گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3322
تاریخ :1398/10/22 ساعت 11:00:48
تعداد بازدید: 103
سردار حاجي زاده درتشريح هدف قرار گرفتن هواپيماي مسافربري: هواپيماي اوکرايني را موشک «کروز» تشخيص داديم
email pdf word plus minus reset color
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه گفت: اپراتور پدافند درخواست ميکند پروازها متوقف شود؛ چندين بار هم تقاضا کرديم فضاي کشور از پروازها متوقف و اصطلاحا فضا «CLEAR» شود.

عکس اصلی خبر

سردار اميرعلي حاجيزاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در نشست خبري با اشاره به سقوط هواپيماي مسافربري اوکرايني، گفت: حادثه دلخراش سرنگوني هواپيماي مسافربري خطوط هوايي اوکراين را وقتي در غرب کشور بودم، بعد از اجراي عمليات ضربتي موشکي عليه پايگاههاي آمريکا شنيدم و موقعي که اطمينان پيدا کردم اين اتفاق افتاده واقعاً براي خودم آرزوي مرگ ميکردم؛ اي کاش ميمُردم و چنين حادثهاي را شاهد نبودم.

وي افزود: ما يک عمر خودمان را پيش مرگ مردم کرديم و امروز هم آبرويمان را با خداوند متعال معامله ميکنيم و در اين شرايط سخت در مقابل دوربينها ظاهر شديم تا توضيح دهيم. اين حادثه توسط ستادهاي بالاتر و مجموعه قوه قضائيه انشاءالله بررسي و ارزيابي خواهد شد و اطلاعات کامل ميشود؛ همين ابتداي صحبت عرض ميکنم گردن ما از مو باريکتر است و همه مسئوليت اين کار را ميپذيريم و هرگونه تصميمي مسئولان بگيرند ما مطيع اجراي آن هستيم.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه گفت: در تشريح اين حادثه بايد بگويم همانگونه که مطلع هستيد بيش از يک هفته است که شرايط و التهاب منطقه و احتمال درگيري بسيار بالا بود و شايد از ابتداي انقلاب تاکنون چنين شرايطي نداشتيم و احتمال درگيري بسيار بالا بود.

سردار حاجي زاده با بيان اينکه آمريکاييها در آماده باش کامل بودند و نيروهاي مسلح ما نيز در آماده باش صددرصد قرار داشتند، اظهار داشت: ضمن اينکه آمريکاييها تهديد کرده بودند 52 نقطه از ايران را ميزنند، به خاطر همين همه يگانهاي آفندي و پدافندي در آماده باش صددرصد بودند.

وي اضافه کرد: طبيعتاً سامانههاي مستقر در تهران و پدافند تهران در همين شرايط بود، آنچه که در بررسيها به دست آمده و بر اساس توضيحات دوستان ما در شب حادثه وضعيت را در حالت جنگي قرار داده بودند و شبکه يکپارچه پدافند در آماده باش کامل بود. در اين شرايط تعدادي از سامانههاي پدافندي به رينگ پدافندي تهران اضافه شد.

وي ادامه داد: اولين سامانه در محدوده غرب تهران که همين حادثه توسط آن رقم خورده در اطراف بيدگنه مستقر ميشود و در چندين مرحله آماده باش 3-3 که بالاترين سطح آماده باش است به همه شبکه پدافندي اعلام ميشود. در چندين مرحله به شبکه پدافند از جمله همين سامانه اعلام ميشود که موشکهاي کروزي به سمت کشور شليک شده است و در يکي، دو مرحله تاکيد ميشود گزارشات واصله مبني بر اين است که اين موشکهاي کروز در مسير هستند و آماده باشيد.

سردار حاجي زاده تصريح کرد: اين سامانهها در بالاترين سطح آمادگي به سر ميبردند، به آنها اعلام شده بود که موشکهاي کروز شليک شده و در مسير هستند. اين سامانه که درگير شده و شليک موشک داشته که مصاحبهاي نيز با اپراتور آن انجام شده و در آينده منتشر خواهد شد.

فرمانده نيروي هوافضا سپاه اظهار داشت: اپراتور اظهار ميکند پروازها متوقف شود؛ چندين بار تقاضا کرديم فضاي کشور از پروازها متوقف شود که اصطلاحاً ميگويند فضا بايد «CLEAR » شود. اما بنابر برخي ملاحظات صورت نميگيرد و با وجود شرايط جنگي پروازها ادامه پيدا ميکند.

وي افزود: در آن لحظاتي که اين اتفاق ميافتد اين سامانه در فاصله 19 کيلومتر مواجه ميشود با يک هدفي که کروز تشخيص داده ميشود.

سردار حاجيزاده در ادامه از روي نقشهاي که در محل نشست خبري نصب بود، جزئيات حادثه هواپيماي اوکراين را تشريح کرد و گفت: اين سامانه پدافندي ساعت 12 شب در محل مورد نظر مستقر ميشود. با توجه به اطلاعاتي که به اين اپراتور سامانه پدافند هوايي داده بودند وضعيت جنگي است و اعلام کرده بودند موشک کروز شليک شده است، اين اپراتور هم هواپيما را موشک کروز تشخيص ميدهد و موظف بوده است که در اين شرايط تماس و تائيديه بگيرد. خبط اپراتور هم در همين نکته است.

فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه گفت: در آن شرايط گويا سيستم ارتباطياش با اختلال مواجه بوده يا سامانههاي «جمينگ» موجب شده يا شبکه شلوغ بوده است. به هر ترتيب، نتوانسته است تماس بگيرد.

سردار حاجيزاده اظهار داشت: اپراتور 10 ثانيه فرصت داشته که تصميم بگيرد و ميتوانسته بزند و هم ميتوانسته نزند و متأسفانه در چنين شرايطي اين تصميم بد را ميگيرد، درگير شده و موشک شليک ميشود و هواپيما مورد اصابت قرار گرفته و بعد از طي مسيري در نقطه اصابت به زمين هم در آن نقطه است.

سردار حاجي زاده با اشاره به برخي اظهارنظرها از سوي مقامات هواپيمايي گفت: لازم ميدانم چند نکته را در اينجا مطرح کنم. عزيزان هواپيمايي کشوري تا قبل از اعلام نيروهاي مسلح دفاع ميکردند و ميگفتند اين حادثه اصابت موشک نيست و تحت بررسي است. آنها بر اساس دانستههاي خود عمل ميکردند و از اين حادثه خبري نداشتند. من زماني که مطلع شدم صبح روز چهارشنبه بلافاصله به مسئولين اطلاع دادم.

وي افزود: به من گفته بودند که يک هدف را زدهايم اما تقارن اين موضوع با سقوط هواپيماي مسافربري من را به شک انداخت. من در غرب کشور بودم و بلافاصله به سمت تهران حرکت کردم ولي در بين راه با مسئولين تماس گرفتم و گفتم که اين اتفاق افتاده است و من احتمال بالا ميدهم که هواپيماي خودي را زده باشيم. تا به تهران برسم ديدم که ستاد کل نيروهاي مسلح بر اساس اصول معمول، يک تيم بررسي حادثه تشکيل داده و اين تيم به کساني که دخيل در اين موضوع بودند را قرنطينه کردند.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه اظهار داشت: ما اجازه نداشتيم چيزي به کسي بگوييم. ما اطلاع رساني کرده بوديم و لازم بود شرايط و موضوع مورد بررسي قرار گيرد اما اينکه چند روز طول کشيد تا خبررساني شود، به اين خاطر نبوده که کسي بخواهد موضوع را کتمان کند. بلکه روال موضوع به همين شکل است که ستاد کل ميبايست موضوع را بررسي کند. آنها نيز حادثه را بررسي کردند و تقريباً صبح جمعه همه اطلاعات جمع و مشخص شد واقعه چه بوده است. عدهاي در اين حادثه خطا داشتند و اتفاقاتي افتاده است.

سردار حاجي زاده گفت: بنده در اولين ساعتي که مطلع شدم، به مقامات اطلاع دادم و آنها بايد اين مساله را ارزيابي و بررسي ميکردند و واقعاً هم ستاد کل نيروهاي مسلح در اين زمينه سريعاً عمل کردند و ظرف 48 ساعت اين بررسيها انجام شد.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه ادامه داد: همچنين مسئولان در هواپيمايي کشوري که محکم برخورد موشک به هواپيما را رد ميکردند، به اين دليل بود که آنان براساس تجربيات خودشان عمل ميکردند و من اعلام ميکنم آنها هيچ گناهي ندارند و مقصر نيستند و هر چه تقصير است بر عهده ماست.

وي بيان کرد: هم هواپيما در مسير بوده و خطايي نداشته و هم هواپيمايي کشوري و شرکت فرودگاهها همگي به درستي عمل کردهاند و اگر خبط و خطايي وجود داشته است، يکي از عناصر ما خطا کرده است و اين موضوع به ما مربوط است و بايد پاسخگو باشيم.

سردار حاجيزاده تصريح کرد: هواپيمايي کشوري نظامي نيستند و بر اساس تجربياتي که داشتند اظهارنظر کردند و تصورشان بر اين بود که اگر موشکي به هواپيما برخورد کند، بايد در بالا منهدم شود و بر اساس آنکه منهدم نشده بود چنين نظري دادند.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه ادامه داد: از آنجايي که هواپيما در يک ارتفاع کم مورد اصابت قرار گرفته است، توسط يک موشک کوتاه برد بوده است و اين موشک چون مجاورتي عمل کرده است، اين هواپيما فرصت کرده يک مسيري را برود و روي هوا متلاشي نشود و پس از برخورد با زمين متلاشي شد.

وي اظهار داشت: لذا کسي از هواپيمايي کشوري از اين قضيه مطلع نبوده است و بنده از آن عزيزان دفاع ميکنم و شرح ماوقع هم همين بوده است.

سردار حاجي زاده بيان کرد: نيروهاي مسلح و سپاه به دنبال پنهان کاري نبودهاند و ما از اين حادثه متاسف هستيم و مانند خانواده اين شهدا خود را غمزده و شريک غم آنان ميدانيم و ما هم عزيزانمان را از دست دادهايم و از اين حادثه متاسفيم.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه تصريح کرد: اينها هزينه شيطنتها، التهابات و اقدامات آمريکا در منطقه است که واقعاً آن شب ما آمادگي درگيري همهجانبه را داشتيم. بنده در غرب کشور بودم و هر لحظه احتمال درگيري را ميدادم چرا که تعداد زيادي هواپيما در منطقه در حال پرواز بود.

وي با اشاره به اينکه هواپيماهاي جنگي بسيار زيادي در حال پرواز بودند و بمب افکنهاي بسيار زيادي در منطقه اضافه کرده بودند، گفت: ما احتمال شليک کروز و ورود هواپيماها را داشتيم و خودمان را آماده درگيري همه جانبه کرده بوديم و متاسفانه در اينجا به واسطه تصميمگيري عجولانه يک فرد اين اتفاق و فاجعه بزرگ
 رخ داد.

سردار حاجي زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا اين امکان وجود نداشت با توجه به اينکه جمهوري اسلامي در حال انجام عمليات موشکي بود و آسمان کشور از حالت عادي خارج شده بود، آسمان کشور براي چند ساعتي clear اعلام و از پروازهاي تجاري و مسافربري عاري ميشد، گفت: من نميخواهم اينجا کسي را متهم کنم. ما اطلاع رساني ميکنيم، طبيعتاً گروههايي که مسئول هستند اين حادثه را بررسي و رسيدگي کنند، آنها رسيدگيهاي لازم را انجام خواهند داد. از ديدِ من زماني که شرايط جنگي ميشود، بايد از سوي مسئولان ذيربط اين اتفاق ميافتاد و اين دستور صادر ميشد.

وي در پاسخ به سئوال ديگري که آيا شما اين موضوع را به نهادهاي غيرنظامي و هوانوردي اعلام کرده بوديد، گفت: بخش هوانوردي هيچ مسئوليتي نداشته و هيچ چيزي از آنها خواسته نشده بوده است، هر مشکلي هست به نيروهاي مسلح بازميگردد.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه تصريح کرد: هر خطا و مشکلي هست به نيروهاي مسلح باز ميگردد. بخش دولتي، کشوري و شرکت فرودگاهها هيچ قصور و تقصيري ندارند.

سردار حاجي زاده گفت: مسئول اين کار افراد ديگري بودند که بايد اين کار را مديريت و فرماندهي ميکردند، همانگونه که آن شب بنده در غرب کشور عمليات ضربات موشکي را فرماندهي و کنترل ميکردم، در اين بخش هم عزيزان ديگري مسئول بودند و بايد اين کارها را انجام ميدادند اما اين زمينه فراهم شد که اين فرد اين خطاي بزرگ را انجام دهد و متأسفانه اين حادثه غم انگيز رخ دهد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3322
تاریخ :1398/10/22 ساعت 11:00:48
تعداد بازدید: 103
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی