گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3117
تاریخ :1397/10/19 ساعت 09:10:11
تعداد بازدید: 44
نگاه منتقدانه مديرکل محيط زيست هرمزگان به مسافران جزيره؛ سيل جمعيت گردشگر براي زيست جزيره هرمز خوش يمن نيست
email pdf word plus minus reset color
مديرکل حفاظت محيطزيست استان هرمزگان با اشاره به اينکه جزيره هرمز جزو مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيطزيست نيست، گفت: جزيره هرمز از مقاصد مهم گردشگري داخل کشور است که به دليل نبود زيرساختهاي لازم، همچون بسياري از قطبهاي گردشگري کشور، با هجوم گردشگران متحمل تبعات منفي متعدد مانند افزايش پسماندها و زباله هاي شهري شده است.

عکس اصلی خبر

به گزارش دريافتي، حبيب مسيحي تازياني در تشريح اين خبر افزود: اين اداره کل بهمنظور حفاظت فيزيکي از زيستمندان جزيره از جمله جبير با کمبود نيروي انساني مواجه است با اين وجود اين اداره کل از گذشته تاکنون سعي بر آن داشته تا باوجود محدوديتها، با تأمين علوفه، ساخت چندين آبشخور و انجام سرشماريهاي سالانه اينگونه با ارزش را حمايت و حفاظت کند.

وي بيان کرد: جزيره هرمز از مقاصد مهم گردشگري داخل کشور است که به دليل نبود زيرساختهاي لازم، همچون بسياري از قطبهاي گردشگري کشور، با هجوم گردشگران متحمل تبعات منفي متعدد مانند افزايش پسماندها و زبالههاي شهري شده است و اين مسئله علاوه بر ساکنين منطقه براي جبيرهاي جزيره هرمز که همواره با مسائلي، چون خشکسالي و کمبود آب و علوفه روبرو بودهاند ايجاد مشکل کرده است.

مسيحي تازياني ، اضافه کرد: بهطوريکه در نيمه دوم سال که شرايط آب و هوايي در اين منطقه مساعد است متأسفانه شاهد حضور بيضابطه گردشگران بودهايم و فشار ناشي از سيل جمعيتي خارج از ظرفيت تحمل زيستگاه موجب راندن جبيرها از محدوده امن به سمت محل فعلي دفن پسماند جزيره شده است که خطري بالقوه براي آنها است.

وي عنوان کرد: بااينحال بهتازگي مقالهاي منتشرشده که بدون هيچگونه تحقيقات ميداني و آزمايشگاهي کاهش جمعيت جبيرهاي جزيره را که از سالهاي گذشته که به دلايل طبيعي و خشکساليهاي طولانيمدت اتفاق افتاده بود را تنها به وجود زباله و سوزاندن غيراصولي آنها محدود سازد که قابلقبول و اثبات نيست.

مديرکل محيطزيست هرمزگان در خصوص وضعيت پسماند جزيره هرمز، اظهار کرد: مطالعات طرح جامع مديريت پسماند جزيره هرمز از سال 94 توسط شهرداري هرمز با استفاده از خدمات مشاور آغاز شد و درنتيجهي اين مطالعه، محلي براي دفن پسماند به اين اداره کل پيشنهاد شد که به دليل عدم رعايت فاصله لازم از دريا مورد موافقت قرار نگرفت و مکان ديگري پيشنهاد شد. همچنين به دليل عدم دفع اصولي پسماندها اخطاريههاي مکرر نيز صادرشده است و موضوع بهطور مستمر از طريق مرکز تحقيقات زيستمحيطي هرمز پيگيري ميشود.

وي با اشاره به امضاي تفاهمنامه با استانداري هرمزگان گفت: تفاهمنامهاي ميان استانداري هرمزگان و بنياد برکت مجموعهاي وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، امضا شد و به همت اين بنياد از سال 95 طرح توسعه پايدار جزيره هرمز با ديدگاه گردشگري پايدار و حفظ محيطزيست تدوين و راهبري ميکند. همچنين در آن طرح مديريت پسماند و مديريت واحد آن ديدهشده است و از ابتداي سال جاري اعتبارات زيرساختي آن طرح تأمين و در حال اجرا است و در مرحله دوم ساخت آبشخورهاي جديد و توسعه درختان و گياهان بومي و مديريت پسماند جزيره با محوريت اداره کل عمران جزاير استانداري اجرا ميشود.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3117
تاریخ :1397/10/19 ساعت 09:10:11
تعداد بازدید: 44
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی