گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3323
تاریخ :1398/10/23 ساعت 10:04:14
تعداد بازدید: 114
در شوراي شهر بندرعباس مطرح شد: بندرعباس در مقابل باران بي دفاع است
email pdf word plus minus reset color
صد و پنجاه و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بندرعباس با دستور کار «ارائه گزارش عملکرد شهرداري بندرعباس در پي بارندگي هاي اخير» برگزار شد.

عکس اصلی خبر

به گزارش ايسنا، صد و پنجاه و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بندرعباس با دستور کار «ارائه گزارش عملکرد شهرداري بندرعباس در پي بارندگيهاي اخير» با حضور معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس و سرپرست مديريت بحران و پدافند غيرعامل شهرداري بندرعباس برگزار شد.

يک عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس در نطق پيش از دستور خود عنوان کرد: شهر ما در مقابل باران و وقايع بيدفاع است و مردم از مسئولين انتظار دارند که اين مشکلات را حل کنند.

آبتين اميري افزود: از مديران و کارگران شهرداري بندرعباس که با کمترين امکانات و با اتکا به نيروي انساني در چند روز اخير حضور داشتند و روان آبها را مديريت کردند تشکر ميکنم.

وي ادامه داد: در خصوص رفع بوي نامطبوع فاضلاب بندرعباس از مسئولين تشکر ميکنم اما جا دارد تلاش کنيم تا وضعيت فاضلاب شهري به وضعيت مطلوبي برسد.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس در اين جلسه اظهار کرد: باوجود تلاش مسئولين و کارگران شهرداري، متأسفانه در هر بارندگي با مشکلاتي مواجه ميشويم و با توجه به اهميت مسئله جا داشت شهردار بندرعباس در جلسه حضور داشته باشد.

فاطمه جراره افزود: اين سؤال مطرح است که چرا بايد در هر بارندگي مردم بهخصوص در محلات کم برخوردار با مشکلات عديدهاي مواجه شوند؛ مشکلات بايد حل شود و آمادهباش نيروها کافي نيست.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس عنوان کرد: مشکل بلاتکليفي شهرک پيامبر اعظم (ص) بايد رفع شود چراکه آسيبهاي اين بلاتکليفي متوجه مردم است؛ متأسفانه همه در جلسات براي رفع موانع موافقت خود را اعلام ميکنند اما در زمان اجرا هيچکس پايکار نميآيد و با اين وضعيت مشکلات حل نميشود.

جراره بيان کرد: استاندار هرمزگان هم نتوانست در استان اين مشکل را حل کند و ازاينرو با معاون وزير راه و شهرسازي جلساتي برگزار کرد و وقتي نتايج آن به استان آمد بازهم راهگشا نبود.

وي ادامه داد: اکنونکه بارندگي تمام شده شهرداري بايد به بررسي نقاط آبگير پرداخته و مشکلات آن را برطرف کند تا در بارندگيهاي بعدي تکرار نشوند، بحث نظارتي بايد در شهرداري جدي گرفته شود.

ديگر عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز در اين جلسه بيان کرد: هرسال موضوع بارندگي را در دستور کار شورا قرار ميدهيم و نوک پيکان را متوجه شهرداري ميکنيم، درصورتيکه بايد به ساخت شهر بندرعباس در گذشته نيز توجه کنيم و نگاهي به شرح وظايف قانون براي دستگاههاي اجرايي بيندازيم.

کيانوش جهانبخش افزود: ايجاد زيرساختهاي شهري به عهده اداره کل راه و شهرسازي است، همچنين جانمايي برخي شهرکها اصلاً به لحاظ تيپ منطقه مناسب نبوده است.وي اضافه کرد: 43 درصد بافت فرسوده در شهر بندرعباس که نقاط حادثهخيز و پرتنشي هستند مشکلات بسياري را به وجود آورده است، در ساليان گذشته مبالغي را در بودجه ساليانه براي رفع مشکل نقاط آبگير معين کرديم. اين هزينه صورت گرفته و مشکلات بسياري از اين مناطق حل شده اما اين معضل مثل سرطان به جان شهر افتاده است؛ يک نقطه را که درست ميکنيم از جاي ديگر بيرون ميزند. عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس افزود: شهرداري از سال 89 تاکنون بالغبر هزار ميليارد تومان براي ايجاد زيرساختها هزينه کرده درحاليکه اين وظيفه به عهده اداره کل راه و شهرسازي بوده است.

جهانبخش عنوان کرد: توان شهرداري همين است و پرسنل آن به وظايف خود عمل ميکنند و توان بيشتري ندارند، ما انتظار داريم آمادهباش در 48 ساعت قبل بارندگي صورت نگيرد و خيلي قبلتر اتفاق بيفتد تا درگير بحرانهاي بزرگتري چون نفوذ آب به منازل مردم نشويم.

وي با اشاره به اينکه کمبودها و نقصها بايد با همدلي در مسير تحقق مطالبات مردم حرکت کند، خاطرنشان کرد:  طرح مديريت يکپارچه شهري در مجلس به رأي گذاشته شد و 7 رأي کم آورد؛ بنده حتماً بررسي کرده و درصورتيکه نمايندگان هرمزگان به آن رأي نداده باشند حمايت خود را از آنها قطع خواهم کرد.

عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس تصريح کرد: نمايندهاي که به طرح مديريت يکپارچه شهري رأي نداده باشد در تراز ملي نيست و تنها با سر زدن به روستاها وظايف دهياران و شوراهاي روستاها را به نام خود ثبت ميکند؛  افرادي بايد جايگزين نمايندگان هرمزگان در مجلس شوند که در تراز ملي باشند، هرمزگان بزرگ نمايندگان کوچک نميخواهد، اين مسئله را بررسي و در جلسه شوراي اسلامي اعلام خواهم کرد.

عضو ديگر شوراي اسلامي شهر بندرعباس در اين جلسه بيان کرد: بايد از کارمندان و کارگران شهرداري که دلسوزانه در اين روزها تلاش کردند تقدير کنم.

فيصل دانش افزود: از شوراي اول تاکنون هزينههايي براي رفع مشکل دفع آبهاي سطحي در نظر گرفته شده اما اتفاقي نميافتد؛ بايد ديد آيا ما کار خود را خوب انجام نميدهيم يا مشکلات زيرساختي آنقدر زياد است که شهرداري خرکاري کند مؤثر نيست؟

وي ادامه داد: شهرداري قرار است شهر را اداره کند نه اينکه آن را بسازد، شهر نساخته را تحويل شهرداري ميدهند و از آن انتظار دارند مشکلات را حل کند.

عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس بيان کرد: نارضايتي مردم از وضع فعلي آنقدر زياد است که تمام خدمات شهرداري زير سؤال ميرود، بايد توجه داشته باشيم خسارت حوادث طبيعي اجتنابناپذير است اما بايد برنامهريزي صورت بگيرد.

دانش ادامه داد: چرا بااينکه آگاهي داريم با طوفان سروکار داريم پروژههاي عمراني را در زمان نامناسب آغاز ميکنيم و در زمانه حادثه آن را به حال خود رها ميکنيم که شهر را پر از گلولاي کنند؟ بايد نظارت بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد.

وي خاطرنشان کرد: شهرداري هم بايد حمايت شود و هم نظارت، غافل نشويم که بيشترين ايراد ما از دولتمردان است، چرا راه و شهرسازي بهجاي انجاموظيفه ذاتي خود که ساختن شهر است سراغ زمين فروشي رفته و هنوز طرح تفضيلي شهر بندرعباس به نتيجه نرسيده است؟

عضو ديگر شوراي اسلامي شهر بندرعباس در اين جلسه عنوان کرد: هميشه در برخي مناطق مثل چهارراه نخل ناخدا آبگرفتگي وجود دارد و با هزينههاي انجامشده اين مشکلات همچنان وجود دارد.

اسماعيل بواشه افزود: مجوزهاي ساختوساز و پروژههاي عمراني بدون در نظر گرفتن وضعيت آب و هوايي صادر ميشود، حتي در شرايط عادي نيز در ساعتهاي پرترافيک يا ساعتهاي استراحت شهروندان حفاري صورت ميگيرد، براي مثال ميتوان به پروژه بندرعباس مال اشاره کرد.

وي عنوان کرد: شهرداري اين تعداد نيروي مازاد استخدام را  ميکند، اشکالي ندارد اما حداقل از اين نيروها استفاده کند و از آنها کار بکشد. اين عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس بيان کرد: در خصوص شهرک پيامبر اعظم قرار بود پنج سايت به شهرداري واگذار شود، جاي تأسف دارد که استاندار هرمزگان توانايي ندارد راه و شهرسازي را راضي کند زيرساختها را براي تحويل به شهرداري آماده کند.

بواشه ادامه داد: استاندار بايد جلسهاي ويژه زيرساختهاي شهر بندرعباس بهخصوص شهرک پيامبر اعظم با راه و شهرسازي و شهرداري برگزار کند و عزم جدي براي رفع مشکلات داشته باشد. يکي ديگر از اعضاي شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز در اين جلسه بيان کرد: نقاط آبگير شهرداري بايد تعيين و مشکلات در عرض چند ماه حل شود.

احمد عامري سياهوئي بيان کرد: مناطقي که در آن افراد اقدام به فروش کپسول گاز شهري ميکنند نيز بايد ساماندهي شوند تا مشکل شهروندان در اين زمينه نيز حل شود. عضو ديگر شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز در اين جلسه اظهار کرد: هميشه در خصوص بارندگيها جلساتي داشتهايم و هميشه سؤال اين بوده که اين مشکلات کي حل خواهد شد؟ بسياري از مشکلات حل شده اما رضايتمندي کاملي ايجاد نشده است.

رضا حيدري زاده بيان کرد: اين مشکلات حل نميشود مگر برگرديم به طرح تفضيلي شهر بندرعباس، به اين نکته نيز توجه داشته باشيم که با طبيعت بد کرديم و اکنون طبيعت دارد با ما بد ميکند، بايد راه اشتباه رفته را برگرديم.

وي ادامه داد: اگر به شهرک پيامبر اعظم که راه و شهرسازي آن را ساخته توجه نشود تبديل به حلبيآبادي مدرن در شهر بندرعباس ميشود، 10 سال است ميناليم که شهرک پيامبر اعظم را دريابيم اما اتفاقي صورت نميگيرد.

اين عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: بايد راهآبها و خورهاي شهر بندرعباس را دريابيم و آنها را به حالت قبل بازگردانيم.

حيدري زاده عنوان کرد: با هر بارندگي چالههايي به وجود ميآيد و آسفالتها آسيب ميبينند و با توجه به اينکه وارد ترسالي شدهايم بايد توجه بيشتري در اين زمينه شود.

معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس نيز در اين جلسه عنوان کرد: شهردار بندرعباس در طول بارندگي در تمام نقاط شهر حضور فيزيکي داشت و مديريت کار را انجام ميداد. اسماعيل حمزه نژاد افزود: با اخطار اداره کل هواشناسي مجموعه شهرداري اقدام به مکاتباتي با برخي ادارات ذيربط داشت، پنجشنبه ساعت يک بعدازظهر جلسهاي در استانداري برگزار و آنجا بارش حدود 70 تا 120 ميليمتر پيشبيني و تأکيد شد که از طريق ائمه جمعه اطلاعرساني شود. وي تصريح کرد: بر اساس تجارب بارندگيهاي قبل کارهايي انجام داديم، در نواحي 10 گانه و سازمانها از مديران خواستيم تيمهاي 10 نفره از کارمندان و کارگران تشکيل دهند.

معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس عنوان کرد: در محله سنگ کن و ساير نقاط حادثهخيز نيروهاي شهرداري و مديريت بحران و ماشينآلات نيمه سنگين ما استقرار داشتند.

موحدي نژاد بيان کرد: ما در مدت کوتاهي حدود 164 ميليمتر بارندگي داشتيم و بيشترين آسيب در بافت فرسوده بوده است، در 43 درصد بافت فرسوده شهري به لحاظ اختلاف ارتفاع خانهها از معابر، مشکلات بسياري براي خانههاي مردم پيش ميآيد ازاينرو اولويت اول ما در توزيع نيروي انساني مديريت بافتهاي فرسوده بوده است.

وي ادامه داد: بعد از بارندگي به مناطق شهرداري بندرعباس تأکيد شد عوامل کارگري مشکلاتي که به علت بارندگي به وجود آمده بود را به حالت اوليه بازگردانند.

معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس بيان کرد: بخش بسيار زيادي از گلولاي به علت آماده نبودن زيرساختها به وجود آمد.موحدي نژاد اضافه کرد: يکي از دلايلي که تا امروز منتظر جمعآوري گلولاي بودهايم خيس بودن آنهاست، جا دارد از زحمات نيروهاي کارگري که بهصورت شبانهروز تلاش کردند تشکر شود. وي ادامه داد: در تمامي کانالها يک نيروي کارگري مستقر کرده بوديم تا در صورت بحران دريچهها را باز کنند، بنده دفاع بيدليل از شهرداري نميکنم، مشکلات بسياري داشتيم اما درمجموع رضايتمندي مردم را به همراه داشت. معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس خاطرنشان کرد: در بودجه ساليانه پيشبيني پروژههاي رفع آبهاي سطحي ديده شده و همه اين پروژهها انجام شده است. موحدي نژاد افزود: با اين حجم از بارندگي آبگرفتگي اجتنابناپذير است، ازاينرو پيشبيني سالنهاي ورزشي براي مهمانان شهر بندرعباس نيز صورت گرفته بود. وي با اشاره به اينکه حفاريهاي اداره گاز، برق و آب و فاضلاب به مشکلات دامن زد، افزود: در خصوص خور گورسوزان بخشي از لايروبي آن به عهده شهرداري گذاشته شد و بخشي به عهده شرکت آب و فاضلاب، تعداد قابلتوجهي ماشينآلات و نيروي انساني براي لايروبي در نظر گرفته شد.

اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: بيشترين ضرر را ساکنين حاشيه خور ميبينند اما بازهم مقدار زيادي زباله را در خور سرازير ميکنند، از شهروندان خواستارم از ريختن زباله به درون خورها جدا خودداري کنند. معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس بيان کرد: بيرون گذاشتن زبالهها در روزهاي بارندگي توسط شهروندان نيز مشکلاتي را براي تردد ايجاد ميکند و از شهروندان خواهشمندم به اين نکات توجه داشته باشند. سرپرست مديريت بحران و پدافند غيرعامل شهرداري بندرعباس نيز در اين جلسه اظهار کرد: شدت بارانهاي شهر بندرعباس بالا بوده و اتفاقات ناگواري را رقم ميزنند اما با درايت نيروهاي شهرداري توانستيم مشکلات به وجود آمده را برطرف کنيم. مظفر آرميده افزود: به همراه شهردار بندرعباس کليه نيروها بيش از 52 ساعت خواب نداشته و در حال رفع مشکلات بوديم و اين بارندگي را بدون حادثه و اتفاق بد به سرانجام رسانديم، متأسفانه زيرساختهاي شهر بندرعباس مناسب نيست و نيروهاي ما لحظهبهلحظه در نقاط حادثهخيز حضور داشتند.

وي ادامه داد: از جمعيت هلالاحمر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اداره کل ورزش و جوانان و بخش خصوصي، پالايشگاه نفت، آموزشوپرورش و ... براي همکاريهاي صورت گرفته تشکر ميکنم؛ لازم به ذکر است ما با همکاري هلالاحمر و آموزشوپرورش بيش از 120 واحد مسکوني آسيبديده در بافت فرسوده را تخليه و ساکنان را اسکان داديم. معاون معماري و شهرسازي شهرداري بندرعباس نيز در اين جلسه بيان کرد: بارها اعلام کرديم که بايد به مسئله شهرک پيامبر اعظم (ص) رسيدگي شود، تفاهمنامهاي نيز در اين زمينه امضا شد اما مشکلي را حل نکرد. اصغر حسيني پور بيان کرد: مسکن و شهرسازي بايد 10 درصد خالص قطعات را به شهرداري تحويل دهد، متأسفانه خاکي که به پاييندست و خورهاي شهر ميرسد به دليل مشکلاتي است که در بالادست وجود دارد، هزار ميليارد تومان در اين زمينه هزينه کرديم. وي عنوان کرد: عمده زيرساختهاي شهر بندرعباس بدون هماهنگي با شهرداري صورت ميگيرد، براي حل اين مشکل بايد از جايي بايد شروع کرد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3323
تاریخ :1398/10/23 ساعت 10:04:14
تعداد بازدید: 114
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی