادي هست و کاستيها و خطاهايي وجود داشته است، اما هرچه از دانايي و توانايي در اختيار داشتيم، براي تعالي و ترقي جزيره کيش بهکار بستيم و اجازه نداديم ترس از اشتباه و خطا ما را در سکوت و رکود گرفتار کند.

مديرعامل پيشين سازمان منطقه آزاد کيش عنوانکرد: در کيش اين توفيق را داشتهام که با مردم گره خوردم و امروز افتخار من اين است که خودم را يکي از مردمان جزيره کيش ميدانم، همينجا صادقانه اعتراف ميکنم که در کيش عاشق شدم، عاشق اين خاکپاره دردانه، عاشق درياي آبي پيرامونش که مرا تا افقهاي دور ميبرد، عاشق پريان دريايي کيش و عاشق مردمان خوش کيش و پرمهر و خوشمرام کيش شدهام، اين ساعت خداحافظي پي بردن به ژرفاي عشقي است که به شما مردم جزيره کيش و اين دردانه خليج هميشه فارس دارم.

توسعه گردشگري حلال، سلامت و ورزشي در اولويت برنامههايم است

مديرعامل جديد منطقه آزاد کيش، در اولين سخنراني خود در مراسم توديع و معارفه گفت: هر تصميمي را که هيئت مديره سازمان منطقه آزاد کيش و دکتر انصاري لاري گرفته اند با قدرت ادامه خواهيم داد.

به گزارش ايسنا، غلامحسين مظفري افزود: پنج محور را به عنوان سرلوحه کار خود در نظر گرفته ام تا بتوانيم با کمک همه عزيزان قدم هاي مثبتي براي کيش برداريم.

وي ادامه داد: محور اول پاک دستي است، نکته دوم مردمداري و ارتباط با مردم است. سومين نکته خدمت صادقانه است، شفافيت را به عنوان چهارمين نکته مي توان نام برد و پنجمين نکته اينکه  مشارکت واقعي با بخش خصوصي توانمند صورت خواهد گرفت.

حمايت ها و پشتيباني هاي هرمزگان از مناطق آزاد ادامه خواهد داشت

استاندار هرمزگان نيز در اين جلسه بيان کرد: هنر در اينجاست که انسان بتواند در دوران هر چند کوتاه خدمت خود با جهت گيري ها و انديشه سازنده و برنامه هاي که دارد توفيق الهي کسب کند. انصاري لاري نشان داد که اين توفيق با وجود دوره مديريت کوتاه، ولي با تلاش شبانه روزي، اخلاق مداري و متانت آن هم در اين شرايط خاص در جزيره کيش که هم نگين ايران است و هم نگين هرمزگان، (هرچند هرمزگان از اين نگين ها بسيار دارد)، حاصل شده است.

فريدون همتي افزود: حضور مردم کيش و تجليل و نوع سخناني که زواياي مختلفش بيان شد، براي ايشان يک سرمايه ارزشمند است و جا دارد که تبريک بگوييم.

وي اظهار کرد: بايد از مردم کيش نيز قدرداني کرد که قدرشناس بوده، تلاش ها و برنامه هاي مدير خدوم را درک کرده و از وي اينچنين تجليل مي کنند.

همتي با بيان اينکه هماهنگي، همدلي و فهم مشترک جايگاه استان و مناطق آزاد، ظرفيت هاي اقتصادي و موقعيت استراتژيک استان، طي مدت مديريت انصاري لاري در سطح بسيار خوبي بوده و آثار اين هماهنگي هم در استان و هم درکيش ديده مي شود، خاطرنشان کرد: شناخت من از دکتر مظفري به دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي باز مي گردد که صبوري و متانت وي براي ما کاملا آشکار شد. تجارب بسيار خوبي در زمينه هاي اقتصادي، بانکداري و اداره جامعه داشته و اين تجربيات از ايشان عنصري با توانمندي ساخته است.

استاندار هرمزگان با تأکيد بر اينکه حمايت ها و پشتيباني هاي هرمزگان از مناطق آزاد ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: منطقه آزاد جديدمان جاسک خواهد بود و علاوه بر آن سازمان توسعه مکران داريم که به وسعت سه شهر طبق قانون مناطق آزاد فعاليت خود را آغاز خواهند کرد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3096
تاریخ :1397/09/15 ساعت 09:22:38
تعداد بازدید: 100
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی