گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3163
تاریخ :1398/01/19 ساعت 09:02:16
تعداد بازدید: 762
توصيه هاي رئيس کل دادگستري در شوراي اداري هرمزگان: مديران به رانت، زد و بند و هديه پشت کنند
email pdf word plus minus reset color
رئيس کل دادگستري هرمزگان با تأکيد بر اينکه بايد خود را بيدار کنيم که فريب چربزبانان و وسوسه هاي شيطاني را نخوريم، گفت: اجازه نخواهيم داد ساخت وسازي غيرمجاز در حريم دريا صورت گيرد.

عکس اصلی خبر

به گزارش ايسنا، حجتالاسلاموالمسلمين اکبري صبح امروز در نخستين جلسه شوراي اداري استان هرمزگان، افزود: گاهي از خود غافل شدن سبب وارد شدن خساراتي به انسان ميشود که قابل جبران نيست پس بايد تقرب خود به خداوند را بيشتر و بتوانيم خود را در مقابل خسارتها مقاوم نگاه داريم.

وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري سالهاست که شعار سال را به موضوعات اقتصادي اختصاص ميدهد، تصريح کرد: دستگاههاي اجرايي نقش اساسي در تحقق شعار سال دارند که در کنار آن بخش خصوصي نقش غيرقابلانکاري دارد.

اکبري با اشاره به اينکه دستگاه قضايي در خدمت تمامي دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي در تحقق شعار سال خواهد بود، خاطرنشان کرد: رويکرد حمايتي و مقابلهاي دو رويکرد دستگاه قضايي در موضوعات اقتصادي است.

وي ادامه داد: تمامي سعي و تلاشمان اين است که از فعالين اقتصادي در جهت رونق توليد و اشتغال حمايت کنيم و در مقابل با تمامي مفسدين اقتصادي و اخلالگران خواهيم ايستاد.

رئيسکل دادگستري استان هرمزگان با بيان اينکه زمينه را براي فعاليت مفسدين و اخلالگران اقتصادي نا امين کردهايم، خاطرنشان کرد: استان هرمزگان را براي اين دسته افراد، دائماً ناامن ميکنيم و زمينه را براي فعاليت در آرامش فعالين اقتصادي واقعي هموار کردهايم.

وي با اشاره به اينکه امنيت بستر مناسب تمامي فعاليتهاي اقتصادي است، اظهار کرد: در استان سيلزده لرستان وضعيت از لحاظ خسارت وارده به مردم و زيرساختها نگرانکننده است.

اکبري با بيان اينکه در يک رودخانه سه پل احداث شده بود، اضافه کرد: از اين سه پل، پلي که دو سال پيش بهرهبرداري شده بود، چهاردهم فروردين
فرو ريخت که نشان
دهنده عدم مديريت صحيح بوده است.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه هر چيزي حريمي دارد و نبايد به حريم رودخانهها و درياها وارد شويم، تصريح کرد: ورود به اين نقاط ممنوع و حرام است و چرا در بسترهايي که ممنوع است خانه و جاده ميسازيم.

وي با بيان اينکه آگاهانه و غيرآگاهانه ساخت و ساز در حريمهاي ممنوعه، اقدام عليه خود است، اضافه کرد: در طرحهاي مطالعاتي بايد توجه و دقت بيشتري داشته باشيم و با نظارت کافي اين طرحها به مرحله اجرا برسد و بهدرستي عملياتي شود.

اکبري اضافه کرد: بهرهبردار بايستي با تمامي دقت، نظارت خود را انجام دهد تا مانع از بروز خطاها شويم و بايد به مقوله پيشگيري از بروز حوادث مشابه پس از سيلهاي به وقوع پيوسته اهميت بيشتري دهيم.

رئيسکل دادگستري هرمزگان با بيان اينکه همه ما مسئولين به موضوع پيشگيري و درست انجام دادن کارها اهتمام بورزيم، عنوان کرد: بايد از حريمها بهخوبي دفاع و صيانت کنيم تا در حوادث بعدي با مشکلات مشابه روبهرو نشويم.

وي با اشاره به اينکه بايد از ساختوساز در مسير مسيلها خودداري کنيم، افزود: اجازه نخواهيم داد ساختوسازي غيرمجاز در حريم دريا صورت گيرد. اکبري با بيان اينکه دستگاه قضايي سعي ميکند که مسئولين و مديران را در انجام وظايفشان حمايت و پشتيباني کند، تصريح کرد: رانت، زد و بند و دريافت هدايا ازجمله مواردي است که مديران در معرض آنها قرار دارند و افرادي هستند که باظرافت کاري خود را به مديران نزديک کرده و با انجام اينگونه اعمال، نگاه مديران را به سمت خود جلب ميکنند که بايد مديران فريب چنين افرادي را نخورند.

رئيسکل دادگستري استان هرمزگان با اشاره به اينکه مديران سرمايه انساني کشور هستند، اظهار کرد: بايد خود را بيدار کنيم که فريب اين چربزبانان و وسوسههاي شيطاني را نخوريم.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3163
تاریخ :1398/01/19 ساعت 09:02:16
تعداد بازدید: 762
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی