گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3149
تاریخ :1397/12/09 ساعت 08:54:13
تعداد بازدید: 1664
تخلف کشتي هاي صيادي چيني در آب هاي هرمزگان محرز شده است بايد با متخلفان فعاليت کشتيهاي صنعتي برخورد قاطع صورت پذيرد
email pdf word plus minus reset color
عضو هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: حفظ آبزيان حوزهي خليجفارس و درياي عمان وظيفهي خطيري است بر گردن همهي ما و در صورت قصور، آيندگان ما را نخواهند بخشيد.

عکس اصلی خبر

به گزارش ايسنا، محمد آشوري، در خصوص بحثهاي پيشآمده در خصوص کشتيهاي صيد صنعتي معروف به کشتيهاي چيني، افزود: حفظ محيطزيست دريايي و نگهداري از منابع غذايي خليجفارس و درياي عمان از موارد حياتي است که اگر امروز در اين مورد کوتاهي کنيم و عدهاي متخلف با صيد خارج از عرف به زيستگاه اين گونهها آسيب وارد کنند، زيانهايي به حوزهي صيادي وارد ميشود که قابل جبران نخواهد بود.

وي خاطرنشان کرد: اينکه اين کشتيها داراي مجوزهاي لازم هستند برکسي پوشيده نيست ولي بحث بر شيوهي عملکرد آنهاست، درست است که همهي اين کشتيها به جيپياس مجهز شدهاند و فقط در محدودههايي که اجازه صيد دارند تردد ميکنند ولي متأسفانه تخلفهاي متعددي توسط برخي از اين کشتيها انجامشده،  در اين ميان دو نکته مطرح است.

وي ادامه داد: نخست اينکه قوانين و مقرراتي که به آنها ابلاغشده در راستاي حفظ گونههاي مختلف آبزيان کافي است يا نياز به بازنگري دارد و نکته ديگر اينکه آيا سازمان شيلات نظارت کافي بر اجراي مقررات توسط اين کشتيها را دارد يا نه؟

آشوري اظهار کرد: قطعاً بايد با متخلفان اين حوزه برخورد قاطع صورت پذيرد تا کسي جرئت تخطي از قوانين را نداشته باشد زيرا آسيبهاي زيستمحيطي بهسختي قابل جبران هستند.

وي در پايان عنوان کرد: مردم منطقه و کشور بهشدت وابسته به منابع غذايي دريايي هستند و در صورت کوتاهي ما نسلهاي آينده ما را نخواهند بخشيد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3149
تاریخ :1397/12/09 ساعت 08:54:13
تعداد بازدید: 1664
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی