گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3227
تاریخ :1398/05/22 ساعت 11:50:25
تعداد بازدید: 199
استاندار هرمزگان:پروژه جاده ساحلي بندرعباس به ميناب امسال به بهره برداري مي رسد
email pdf word plus minus reset color
استاندار هرمزگان با بيان اينکه جمعي از اعضاي هيئت دولت در بهمن ماه به استان هرمزگان سفر خواهند کرد، گفت: انتظارمان از تمامي مسئولان ذيربط به ويژه معاون عمراني استاندار و شهردار بندرعباس اين است که پروژه جاده ساحلي بندرعباس به ميناب را با همين روند حرکتي ادامه دهند تا دهه مبارک فجر امسال به بهرهبرداري رسد.

عکس اصلی خبر

فريدون همتي در حاشيه بازديد از ورزشگاه خليجفارس و جاده ساحلي بندرعباس به ميناب، در گفتوگو با ايسنا، منطقه خليجفارس، افزود: امروز ابتدا از مجموعه ورزشي خليجفارس بندرعباس داشتيم و مسائل و مشکلات اين مجموعه را بررسي و راهکارهاي جديد براي بهبود وضعيت آن به کار بستيم.

وي با بيان اينکه شايد در بررسيهاي بيشتر به اين نتيجه برسيم که مجموعه ورزشي خليجفارس را به شهرداري بندرعباس واگذار کنيم، تصريح کرد: به دنبال آن هستيم تا مجموعه ورزشي خليجفارس را به پارک ورزشگاه همچون مجموعه ورزشي انقلاب تهران تبديل کنيم.

استاندار هرمزگان با اشاره به اينکه اين مجموعه بايد به محلي هم براي تفريح و ورزش عمومي و هم ورزش قهرماني تبديل شود، اظهار کرد: بايد از اين ظرفيت استفادههاي بهتري شود تا ارزشافزوده بيشتري براي مردم و ورزشکاران داشته باشد اما در حال حاضر اين ورزشگاه ارزشافزوده چنداني ندارد.

وي با بيان اينکه از پروژه جاده ساحلي بندرعباس به ميناب بازديد کرديم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه پيشرفت اين پروژه مناسب و قابلقبول است.

همتي ادامه داد: انتظارمان از تمامي مسئولان ذيربط بهويژه معاون عمراني استاندار و شهردار بندرعباس اين است که اين پروژه را با همين روند حرکتي تا دهه مبارک فجر امسال به بهرهبرداري برسانيم.

استاندار هرمزگان با اشاره به اينکه در بهمنماه هيئت دولت به استان هرمزگان سفر خواهد کرد، عنوان کرد: در کنار اين پروژه بنا داريم، در مقابل جاده آنتني دانشگاه هرمزگان يک جاده آنتني ديگر به سمت جزيره هرمز احداث کنيم تا شهروندان با قايق راحت دسترسي به هرمز داشته و فعال کنيم.

وي همچنين از بازديد اماکن ديدهشده براي تأسيس دهکده ساحلي و ايجاد سالن ششهزارنفري بندرعباس که سالهاست روي زمين باقيمانده خبرداد و اضافه کرد: در اين بازديد اماکن مدنظر گرفتهشده مورد بازديد قرارگرفته و در اين خصوص تصميمگيري نهايي خواهد شد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3227
تاریخ :1398/05/22 ساعت 11:50:25
تعداد بازدید: 199
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی