گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3226
تاریخ :1398/05/19 ساعت 09:53:36
تعداد بازدید: 279
فرمانده مرزباني استان هرمزگان:کم کاري مسئولان باعث سرريز شدن جرائم به سمت نيروي انتظامي است
email pdf word plus minus reset color
فرمانده مرزباني استان هرمزگان گفت: بيش از 17 سازمان بايد در بحث مبارزه با قاچاق بايد همکاري کنند اما متأسفانه اين اتفاق نميافتد و کم کاري آن ها موجب سر ريز شدن جرم به سمت نيروي انتظامي و به دنبال آن نيروهاي مرزباني را درگير مي کند. چشم اميد ما براي اينکه باري از دوش مردم برداريم اهالي رسانه است.

عکس اصلی خبر

محمدرضا قنبرپور ـ نداي هرمزگان

وي تصريح کرد: مسئولين استاني بايد چارهانديشي کنند، مشخص است سوختها به چه صورت جابجا ميشود و خيلي از ارگانها بايد پايکار بيايند، هجمهها از اين گذشته که تا دو ماه آينده بتوانيم قاچاق سوخت را به صفر برسانيم.

سرهنگ حسين دهکي بيان کرد: در رابطه با تخلف برخي شناورها که اقدام به قاچاق و آلوده کردن محيط زيست مي کنند جدا از پرونده اي که در رابطه با قاچاق براي آن ها تشکيل مي شود مباحث زيست محيطي و از بين بردن امنيت زيستي منطقه نيز بصورت مستقل پيگيري مي شود.در بحث شناورهايي که از خارج از مرزهاي آبي خاورميانه وارد آبهاي خليج فارس مي شوند و خواسته يا ناخواسته اقدام به آلوده کردن محيط زيست کنند برخورد قاطع خواهيم کرد.

وي در رابطه با مسائل امنيتي و اطلاع رساني افزود: ما خيلي مسائل را بنا به مسائل امنيتي نميتوانيم اطلاعرساني کنيم اما با توجه به اينکه در عصر اطلاعات و اخبار هستيم ما نيز بايد روش و نگاه خود را عوض کنيم و بايد ياد بگيريم که خود را با اين شرايط وفق دهيم.

فرمانده مرزباني استان هرمزگان ضمن دعوت از خبرنگاران براي حضور در عمليات هاي درياباني گفت: دريا بسيار گرم است و کار در آن بسيار سخت است.

خبرنگاران القاي احساس امنيت را جدي بگيرند

سرهنگ دهکي عنوان کرد: انصافاً القاي احساس امنيت به مردم کار خبرنگاران است و آنچه امروز شاهدش هستيم قلمفرسايي خبرنگاران در القاي احساس امنيت است.

وي خاطرنشان کرد: اينکه نيروهاي مسلح امنيت را برقرار ميکند را قبول ندارم، مرزنشينان و خبرنگاران را سهيم ميدانم در امنيت و وفاق ملي در کشور ميدانم.

فرمانده مرزباني استان هرمزگان ادامه داد: دست بسياري از مجرمان بهواسطه گزارشات و اخباري که خبرنگاران منعکس ميکنند بسته ميشود، همچنين انعکاس مشکلات و دغدغههاي مردم توسط خبرنگاران بسياري از مشکلات را حل ميکنند و چشم بينا و زبان صادق مردم هستند.

پيشگيري نسبت به مقابله برتري دارد

سرهنگ دهکي تصريح کرد: ما به پيشگيري اعتقاد داريم و در اين زمينه برنامههاي خوبي در پيش داريم و آگاهي بخشي و آموزش را از مدارس تا جامعه صيادي انجام ميدهيم، خيلي افراد اصلاً اهميت مرز را نميدانند و اين وظيفه ماست که اين آگاهي بخشي را انجم دهيم.

وي عنوان کرد: ما بايد دريابان،حدود مرز، حقوق مرزنشين و مسائل بسياري را براي مردم تعريف کنيم، اگر امروز مردم حوزه ساحلي ما در ضعف به سر ميبرند بايد بررسي شود.

 سرهنگ دهکي بيان کرد: تبيين موضوع قاچاق براي مردم امري مهم است و مسلمين بايد بدانند وقتي مسئلهاي به عنوان قاچاق در نظر گرفته ميشود و توسط علما حرام اعلام ميشود اين امر حرام است و بايد از آن اجتناب شود. وي اضافه کرد: مطالبه گري رسانهها از دستگاهها براي مبارزه با قاچاق و همکاري درزمينه تحقق پايداري امنيت مرزي را خواستاريم، ما نميتوانيم و نميخواهيم به مرزنشين خود حمله کنيم و وقت ميخواهيم بار شناورها را بررسي کنيم با ما مقابله ميکنند و بايد فرهنگسازيهاي لازم در اين زمينه انجام شود. فرمانده مرزباني استان هرمزگان اظهار کرد: تأکيد بر رعايت حريمهاي مرزي توسط ساحلنشينان صيادان و تلاش براي انعکاس مشکلات و معضلات مردم مناطق مرزي بهويژه در حوزه معيشت و تأکيد بر سرمايهگذاري خواسته ديگري است که از اهالي رسانه داريم. وي تصريح کرد: ما تا مرز شهادت براي ايجاد امنيت در مرزهاي کشور ميکنيم و اگر نقصاني وجود دارد به امکانات برميگردد که قولهايي از مسئولين براي ارتقا امکانات درياباني گرفتهايم.

ساختار جديد مرزباني متفاوت خواهد بود

فرمانده مرزباني استان هرمزگان عنوان کرد: سردار اشتري به سردار رضايي در خصوص ساختار جديد و استقلال بيشتر مرزباني ابلاغيات جديدي دادند که اميدواريم بتواند در امور مختلف پيشرفتهاي چشمگيري را شاهد باشيم.

سرهنگ دهکي خاطرنشان کرد: منطقه کلاهي و کرگان مسائلي دارند که در زمان کوتاه حل نميشوند و حجم کار در آنها وسيع است، درزمينه قاچاق سوخت در اين مناطق لنجي بيرون نميرود اما با شناورهاي کوچک کار قاچاق سوخت را پيش گرفتهاند، در اين زمينه دو طرح مشترک با فرماندهي انتظامي انجام داديم. وي ادامه داد: براي ما کاري ندارد هر دو روز طرحي اجرا کنيم اما مسئولين استاني بايد چارهانديشي کنند، مشخص است سوختها به چه صورت جابجا ميشود و خيلي از ارگانها بايد پايکار بيايند، هجمهها از اين گذشته که تا دو ماه آينده بتوانيم قاچاق سوخت را به صفر برسانيم.

فرمانده مرزباني استان هرمزگان افزود:  ما ميخواهيم همه کارها اصولي انجام شود و شائبه تندروي پيش نيايد، مسئله رشوه و آلودگي نيز وجود دارد و ما به آن واقفيم و به جد پيگير آن هستيم.

با رشوه خوارها برخورد شديد خواهيم داشت

سرهنگ دهکي اظهار کرد: برخي افراد نيز درزمينه رشوهگيري در حوزه قاچاق سوخت بهعنوان پول جمع کن فعال هستند و به اسم فرمانداران ما پول دريافت ميکنند اما هيچ ارتباطي به ما ندارند و در 4 ماهه ابتداي امسال حدود 6 نفر را در اين خصوص دستگير کردهايم.

 وي خاطرنشان کرد: ما بهمحض اينکه از هر نوع رشوه و آلودگي مطلع شويم برخورد ميکنيم و بهمحض اينکه ثابت شود فردي در مجموعه ما اين عمل را مرتکب شده باشد در هر درجهاي باشد برخورد خواهيم کرد.

فرمانده مرزباني استان هرمزگان بيان کرد: گاهي افسران خوب و محکمي را ميگذاريم اما براي خراب کردنش گزارش غلط ميدهند تا افراد ضعيفتر براي پيشبرد اهدافشان جايگزين شوند، ما در اين خصوص نيز بايد هوشيار باشيم.

سرهنگ دهکي با اشاره به اينکه هرمزگان بهخصوص ميناب با همهجا متفاوت است، تصريح کرد: شهرستان ميناب حوزه ويژهاي است و بايد برنامهريزي براي آن نيز ويژه باشد، چون آلودگي زياد است بايد افرادي قوي و محکم در اين مناطق بگذاريم و کار بسيار سخت است.

وي در پايان عنوان کرد: مبارزه با مواد مخدر شگرد خاصي دارد، مبارزه با آن نيز در دستور کار ما قرار دارد و بايد امکانات قويتري را براي مقابله با آن بهکارگيريم.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3226
تاریخ :1398/05/19 ساعت 09:53:36
تعداد بازدید: 279
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی