گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3042
تاریخ :1397/06/20 ساعت 10:21:07
تعداد بازدید: 111
گزارش نداي هرمزگان از پرونده کشتي هاي چيني؛ تک و پاتک چيني ها و صيادان هرمزگاني
email pdf word plus minus reset color
سال 86 که نداي هرمزگان ياداشتي تحت عنوان «خود کشي مصلحتي» با قلم مديرمسوول منتشر کرد، کسي فکر نمي کرد بعد از گذشت 10 سال کشتي هاي صيادي چيني ها اينچنين در تورصيادان بومي گرفتار شوند تا مسوولان مربوطه يکي پس از ديگري با تناقض گويي هاي خود،موضوع را آنقدرحساس کنند که صيد بي رويه در آبهاي خليج فارس و درياي عمان ايران، آنهم توسط کشتي هاي خارجي که سالها مورد اعتراض صيادان منطقه بوده، به تيترخبريک رسانه هاي مجازي و حقيقي تبديل شود. بنحوي که علاوه بر گرفتار آمدن کشتي ها در اين تور، هر روز بيشتر از ديروزانبوهي از سووالات، اين فضا را براي پاسخگويي شيلاتي ها، تنگتر وگلوي شرايط صيد کشتي هاي صنعتي را در آبهاي ايران فشرده تر کرد تا آنجا که با درايت مديرکل تازه منصوب شده، دستاويز فصل تخم ريزي،بهترين فرصتي بودکه زنگ تنفسي براي خاتمه دادن به اين هياهو، زده شود. از سويي تناقض گويي ها خود منشا توليد سووالات جديد ديگري شد که مسوولان مربوطه از جمله شيلاتي ها را سر درگم کرده وتا کنون پاسخ قانع کننده اي به جز تکرارمباحث گذشته به افکار عمومي نداده اند. بهرحال شيلات مسوول مستقيم شرايط پيش آمده است وبايد پاسخگو باشد.

عکس اصلی خبر

گزارشگر: م . موسوي

همه اتفاقات اخير به گونه اي رقم خورد که گويي تداعي احقاق حق خون دهها دلفين بي زباني بود که در سال 86  در ساحل جاسک  جان باختند.در آن سال 76دلفين  با جسمي زخمي و دهان خون آلود،براي فرار از دام بلايي که در آن گرفتار شده بودند،خواستند سراسيمه خود را به ساحل نجاتي برسانند،امابه ساحل بلا نشستند وهمه جان باختنند. درآن زمان هيچکس پاسخگوي اين کشتارگسترده نشد ونمونه هايي که به گفته سازمان محيط زيست و شيلات و ديگران به تهران فرستاده شد،هرگز جواب آن منتشر نشد و گويي در مرکز دفن گرديد وتا امروز هم راز آن کشتاربراي مردم همچنان در هاله اي ازابهام  مانده است. اما با همة ابهامات، در همان موقع نيز انگشت اتهام اين کشتار در ساحل جاسک براساس بر داشت از گفته هاي پراکندة مسوولان مربوطه استاني و کشوري، به سوي کشتي هاي چيني نشانه رفت. برخي از کارشناسان وظيفه شناس و شجاع مانند شهرام فداکارمسوول واحد دريايي اداره کل محيط زيست هرمزگان به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت:« صيد صنعتي يکي از احتمالات مهمي است که مرگ دلفين ها را رقم زده است»هم زمان محسني مديرکل وقت سازمان محيط زيست هرمزگان نيز به رسانه ها گفت:«روي بدن دلفين ها تاول زده که علت در دست بررسي است» از سويي همان موقع مسوولان شيلات کشور که خود نيزبايد حافظ ذخاير آبزي درياهاي کشور باشند،پا بميدان گذاشتند و بجاي اصرار در کشف علت اين کشتارو جلوگيري از تکرار آن،بي پروا گفتند، هيچ کشتي چيني در درياهاي عمان و خليج فارس که کار صيد انجام دهند، نداريم! در آن سال صداي صيادان در مقابل هياهوي شيلاتي ها بجايي نرسيد وفقط از کمتر شدن هر روز سهم خود ازصيد  ناليدند و با اشاره به کشتي هاي چيني،آنها را همواره سبب اين کاهش سهم خود از دريا معرفي مي کردند. علاوه برآن با اعلام ممنوعيت صيد ميگوي مادر در جاسک که از انواع بهترين ميگوهاي دنياست و ارزش صادراتي بالايي دارد، و ممنوعيت صيد تحت عنوان حفاظت از ذخاير آبزي در فصل تخم ريزي که کاري پسنديده ورايج در جهان است، البته بشرط رفتارمشابه آن با کشتي هاي خارجي ، وندادن مجوز صيد به متقاضيان جديد صيادي وتير آخر سهميه بندي سوخت براي لنچ هاي صيادي،همه وهمه، قصة پر غصة  شد براي صيادان هرمزگاني که ظاهرا تا کنون گوش شنوايي براي شنيدن آن نبوده است. اما از آن سو،پيوسته،انکار کشتيهاي چيني از سوي شيلاتي ها،وبلافاصله تاييد حضور آنان ازسوي رسانه هاي محلي وسراسري ادامه داشت، تا آن زمان که امکان اطلاع رساني وسيعتر درفضاي مجازي پيش آمد و زواياي پنهان کشتيهاي صيادي چيني بيش از پيش روشن تر شد و ديگر جاي انکاربراي کسي نماند. در تاريخ 16مهر 1396در واکنش به نابود سازي زنجيره غذايي توسط کشتي هاي موسم به چيني در بحث فانوس ماهيان، شاپور کاکولکي، سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات به گزارشگر  اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،اعلام کرد: کشتي هاي صيادي در سواحل جنوب کشور با دريافت گواهينامه ثبت از سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين مجوز صيد از شيلات به فعاليت صيد در چارچوب مقررات مشغولند و خبر وجود شناورهاي چيني در صيادي ايران کاملا غير مستند است، اين اولين بار بود که پس از سکوتي ديرپا، مسوولي در شيلات به صراحت از حضور کشتي هاي صيد صنعتي در آبهاي سرزميني کشورآنهم بصورت مبهم نامبرد واما زواياي پنهان صيد آنها همچنان باقي ماند. در همين اطلاع رساني،سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران در توجيه صيد فانوس ماهيان که در فضاي مجازي مورد اعتراض طرفداران حفظ آبزيان و کارشناسان قرار کرفته بود، گفت:« با توجه به بيولوژي اين آبزي و عمر کوتاه آن در صورت عدم برداشت به طور طبيعي از بين خواهند رفت.»

کاکولکي با اشاره به آخرين وضعيت ذخيره فانوس ماهيان بيان کرد: ذخيره اين ماهيان نزديک به 50 سال پيش در درياي عمان شناسايي و طي اقدامات موثر و صرف هزينه هايي در طول اين سال ها ذخاير ارزيابي و تکنولوژي صيد از آب هاي عميق شناسايي شده است.»

وي افزود:« تجهيزات نظارتي مانند سيستم کنترل از راه دور VMS واف لاين بر روي تمام کشتي ها نصب است و نظارت دقيق بر تخليه، پايش مستمر تمام کشتي ها صورت مي گيرد و با کوچکترين تخلف برابر ضوابط و مقررات برخورد مي شود.»

   فانوس ماهيان، که يک نوع آن در هرمزگان بنام«متوتا» شناخته مي شود وخيلي سالهاپيش از شيلات مردم سواحل از آن شناسايي کرده ودر ساخت سوسي بنام«مهياوه» استفاده مي کنند. همانطور که سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران به  خبرنگارباشگاه جوان اظهار داشته است از جمله ماهيان ريزمقوي هستند که در چرخه غذايي و پايداري تکثير آبزيان نقش بسيار مهمي دارند واز حلقه هاي مهم شناخته شده در ذنجيره غذايي ماهيان مهاجر مانند تن ماهيان ودلفين ها وشيرو... محسوب مي شود که بعنوان ذخاير غذايي، طبيعت دريا در مسير حرکت ماهيان مهاجر قرارداده است،مانند تالاب ها و درياچه ها و...در مسير مهاجرت فصلي پرندگان.وازآنجا که اندازه ي عمرآنها همانطور که اين مسوول شيلاتي گفته« وزن چهار تا پنج گرم و عمر کوتاه حدود يکسال هستند، به صورت گله اي و در حجم زياد در مناطق عميق بيش از 200 متر زيست مي کنند و از اين رو امکان صيد اين ماهي با شناورهاي کلاس لنج و قايق (صيادان سنتي) که جامعه بهره بردار سنتي را تشکيل مي دهد وجود نداشته و تداخل با صيد خرد ندارد و تنها به روش صيد ترال ميان آبي توسط کشتي هاي توانمند با برداشت از آب هاي عميق امکان پذير است.» پس صيد اينگونه ماهيان تنها با روش ترال امکان پذيراست که به تور جاروب کننده مشهور است و حتي انواع ديگرريز آبزيان را هم در سطج آب جاروب مي کند و يکي از مخرب ترين روش صيد است که در جهان استفاده ي از اين نوع روش صيد ممنوع کرده اند و متاسفانه کشتي هاي چيني که اخيرا مال خودمان شده است،چه مال خودمان وچه اجنبي، فرقي نمي کند با اين روش صيد، فانوس ماهيان وديگرآبرياني که نقش زنجيره اي  دارند را به تور خود مي اندازند.

هدايت الله ميرمرادزهي  28فروردين سال جاري نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا،  به گونه ديگري پرده از راز کشتي چيني برداشت: برخي افراد در شبکه هاي اجتماعي شايعاتي مبني بر صيد کشتي هاي چيني در آب هاي سواحل مُکُّران(محدوده چابهار وکنارک) منتشر کرده اند که به هيچ وجه صحت ندارد.

وي بيان کرد: تعداد 16 کشتي از نوع ترال متعلق به جمهوري اسلامي ايران که مجوز آنها از سوي سازمان شيلات ايران صادر شده است، در سالهاي قبل مشغول صيد ماهي غيرماکول نظير ماهي هاي يال اسبي، مرکب، اسکوييد و غيره بوده اند.

وي ادامه داد: صيد ماهي هاي غيرماکول کشتي هاي ترال از نظر شرعي حرام است و اين نوع ماهي ها مهاجر هستند که در اين فصل از سواحل مکران تردد و سريع از دسترس خارج مي شوند.

البته در همين خبرمديرکل شيلات استان سيستان و بلوچستان گفت که «چند سال قبل 60 فروند کشتي ترال مشغول صيد در چابهار و کنارک بوده اند که بعدها پس از اعتراض صيادان و ورود دادستان کنارک و پيگيري نماينده مجلس به 16 کشتي کاهش پيدا کرده است.»

ميرمرادزهي افزود «کشتي هاي ترال به سامانه روز ماهي ياب و رادار در عمق دريا مجهز هستند و از تونل انجماد، سردخانه و توانايي فراوري ماهي در داخل کشتي برخوردارند.»

وي تصريح کرد: «اين کشتي ها توانايي تشخيص صيد را دارند و فقط ماهي حرام گوشت  صيد مي کنند که براي ما قابل مصرف نيست و تنها صيد اين ماهي ها ارز آوري براي ايران دارد.»

اينکه تا چه اندازه  در موقع صيد اين کشتي ها هوشمندانه عمل مي کنند و حلال از حرام تشخيص مي دهند،قضاوت و تخصص آن بر عهدة ما نيست

ولي اين گفته مسوول مذکور قابل درک است که گفته : صيد کشتي هاي ترال طوري است که لنج هاي موجود چابهار و کنارک نمي توانند در اين عمق صيد کنند«همان مرجع» از سويي کاهش از 60 کشتي به 16 کشتي با ورود دادستان،خود گوياي صحت ادعاي معترضان به اين صيد خانمان برانداز مي باشد. اما  خبرگزاري ميزان که يکي از تعقيب کنندگان صيد توسط کشتي هاي چيني بوده است،روايت ديگري از اين اتفاق بيان مي کند.« موضوع حضور کشتيهاي چيني در
خليج فارس و درياي عمان هر از چند گاهي از سوي رسانه
ها مطرح ميشود و روشن نشدن کامل موضوع دليلي ميشود تا دوباره بر سرزبانها بيافتد.

اوايل سال جاري (97)بود که فيلمي در فضاي مجازي مبني بر ورود کشتيهاي چيني به خليج فارس و درياي عمان براي ماهيگيري و پاکسازي آبهاي ايران منتشر شد.

در همين راستا خبرگزاري ميزان با پيگيري هاي انجام شده در خصوص صحت و سقم اين موضوع از مسئولين سازمان بنادر و کشتي راني مصاحبه اي مبني بر  کذب بودن خبر منتشر کرد که طبق آن اعلام شد هيچ کشتي ماهيگيري چيني در آبهاي خليج فارس وجود ندارد و در درياي عمان کشتيهايي با پرچم جمهوري اسلامي ايران با درخواست شيلات مشغول صيد هستند. بعد از گذشت چند ماه خبرگزاري ميزان تصاويري از يک کشتي فرسوده چيني منتشر کرد و براي روشن شدن بيشتر موضوع، قضيه را از سازمان شيلات کشور پيگيري بود.

يکي از نکات مشترک در تصاوير حضور صيادان غير ايراني در اين کشتي است که در صورت اجاره بودن اين کشتي ها از سوي سازمان شيلات کمترين کار، استفاده از افراد ايراني براي صيد ماهي است تا بتوان بحث اشتغال زايي را براي موضوع مطرح کرد.اين سوالها که ممکن است ذهن هر بينندهاي را مشغول خود کند، تنها با گفت و گويي کوتاه از سوي مسئولين ميتواند براي خيلي از افراد روشن شود.

لازم به ذکر است که اين موضوع حدود يک ماه است براي مصاحبه با يکي از مسئولين از سوي روابط عمومي سازمان شيلات کشور امروز و فردا ميشود و معني کش و قوسهاي فراوان در شفاف سازي اين موضوع هنوز روشن نيست» اين خبرگزاري با انتشار عکسهاي متعددي از کشتي که خبرنگارش به روي عرشه آن رفته است، از مسوولان شيلات خواسته تا پاسخگوي سووالات افکار عمومي باشند.

 اما صدا وسيماي مرکز خليج فارس نيز براي اينکه از قافله خبر داغ روز عقب نيفتد، ديرهنگام دست به تهيه خبري زد تحت عنوان «صيد فانوس ماهيان با فانوس خاموش چينيها» که ديگر دير شده بود و در اين زمان کشتي هاي چيني، همه مال خودمان شده بودند.

واما صدا و سيما«جاسک را با صيادانش ميشناسند با 300 کيلومتر نوار ساحلي و 11 هزار صياد که شغل آباء واجداديشان صيد و صيادي است.

شهرستاني که با توجه به اهميت راهبردي اش قرار است به محور توسعه سواحل مکران تبديل شود.

اما چند سالي است صيادان زحمت کش اين ديار نگرانند.

نگران ازاينکه لب دريا باشند و بيکار.

لب دريا باشند و چشم باداميها از آن سر دنيا بيايند و کف دريا را بروبند و نان سفره هايشان را ببرند.

کشتيهاي چيني با چراغ سبز مجوزهاي رسمي، صيد صنعتي به راه انداختند. صيدي که ترال ناميده ميشود و ريشه صيد و صيادي را با هم ميزند.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مرکز خليج فارس،مدير
کل شيلات هرمزگان مي
گويد: اين کشتيها اجارهاي هستند و مالکيتشان ايراني است.

پرويز محبي ميافزايد: روش خاص صيد فانوس ماهيان ايجاب ميکند برخي شرکتهاي صيادي ايراني کشتي و صياد چيني اجاره کنند. و سرانجام روزنامه شرق بداد شيلاتي ها رسيد و کاري که آنها در طول چند سال گذشته نتوانسته بودند بيان کنند، به اسم خودش حالا براي هر منظوري زد.تا خيال همه را راحت کند.

چيني ها هستند و نيستند

همه جنجال ماه هاي گذشته درست است و نيست! چيني ها هستند، مجوز هم دارند؛ اما ثروت ايران را به يغما نمي برند. صيادان راست مي گويند: كشتي هاي چيني را ديده اند؛ اما مالكان اين كشتي ها ايراني اند. اگر از ماهي هاي درياي خودمان برنداريم، عماني ها برمي دارند و چندي بعد، سرنوشت درياي عمان هم بايد مانند پارس جنوبي ديده شود. (روزنامه شرق ، شماره 2810 به تاريخ 4/12/95، صفحه 4 اقتصاد )

در هياهوي جنگ رسانه اي با اعلام ممنوعيت صيد بدليل فصل تخم ريزي، توسط يکتاپور که اخيرا در اوج فضا سازي ها عليه کشتي هاي چيني به  مديرکلي شيلات هرمزگان رسيده بود، صيد فانوس ماهيان توسط کشتي هاي صتعتي متوقف شد وکشتي ها لنگر انداختند. مانا «محسن يکتاپور با اعلام ممنوعيت صيد افزود: براين اساس بهمنظور حفظ و احياي ذخاير، صيد فانوس ماهيان و يال اسبي از اواخر اين هفته به مدت 45 روز براي کشتيها ممنوع ميشو». مدير کل جديد شيلات هرمزگان با اين درايت موقتا به داعواها پايان داد.

بايد منتظر ماند و ديد ، شيلات چه تدبيري براي آشتي دادن  صيد صنعتي با رقباي قديمي خود، صيد سنتي،  در فرصت پيش آمده که بنوعي آتش بس محسوب مي شود، خواهد انديشيد.آيا بازهم کشتي هاي چيني خودمان خبرساز خواهند شد؟up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3042
تاریخ :1397/06/20 ساعت 10:21:07
تعداد بازدید: 111
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی