گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3290
تاریخ :1398/09/09 ساعت 10:32:38
تعداد بازدید: 170
رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان خبر داد: هرمزگان پيشتاز کشت گلخانه اي در کشور
email pdf word plus minus reset color
رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان از صدور مجوزهاي مرتبط با اين بخش در يک روز کاري و حذف استعلام هاي مرتبط با آن خبر داد.

عکس اصلی خبر

حميدرضا نصيري در جمع خبرنگاران گفت: با تدابير و حمايت استاندار هرمزگان، شوراي استان و سازمان نظاممهندسي از ابتداي سال جاري، تمامي مجوزها بهصورت دستي صادر شده که براي مالکين زمين بهشرط اخذ مجوز و پروانه زمين، کليه استعلامها حذفشده و طي يک بازديد کارشناسي مجوز آنها يکروزه صادر ميشود.

وي افزود: تحقق اين امر باعث شد که در سهماهه اول سال جاري معادل کل مجوزهاي صادر شده براي گلخانهها در سالهاي قبل مجوز صادر شود.

رئيس سازمان نظاممهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان بااشاره به اينکه سطح صدور مجوزها در استان هرمزگان بالا است، خاطرنشان کرد: افرادي که مجوز گرفتهاند در حال ساخت و بهرهبرداري هستند و در حال حاضر حدود 500 هزار هکتار مجوز گلخانه در سطح استان هرمزگان صادر شده که با اختلاف زياد از استانهايي که مقام اول تا سوم گلخانه را در کشور داشتند پيشتاز هستيم.

نصيري با اشاره به اينکه متقاضيان گلخانه يکروزه مجوز گلخانه را اخذ ميکنند، تصريح کرد: طرح حذف استعلامها براي اولين بار در اين استان بهعنوان پايلوت اجرا  شد که در حال حاضر در همه استانهاي کشور اجرا ميشود.

وي ادامه داد: نظاممهندسي کشاورزي استان هرمزگان ازلحاظ عملکرد سه هزار و 500 عضو داشته که ازلحاظ تعداد جز سه استان آخر کشور است اما ازلحاظ عملکرد، اشتغال و رضايتمندي جز سه استان اول کشور هستيم. اين مقام مسئول به طرح ناظرين صيد اشاره کرد و افزود: هرکدام از کشتيهاي صيادي که قصد دريانوردي داشته بايد از نظاممهندسي کشاورزي و منابع طبيعي مجوز لازم را دريافت کنند و يک ناظر صيد به آنها معرفي ميشود که اين طرح در کشور تنها در استان هرمزگان اجرا شده است.نصيري با بيان اينکه اجرايي شدن طرح ناظرين سوخت باعث صرفهجويي دو ميليون ليتري گازوييل بهصورت ماهانه شده است، ادامه داد: در طرح ناظرين سوخت، ماشينآلات کشاورزي توسط کارشناسان نظاممهندسي تائيد شده و اين تأييديه به شرکت نفت ارسال ميشود که اين امر باعث ساماندهي ماشينآلات و صرفهجويي گازوييل شده است.

وي با اشاره به اينکه براي 700 نفر از اعضاي نظاممهندسي اشتغال ايجاد شده و ازلحاظ کارايي جزء استانهاي موفق هستيم، افزود: طي فراخواني حدود 35 فارغالتحصيل شيلات در قالب مسئول فني جذب شده، 200 نفر از اعضا در قالب مشاور و ناظر در حال خدماترساني به بهرهبرداران اين بخش هستند.

رئيس سازمان نظاممهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان عنوان کرد: اين استان براي اولين بار مقام دوم صدور مجوز براي دام و ازلحاظ پرورش ميگو، ماهي خاوياري، ماهي در قفس مقام اول را در صدور مجوز در کشور کسب کرده است.

نصيري همچنين در خصوص پرورش ماهيان خاوياري در استان هرمزگان اظهار کرد: پرورش ماهيان خاوياري تا سال 96 در اين استان توصيه نميشد اما برخي از اعضاي نظاممهندسي مشتاق بهصورت آزمايشي پرورش اين ماهيان را در استان انجام داده که به درآمدزايي در سال اول رسيده و در حال حاضر بيش از 260 متقاضي ماهيان خاوياري در استان هرمزگان وجود دارد که به دليل نبود زيرساخت و کمبود بچه ماهي صدور مجوز ماهيان خاوياري در حال حاضر با مشکل مواجه شده و شيلات در حال پيگيري براي مرتفع شدن مشکلات متقاضيان است. وي در خصوص طرح پرورش ماهي در قفس بيان کرد:  با توجه به دستور مقام معظم رهبري و تأکيد استاندار هرمزگان در خصوص حفظ ذخاير آب و پرورش ماهي در قفس، برنامهريزي براي توليد 50 هزار تن ماهي در اين استان انجام شده است.
 اين مقام مسئول در پايان خاطرنشان کرد: اين طرح
ها اشتغالزايي خوبي براي استان هرمزگان تأمين کرده و باعث توسعه استان خواهد شد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3290
تاریخ :1398/09/09 ساعت 10:32:38
تعداد بازدید: 170
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی