گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3034
تاریخ :1397/06/07 ساعت 10:02:38
تعداد بازدید: 118
روحاني پاسخ داد نمايندگان نپذيرفتند رئيس جمهور: با تندروي به جايي نميرسيم
email pdf word plus minus reset color
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته از پاسخ هاي رئيس جمهور به سوالات تعدادي از نمايندگان قانع نشدند.

عکس اصلی خبر

در اين جلسه پنج سوال مطرح شد که نمايندگان از پاسخ به يک سوال قانع و از پاسخ به چهار سوال ديگر قانع نشدند.

سوال اول نمايندگان اينگونه طرح شده بود که چرا دولت جنابعالي در کنترل قاچاق که يکي از مهمترين عوامل فلج توليد ملي است، موفق نبوده است؟  در نهايت، وکلاي ملت با 123 رأي موافق، 138 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 271 نماينده حاضر در صحن علني، پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده ندانستند.

سوال دوم: علت استمرار تحريمهاي بانکي با گذشت بيش از دو سال وعليرغم اجراي همه تعهدات برجامي ايران چيست؟ که وکلاي ملت با 137 رأي موافق، 130 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 271 نماينده حاضر در صحن علني، پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده دانستند.

سوال سوم: چرا دولت تدبير و اميد نسبت به کاهش بيکاري مفرط اقدام شايستهاي ندارد؟ که وکلاي ملت با 74 رأي موافق، 190 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 272 نماينده حاضر در صحن علني، پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده ندانستند.

سوال چهارم: علت رکود اقتصادي شديد چندين ساله، در دولت جنابعالي، عليرغم وعدهها و اعلامهاي عبور از رکود چيست؟ که وکلاي ملت با 116 رأي موافق، 150 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 272 نماينده حاضر در صحن علني، پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده ندانستند.

سوال پنجم نيز اينگونه طرح شد که علت افزايش شتابان ارزهاي خارجي و کاهش شديد ارزش پول ملي چيست؟  کهوکلاي ملت با 68 رأي موافق، 196 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 272 نماينده حاضر در صحن علني، پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده ندانستند. با اين اتفاق درباره پاسخ رئيسجمهور به هر يک از سؤالات از نظر قانعکننده بودن به صورت جداگانه رأيگيري ميشود.

چنانچه اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيسجمهور به سؤالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاييه ارسال ميشود.

در همين زمينه، عبدالرضا مصري نماينده سوال کنندگان از رئيس جمهور درباره روند سوال از حسن روحاني پس از ارجاع به قوه قضائيه گفت: در دستگاه قضا از طرفين دعوت مي شود و در نهايت قوه قضائيه در اين باره قضاوت خواهد کرد.

برايم مهم نيست که تهديد به ترور شوم

حجتالاسلام والمسلمين حسن روحاني در جلسه ديروز صحن علني مجلس شوراي اسلامي که براي پاسخ به پنج سوال نمايندگان به مجلس رفته بود، گفت: هيچ کس فکر نکند، پاسخگو بودن به عنوان يک نقطه ضعف است بلکه به عنوان بالاترين نقطه قوت مسئولان جمهوري اسلامي است که همه مسئولان بايد پاسخگو باشند؛ هر کدام در چارچوب وظايف و قانون که براي همه مقرر کرده است.

روحاني افزود: هيچ کس از مردم شريف ايران از دوستان ما در جهان يا دشمنان ما، فکر نکنند امروز، آغاز شکاف ميان دولت و مجلس است. کاملا اين تصور اشتباه است. مجلس و دولت، هدف بسيار بزرگي را بر دوش دارند و ميبينند و اين بار مسئوليت را با همکاري يکديگر بايد به مقصد برسانند.

ملت ايران هم سوال دارند

وي با بيان اينکه لحن سوالات، سوال از دولتهاي يازدهم و دوازدهم است که از نظر من ايرادي ندارد، تصريح کرد: همواره در دولتهاي يازدهم و دوازدهم تلاش من اين بوده است که ميان دولت و مجلس، ارتباط نزديک و برادرانه باشد که از نظر من، اينچنين بوده است. بسياري از نمايندگان، در انتهابات 96، حضور فعالانهاي داشتهاند و نمايندگان در دولت دوازدهم و طرح‌‌ها و لوايح کنار هم بودهايم.

رئيسرجمهور با بيان اينکه ممکن است از يکديگر گلايه داشته باشيم ولي اين گلايهها دوستانه و برادرانه است، خاطرنشان کرد: از نظر من سوال نمايندگان در پنج بند تنظيم شده است. مشابه اين سوالات، سوالات ملت ايران هم است. نه تنها يک چهارم نمايندگان امروز مجلس اين سوالات را دارند، بلکه به اعتقاد من، بسياري از مردم اين سوالات را دارند که چرا بيکاري؟ چرا وضع بانک اينچنين؟ چرا رکورد و روق شرايطي را طي ميکنند که مورد انتظار مردم نيست و چرا رشد قيمت ارز؟

شک مردم را بايد درمان کنيم

روحاني تاکيد کرد: شما به هر کوچه  و خياباني برويد شايد برخي سوالات مردم همينها باشد؛ حق هم دارند بپرسند. مردمي که در دولت يازدهم در طول چهار سال و در ماههاي اوليه دولت دوازدهم شاهد تحول مثبت در اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعي و امنيت ملي و سياست داخلي و خارجي بودند، امروز برايشان اين سوال مهم مطرح شده که چه شده است که مردم ما بايد از آينده زندگي و کشور خود نگران باشند؟  سوال اصلي اين است که چرا در طول چهار سال و نيم حرکت ما به سرعت رو به جلو بود، در رشد اقتصادي و تورم و اشتغال و تعادل قيمت ارز و رونق اقتصادي که همه آمار  موجود است و همه چيز شاهد است، در اين هفت، هشت ماهه اخير ناگهان با شرايط نويي مواجه شديم؟

وي گفت: شما ممکن است بفرماييد اين شرايط نو از اشتغال و ارز و رکود و قاچاق بود. از سيستم بانکي بود؛  به نظر من اشکال از تصور مردم و ترسيم ملت ايران نسبت به آينده ايران بود. ناگهان تصور مردم نسبت به آينده ايران دچار تغيير شد و اين درد بزرگي
است.

روحاني با بيان اينکه اشتغال بسيار مهم است، بيکاري درد بزرگي است، نابساماني بانکي مشکل است و من قبول دارم، گفت: مساله رونق و قيمت ارز هم مهم است اما همه اينها در برابر اعتماد و اميد به مردم ناچيز است. چرا اميد مردم تغيير کرده است؟ چرا نسبت به آينده ايران دچار ترديد شدند و بالاتر حتي نسبت به عظمت نظام و قدرت نظام و رشد و توسعه آينده دچار شک شدهاند؟ اين شک را بايد درمان کنيم.

ما بايد با زباني درست و صحيح به گونهاي با مردم سخت بگوييم که قانع شوند که مشکلات اين چند ماهه زودگذر است. کليد مساله فقط در همين است. ما بايد براي مردم توضيح دهيم از اين مشکلات به حول قوه الهي با هدايت رهبري و هماهنگي سه قوه و نيروهاي مسلح عبور خواهيم کرد. بايد به ملت بگوييم نخواهيم گذاشت توطئههاي آمريکا پيروز شود.

ستاد مبارزه با قاچاق تنها به قوه اجرائيه وصل نيست

وي درخصوص اولين سوال در زمينه قاچاق کالا و ارز گفت: همه ميدانيد مبارزه با اين موارد با فرمان رهبري آغاز شد و بعد نمايندگان محترم مجلس در سال 92 قانون مربوطه را نوشتند و ابلاغ کردند و دولت همه آييننامههاي آن را تدوين کرد و ابلاغ کرد و 600 ميليارد تومان براي تشکيل سامانههاي لازم براي مبارزه با قاچاق و اتصال سامانهها به هم تهيه شد. چرا قاچاق ايجاد ميشود؟ جنس از بيرون ميآيد کالاي ما به بيرون منتقل ميشود وقتي براي کالاهايي در داخل يارانه ميدهيم و قيمت متعادل نيست و يارانهاي است، خود به خود اين کالا تمايل پيدا ميکند به خارج برود. چون قيمت خارج و داخل نامتعادل است. هرچه قيمت ارز پايين بيايد، واردات قاچاق بيشتر ميشود؛ هرچه ارز بالا برود واردات کنار و به عکس خروجي بيشتر ميشود اساس براي جلوگيري از قاچاق، توليد با کيفيت داخلي است همه بايد به توليد داخلي کمک کنيم. اگر اينطور باشد معني ندارد قاچاق وارد شود، مگر جنسهايي که از نظر فرهنگي ما نميتوانيم به سمت آن برويم و کسي در گوشه و کنار متقاضي آن  باشد.

مبارزه قاچاق در آبهاي جنوبي را در اختيار سپاه قرار دهيم

حسن روحاني افزود: هفت ميليارد و 200 ميليون جلوي قاچاق خروجي گرفته شده است. البته بايد اضافه کنم در زمينه قاچاق تلاشهايي داشتيم که نقش نيروي انتظامي، سربازان گمنام و نيروهاي مسلح عليالخصوص سپاه پاسداران نقش ارزشمندي است. ما از 10 ماه پيش با شوراي عالي امنيت ملي درباره آبهاي جنوب که شامل خليج فارس و درياي عمان ميشود، تصميم گرفتيم مبارزه قاچاق را در اختيار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار دهيم.

برجام بخش بزرگي از مشکلات اقتصادي را حل کرد

حسن روحاني تاکيد کرد: ما در برجام دستاوردهايي داشتيم که هرگز از بين نميرود که شامل دستاورهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... ميشود. تحريم تسليحاتي کشور که ميگفت ايران نه حق خريد سلاح را دارد و نه ميتواند سلاحي بفروشد را به پنج سال تقليل داديم که دو سال و نيم از آن باقي مانده است.

رئيس عالي شوراي امنيت ملي خاطرنشان کرد: اهداف برجام روشن است و در زمينه اقتصاد هم برجام گشايشهاي زيادي را ايجاد کرد. امروز ترديدي نداريم حال که شرکتها در حال رفتن از ايران هستند، نشان از اين دارد که روزي به ايران آمدند که حالا دارند ميروند. اگر فلان بانک با ما از ديروز کار نميکند نشان ميدهد که روزي با ما همکاري داشته است. بنابراين برجام بخش بزرگي از مشکلات اقتصادي را حل کرده و تحريم بعد از اجراي برجام و اجرايي شدن آنچه مربوط به برنامه هستهاي بود لغو شد.

کارنامه دولتهاي يازدهم و دوازدهم در زمينه بيکاري بسيار درخشان است

رئيس دولت تدبير و اميد با بيان اينکه مسئله سوم، مسئله بيکاري است، اظهار داشت: در زمينه بيکاري کارنامه دولتهاي يازدهم و دوازدهم بسيار درخشان است و جزو کمتر کارنامههايي است که در کشورهاي ديگر مييابيد. در سال 84 تا 91 اشتغال ما چقدر بوده است؟ اشتغال خالص آنقدر بوده است که نميتوان گفت يعني 10 هزار نفر بوده است. امروز اشتغال خالص ما در پنج سال گذشته 2 ميليون و 700 هزار نفر است.

رقم بيکاري ما 12.1 درصد است که قابل قبول نيست

وي با بيان اينکه ما بيکاري مزمن چندين ساله داريم و رقم بيکاري ما 12.1 درصد است که قابل قبول نيست، خاطرنشان کرد: خانوادههاي فراواني هنوز هستند که حس نکردند. اگر دولت يازدهم و دوازدهم مانند نهم و دهم کار ميکرد، امروز رقم بيکاري ما 22 درصد بجاي 12 درصد بود. اين هنر دولتهاي يازدهم و دوازدهم است.

اجماع اقتصاددان را تصميمات ارزي داشتيم

روحاني با بيان اينکه تا رونقي که مطلوب مردم است، فاصله داريم، عنوان کرد: درخصوص مسئله ارز، دو، سه جمله ميگويم. ارز چرا شرايطش اينچنين شد؟ آيا عامل سياسي يا اقتصادي يا رواني بود؟ من در نوبت دوم اشاره بيشتري به اين مسئله ميکنم که مسائل سياست خارجي و رواني تاثير بيشتري داشت تا اقتصادي. ما قبل از تحريم يک جور تصميم گرفتيم و بعد از تحريم يک جور تصميم گرفتيم. در تصميم قبلي هم اجماع همه اقتصاددان را داشتيم که ميدانستيم يک نرخ واحد را اعلام کنيم.

تاريخ تغيير شرايط کشور پنج دي سال 96 است

رئيس شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينکه تاريخ اين تغيير پنج دي سال 96 است، تصريح کرد: هر کس تاريخ ديگري بگويد به اعتقاد من آدرس غلط به مردم داده است. مردم ناگهان ديدند عدهاي در خيابانها شعار ميدهند که کم کم به شعارهاي هنجارشکنانه شد. مردم دچار حيرت شدند. اين حادثه، حادثه کمنظيري در سالهاي گذشته بود.

روحاني با تاکيد بر اينکه حادثه دي ماه ترامپ را به طمع انداخت تا اينکه در اواخر دي ماه اعلام کند من در برجام نميمانم مگر آنکه اروپا و ديگران درباره اروپا و موشک با من همراه شوند، خاطرنشان کرد: بعد از اين تهديد، با آن ناآرام داخلي و تهديدات بيرون مردم نگران شدند. بدانيد تخريب خرابي ميآورد و سياهنمايي، زندگي مردم را به سمت سياهي ميآورد. اجتماع و شعار نيست.

چه شده است که عدهاي جرات کردهاند رئيسجمهور کشور را تهديد به مرگ کردند؟

وي به تهديد شدنش براي مرگ اشاره کرد و ابراز داشت: البته اگر شعار عليه فردي مانند حسن روحاني باشد، اهميتي ندارد. من دلم عليه اينها نميسوزد. من سربازي مانند ديگر سربازان هستم. من اگر تهديد به ترور شوم، برايم مهم نيست ولي چه شده است که عدهاي جرات کردهاند رئيسجمهور کشور را تهديد به مرگ کردند؟ چون فکر کردند ميان دولت و مجلس و قوه قضاييه فاصله است.

رئيسجمهور افزود: اگر ما وحدت و اتحاد يکپارجه داشته باشيم فيضيه مرکز انقلاب تبديل به جايي نميشود که عدهاي آب به آسياب دشمن بريزند. ما بايد دست به دست هم بدهيم و پشت سر رهبري حرکت کنيم.

با تندروي به جايي نميرسيم

رئيس جمهور تاکيد کرد: مردم بايد نسبت به آينده خود آرامش داشته باشند نمايندگان محترم شما ميگوئيد زندگي مردم مطلوب نيست اين حرف درست است اما من از شما ميپرسم آيا دولت يازدهم براي رفاه مردم کاري نکرد آيا اگر تورم در طول چهار سال 60 و چند درصد شد حقوق کارمند افزايش پيدا نکرد؟ اگر زندگي مردم سخت شد براي مبارزه با فقر مطلق حقوق مستمريبگيران را افزايش نداديم؟ حقوق مستمريبگيران چهار برابر افزايش پيدا کرده است. اگر بناست مشکلات را بگوييم بايد راهکارهايي که انجام داديم را بگوييم.

وي افزود: دوستان ميگويند افرادي که در سياستهاي ما اشتغال يافتند در حال حاضر از اشتغال خارج شدند عزيزان منظور من اشتغال خالص است يعني حساب کرديم کساني که وارد بازار کار شدند و آنهايي که خارج شدند را منها کرديم و تبديل به اشتغال خالص شد اين را مرکز آمار ميگويد بانک مرکزي و مراجع رسمي آماري اين اعداد را اعلام ميکنند.

حسن روحاني خطاب به مردم و نمايندگان گفت: در دنياي امروز آنچه من قول دادم و در انتخابات 92 و 96 از آن سخن گفتم راه اعتدال است و باز هم ميگويم مردم ايران ما با تندروي به جايي نميرسيم حال آنکه اين تندروي از راست باشد يا از چپ ما راهي جز اعتدال، دوستي، برادري و حدت نداريم. ايرادي ندارد اگر عدهاي با دولت مخالف هستند يا مشکل دارند حق آنهاست اما بايد براي منافع ملي کنار هم باشيم.

اگر من و شما به فکر درمان موقت باشيم، مردم نميپذيرند

وي تاکيد کرد: ميخواهم نکتهاي را خدمت نمايندگان محترم بگويم. خواهش ميکنم هم شما و هم ما بر اساس اصل 40 قانون اساسي رفتار کنيم. اصل 40 قانون اساسي ميگويد ما در اجراي حق نميتوانيم به منافع ملي ضربه بزنيم. اصل منافع ملي به عنوان يک شرط محفوظ در تمام برنامههاست. مجلس قوه قضائيه، نيروي مسلح و همه بايد به اصل 40 قانون اساسي توجه کنند.

روحاني تصريح کرد: اينکه دولت نقص دارد قطعي است ما هم دولتي مثل همه دولتها هستيم من تلاش داشتم بهترينها را کنار هم جمع کنم حق شماست سوال و استيضاح است. اين مسائل مهم نيست. آنچه مهم است اين است که بايد براي مشکلات مردم دست به دست يکديگر بدهيم. مردم از ما نميخواهند شما از ما بپرسيد و من آمار و ارقام ارائه دهم. مردم درد را از من و شما بهتر ميدانند. مردم گرانيها را احساس ميکنند لمس اين مساله که زندگي مردم توام با مشکل است مهم نيست از زبان من و شما گفته شود.

مردم دغدغه اختلاف مجلس، دولت و نهادها با يکديگر را دارند

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه دشمن قصد دارد نفت ايران به فروش نرود گفت: اگر ما در خصوص نفت هم صرفهجويي کنيم قطعا صادرات ما افزايش خواهد يافت. من اين نکته را يک بار ديگر گفتم اگر ما باهم متحد باشيم از تحريمها عبور خواهيم کرد و زمان زيادي هم نميبرد اگر باهم نباشيم زمان زيادي ميبرد و موفق نميشويم.

وي افزود: نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مردم دغدغه اختلاف مجلس، دولت و نهادها با يکديگر را دارند در و اقع مساله آنها اين است که دولت، مجلس، قوه قضائيه و همه نهادها در کنار يکديگر عمل کنند. مردم از تهديد و تحريمهاي خارجي نميترسند آنها از دعواهاي داخلي ميترسند اگر ما متحد باشيم و تمام جناحها متحد باشند مشکلات مردم به راحتي حل ميشود اگر مردم مطمئن شوند که ما باهم هستيم اميدوار ميشوند که مشکلات حل ميشود. مقام معظم رهبري دستور به تشکيل شورايي متشکل از سه قوه دادند که نشان از اتحاد بين سه قوه است و اولين پيام آن به مردم اين است که هر سه قوه با يکديگر متحد هستند ما امروز يک بار ديگر اين علامت را به جامعه و دنيا ميدهيم که متحد هستيم.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3034
تاریخ :1397/06/07 ساعت 10:02:38
تعداد بازدید: 118
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی