گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3090
تاریخ :1397/09/07 ساعت 09:33:37
تعداد بازدید: 125
رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي: مردم از مسئولين انتظار تلاش جمعي دارند
email pdf word plus minus reset color
رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد براي منافع منطقهاي و مجموعه ظرفيتهاي نمايندگان، استاندار و مجموعه مديران استان همگرايي داشته باشيم تا زمينهاي ايجاد شود که سرعت حل مشکلات و ارائه خدمات بهتر به مردم افزايش يابد.

عکس اصلی خبر

محمد آشوري در گفتوگو با ايسنا، منطقه خليجفارس، در تشريح برنامههاي خود براي مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي، اظهار کرد: با توجه به اينکه تعداد نمايندگان هرمزگان در مجلس پنج نفر است بنابراين رياست مجمع نمايندگان دورهاي بوده و هرکدام از همکاران در دورهاي رياست مجمع را به عهده ميگيرند.

وي افزود: رسالت و وظيفه مجمع نمايندگان اين است که با ايجاد همنوايي و همگرايي در پيگيري مسائل استان، مجموعه مسائل و مشکلات را احصا کرده و با همکاري و همراهي که با استاندار و مجموعه مديران استان و پيگيريهايي که در سطح ملي در ارتباط با سازمانها و وزارتخانههاي مختلف خواهد داشت کارها را دنبال کند.

رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در اين دوره جديد بر اساس تجربيات گذشته، بنا شد اولويتهاي استان را با جلسات مشترکي که با استاندار و دستگاههاي اجرايي خواهيم داشت احصا کرده و بر اساس اين اولويتگذاريها کارها دنبال شود.

آشوري با اشاره به اينکه در نشستهاي مشترکي که با وزرا برگزار خواهد شد مسائل و مشکلات هرمزگان را پيگيري ميکنيم تا در يک روند مشخصي سرعت حل اين مسائل و مشکلات افزايش يابد، عنوان کرد: اين حرکت جمعي قطعاً ميتواند پيامهاي خوبي را به دنبال داشته باشد، يکي از پيامهاي خوب آن وحدت و همدلي بين مجمع و مسئولين براي رفع مشکلات مردم است.

وي با بيان اينکه مردم انتظار دارند مسئولين بهرغم اختلافسليقهها و نظراتي که دارند در جهت حل مشکلات آنها قدم بردارند و تلاش جمعي داشته باشند، خاطرنشان کرد: به همين سبب شعاري که براي مجمع نمايندگان و اين حرکت جمعي در اين دوره جديد مجمع انتخاب شد «همگرايي براي همافزايي و افزايش بهرهوري» است، در اين جهت بايد براي منافع منطقهاي و مجموعه ظرفيتهاي نمايندگان، استاندار و مجموعه مديران استان همگرايي داشته باشيم تا زمينهاي ايجاد شود که سرعت حل مشکلات و ارائه خدمات بهتر به مردم افزايش يابد.

رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: اگر در استاني مثل هرمزگان که قابليتها و ظرفيتهاي بسيار اساسي دارد، انسجام و وفاق بيشتري در پيگيريها شکل دهيم حتماً به تقويت احساس رضايت بيشتر مردم خواهد انجاميد و ميتوان خدمات بهتر و بيشتري را با کمک و پشتوانه دستگاههاي اجرايي و همراهي استاندار بهعنوان نماينده عالي دولت ايجاد کرد.

آشوري با اشاره به اينکه مسئوليت نمايندگان قانونگذاري، نظارت بر حسن اجراي قانون و پيگيري مطالبات مردم است، ابراز کرد: اگر کارهايي که مديران اجرايي، در رأس آن استاندار، براي خدمترساني به مردم انجام ميدهند به شکلي منسجم موردحمايت مجمع نمايندگان استان قرار گيرد، سرعت اين خدمترساني و رفع مشکلات افزايش مييابد.

وي همچنين عنوان کرد: يکي از برنامههاي جدي ديگري که در دستور کار مجمع نمايندگان و استاندار هرمزگان قرار دارد اين است که براي برخي از نيروهايي که قابليت و ظرفيت انتصابشان در سازمانها و ادارات مرکزي در وزارتخانههاي مختلف وجود دارد، باب هجرت باز شود. رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: در تلاش هستيم تا زمينههاي تصدي برخي از نيروها که مسئوليتهايي داشتند در وزارتخانههاي مربوطه فراهم شود و يک نوع ظرفيتسازي در ساختار ملي براي استان هرمزگان فراهم شود تا نيروهايي که تجربيات مديريتي، قابليت و دانش لازم را دارند بتوانند در وزارتخانههاي مختلف کشور حضور داشته باشند.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3090
تاریخ :1397/09/07 ساعت 09:33:37
تعداد بازدید: 125
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی