گروه: سیاسی
شماره روزنامه:2915
تاریخ :1396/10/17 ساعت 08:13:01
تعداد بازدید: 111
استاندار هرمزگان با اشاره به عملکرد مدیران سابق: تصمیم اشتباه مدیران باعث نارضایتی مردم شده است
email pdf word plus minus reset color
استاندار هرمزگان گفت: مدیران باید پیگیری امور را بلد باشند و بتوانند از حق استان در بودجه و سایر مسائل در سطح کشور بهصورت فعالانه مطالبه کرده و سهم مناسب را کسب کنند.

عکس اصلی خبر

به گزارش ایسنا، فریدون همتی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان اظهار کرد: مدیران باید پیگیری امور را بلد باشند و بتوانند از حق استان در بودجه و سایر مسائل در سطح کشور بهصورت فعالانه مطالبه کرده و سهم مناسب را کسب کنند.

وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای دولت واگذاری پروژهها به بخش خصوصی است، افزود: مقاومت و عدم همکاری برخی مدیران جای نگرانی دارد، تصمیمگیریهای اشتباه زیادی که در طول سالیان گذشته دولتها و مدیران گرفتهاند باعث به وجود آمدن این شرایط و نارضایتی مردم شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه وقتی چندین پروژه نیمهتمام داریم چرا به سراغ پروژههای جدید میرویم، اضافه کرد: با آغاز پروژههای جدید درحالیکه هنوز پروژههای نیمهتمام زیادی روی دستمان مانده، در مردم توقع ایجاد میکنیم و نمیتوانیم این توقعات را برآورده کنیم و با وضعیتی که به وجود میآوریم تورم بالا میرود.

همتی با بیان اینکه 71 هزار پروژه نیمهتمام در کشور جاری است، تصریح کرد: باید حتی اگر به قیمت واگذاری مجانی پروژهها به بخش خصوصی تمام شود این کار را بکنیم تا پروژههای نیمهتمام به سرانجام برسند.

وی با تأکید بر اینکه با هر دستگاهی درزمینه اتمام پروژههای نیمهتمام همکاری  نکرد برخورد میشود و پروژه تحت مدیریتش را خودمان واگذار میکنیم، عنوان کرد: باید در بخش خصوصی انگیزه ایجاد کنیم تا این پروژهها را تقبل کنند؛ باید بخش خصوصی را درگیر کنیم و بودجهها را در کارهای دیگری هزینه کنیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه باید به بخش خصوصی احترام بگذاریم، زمین و وام و تسهیلات بدهیم، قوانین دستوپا گیر را کم و حذف کنیم، حمایت کنیم و از آنها خرید خدمت کنیم، خاطرنشان کرد: باید اهم فی اهم کنیم و بلد باشیم هزینه بزرگ و کوچک را احصا کنیم و هزینههای کمتر را انتخاب کنیم.

همتی با اشاره به اینکه باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم، جلوی پایش بلند شویم تا بداند دولت و سیستم حامیاش است، بیان کرد: متأسفانه به بخش خصوصی سخت میگیریم و قوانین دستوپاگیر مقابل پایش میگذاریم و درنتیجه مطالبات مردم و زیرساختهای لازم باقی مانده و دولت توان تحقق تمامی آنها را ندارد بنابراین بحران ایجاد میشود و از درونش نارضایتی و شورش به وجود میآید. وی با بیان اینکه نه بیانضباطی خوب است و نه برخورد انقباضی، ابراز کرد: در کشتی اداره مملکت، هم دستگاههای اجرایی نشستهاند و هم نظارتی، وقتی شورش میشود مردم دیگر نمیگویند به دستگاههای نظارتی کاری نداریم، همه باید مسئولانه عمل کنند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی باید سهم هر نهادی مشخص شود و اگر خللی در تحقق آن وارد کنیم یعنی در مقابل حرف رهبری ایستادهایم، اظهار کرد: همه کارها را دولتی کردهایم، سیستم تبدیل به آدمی با سر کوچک و شکم بزرگ شده و نمیتواند راه برود و روبهجلو حرکت کند.

همتی با بیان اینکه نفت را میفروشیم، مالیات میگیریم و تنها میتوانیم حقوق پرداخت کنیم، افزود: نمیشود که خداوند هرروز یک پیغمبر بفرستد تا ما را راهنمایی کند، قدرت عقل و اختیار داریم و باید در اداره امور تعقل کنیم.

وی با اشاره به اینکه اگر پایانه بار بندرعباس به بهرهبرداری برسد 10 هزار شغل ایجاد میشود اما اینکه تا امروز به بهرهبرداری نرسیده علتش همین عدم همکاری دستگاههای اجرایی است، اضافه کرد: دشمن در کمین است تا بگوید اینها ناکارآمد هستند و نمیتوانند امور و مملکت خود را اداره کنند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه وقتی مسئولیتی را قبول میکنیم باید پی همهچیز را برای خدمت و کارهای بزرگ به تن خود بمالیم، تصریح کرد: باید بدانیم در چه جایگاهی نشستیم و چه مسئولیتی داریم، خیر و شر جامعه در دست ما مدیران است و اگر خیر یا شری تولید شود کار ماست.

همتی با اشاره به اینکه اگر به بخش خصوصی احترام گذاشته نشود پولش را در تولید نمیگذارد، عنوان کرد: اگر بخش خصوصی با حمایت دولت وارد عمل شود پولش را به زمین میدوزد و باعث تولید شغل و حل مشکلات مردم میشود و کارها و نتیجه کارهایمان شتاب میگیرد.

وی با بیان اینکه ما باید وظیفه خود در برابر مردم را خوب انجام دهیم، نارضایتیها را برطرف کنیم، پاسخ مردم را بهدرستی و بهموقع بدهیم و نگذاریم مردم سرگردان باشند، ابراز کرد: دستگاههای نظارتی باید هر جا دیدند که برای بخش خصوصی دارد نارضایتی بیهوده تولید میشود گوشزد کنند تا به سراغش برویم و مشکلات مردم را برطرف کنیم، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی نباید از محدودیتهای قانونی نگران باشند و هر طرحی که احساس میکنند دچار گیرودار قانونی است را به شورای برنامهریزی بیاورند تا با حضور و کمک دستگاههای نظارتی موانع آن را برطرف و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کرده و همه با هم مسئولیتش را تقبل میکنیم.

استاندار هرمزگان ضمن تقدیر از شورای تأمین استان و همکاری مردم در ایجاد امنیت و آرامش در اعتراضات اخیر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دشمن به دنبال بیثباتی و به جان هم انداختن مردم و مسئولین است، حضور حماسی مردم در 13 دی در هرمزگان نشاندهنده هوشمندی مردم بوده، ما را شرمنده و تمام نقشههای دشمنان را خنثی کرد. همتی اضافه کرد: رسانهها باید با اطلاعرسانی صحیح از اهداف دولت، امید را به جامعه تزریق و از برخوردهای هیجانی خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری جلو نرفتن و رکود بخش ساختمان و معدن است، تصریح کرد: باید برای تحریک بخش مسکن و ساختمان و همچنین معدن، کارهای نویی انجام دهیم تا وارد کار شوند و بتوانیم با استفاده از ظرفیت این بخشها به خلق ثروت و فرصت بپردازیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مجموعه فعالیتهایی که در خصوص زلزله باید صورت بگیرد تنها ختم به ساختمانها نمیشود و کارهای زیادی باید انجام شود، عنوان کرد: مدیریت بحران استان هرمزگان باید برای تهیه گزارش و کسب تجربه جهت جلوگیری از بروز فجایع در زمان زلزله، سفری به مناطق زلزلهزده کرمانشاه داشته باشد و گزارش آن را به بنده ارائه دهد.

همتی با اشاره به اینکه نیاز به مدیران متفکر و ریسکپذیر داریم، خاطرنشان کرد: سازمان معاونت استخدامی و نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری تعطیلی پنجشنبهها را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده همه استانهایی که پنجشنبهها را تعطیل کردهاند باید به حالت اولیه برگردند.

وی با بیان اینکه هرمزگان در شرایط بحران معین منطقه 19 تهران و معین استان کهکیلویه و بویر احمد است و باید از این مناطق بازدید کنیم، ابراز کرد: راهاندازی مرکز سرمایهگذاری را باید در دستور کار قرار داده و فردی خوشفکر و خیرخواه را بهعنوان مسئول این دستگاه انتخاب کنیم؛ این مرکز برای جذب سرمایهگذاران بسیار مهم است.

استاندار هرمزگان با اشاره به سفر رئیسجمهور به بندرعباس در اواخر بهمن یا اوایل اسفند به استان هرمزگان، بیان کرد: دستگاههای اجرایی لیست پروژههای آماده بهرهبرداری خود را باید برای دهه فجر و سفر رئیسجمهور آماده کرده و به بنده ارائه کنند.

همتی با اشاره به اینکه در خصوص بحث واریز مازاد درآمد استان که در برنامه پنجم و ششم توسعه به آن اشاره شده، فشار زیادی به مقامات کشور و استان آوردهام، اظهار کرد: مالیات تمامی بنگاههای اقتصادی فعال در هرمزگان باید در استان اخذ شود، مانند نفت فلات قاره که در حال پیگیری این موضوع است. وی ادامه داد: وقتی بنگاههای اقتصادی مالیات خود را به تهران واریز کنند نمیتوانیم سقف تکلیفیمان را پرکنیم، حتی مالیاتهایی که توسط بنگاههای اقتصادی به دلیل عدم ظرفیت اداری به تهران پرداخت شده باید به استان بازگردانده شود؛ باید در خصوص این مسئله به همراه نمایندگان استان هرمزگان در مجلس جلسهای با وزیر اقتصاد گذاشته شود.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 2915
تاریخ :1396/10/17 ساعت 08:13:01
تعداد بازدید: 111
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی