گروه: اجتماعی
شماره روزنامه:3369
تاریخ :1398/12/26 ساعت 12:56:44
تعداد بازدید: 178
نوروز کرونايي و اميدهاي عقيم مانده
email pdf word plus minus reset color
در حاليکه آماده تحويل دادن سال 1398مي شويم، تنها يک سال ديگر براي وداع با قرن 14(ه ش) باقي است. بايد گفت متاسفانه سال هاي پاياني قرن 14با وحشت مردم جهان از ويروس مرگبار کوويد19مشهور به کرونا، همه چيز را تحت تاثير خود قرار داده است. در بندرعباس نيز بازار خالي از خيل خريداران کلان هر ساله است.

عکس اصلی خبر

  غلامحسين عطايي ـ نداي هرمزگان

غرفه هاي فروش ماهي قرمز و لوازم سفره هفت سين که نگاه مي کني، هم از تعداد غرفه ها و هم از نظر استقبال مشتري بسيار کم و بي رونق است.

تعداد اندک آنها نسبت به سال هاي قبل، آن هم منحصرا در محدوده بازار با شمايلي بي رونق، گوياي اين است که کروناي کوويد19بيرحمانه اقتصاد معيشتي کسبه ها را نشانه رفته است. اکثرکسبه در تشويش پاس نشدن چک هاي پايان سال، اجاره بهاي عقب افتاده خود و... هستند، بدهي هاي عقب افتاده اي که چشم براه رسيدن هجوم مردم و مسافران استان هاي همجواربراي خريد سال نو بودند، اما همه آنها را کرونا عقيم گذاشت.

صيفي جات استان که در بهترين زمان ممکن بدست مي آيد و امسال بانگاه مثبت مسوولان، کشاورزان دل خوش بازارمنطقه بودند و با گوشه چشمي به صادرات منطقه اي نيز با قرنطينه خود خواسته يا باز پس فرستادن محصولات آنها به بهانه هاي مختلف از سوي خريداران کشورهاي همسايه، ضربات سنگيني بر پيکر اقتصاد کم جان کشاورزان استان هرمزگان که همواره زير بار ديون بانک ها و پيشخرها هستند، وارد نمود و حل مشکل آنها را از اميد به صادرات محصولاتي که داشتند، مايوس شان کرد.

کارگاههاي توليدي نيز با کاهش ساعات کار براي جلوگيري از خطرات احتمالي ابتلاي کارگران به کوويد19 نيز خسارت زيادي به آنها تحميل نموده است، در حاليکه پيش از اين نيز بخصوص کارگاه هاي کوچک از رونق چنداني برخوردار نبودند.

تعطيلي مدارس در تمام سطوح و دانشگاههاي کشور نيز از جمله خسارات ديگري است که کرونا  برپيکر نحيف اقتصاد کشور وارد نموده است و هم چنان دور نماي آن نا مشخص است.

جان باختن بيش از 12نفر از کادر پزشکي و درمان، تا  زمان تهيه اين گزارش در بيمارستانهاي کشوراز سويي نشان از فداکاري و از سوي ديگر نشان از محدوديت هاي لوازم پزشکي و بهداشتي لازم براي مبارزه با ميهماني ناخوانده در اين شرايط سخت تحريم ها، پيش روي پزشکان جان برکف در صف مقدم مبارزه با ويروس مهلک کوويد19گذاشته که چنانچه جان باختگان را شهداي مبارزه با کرونا  بناميم، به خطا نرفته ايم .

از سوي ديگر عدم امنيت مردم براي حفاظت کامل خود در برابر کرونا نيز با انحصار بازار کالاي پزشکي و بهداشتي در دست افرادي مفسد و بدتر از کرونا، شرايط خاصي را بر روان جامعه واقتصاد خانواده ها تحميل نموده است.

چين اولين کشوري بود که اين ويروس در آن شايع شد و اين اتفاق در حالي افتاد که مردمش سرخوش جشن سال نوچيني «موش آهنين نام سال جديد چيني است » بودند، از طرفي به رسم هر ساله، گردشگران زيادي نيز به اين کشور رفته بودند وامسال نيز 25 ژانويه ، با آغاز سال جديد چيني، آنها سوغات سال موش خود را دانسته يا ندانسته به گردشگران هديه دادند.

 اما برخي شواهد گوياي اين است که چيني ها متوجه حضور کرونا در کشور خود شده، ولي از مردم پنهان کرده بودند، شايد مي خواستند که جشن سال نو آنها و گردشگران را خراب نکنند، شايد هم غَّره به اين بودند با پيشرفت پزشکي که مدعي آن هستند کوويد19 را با سرعت کنترل و نابودش مي کنند. اما جهانِ آزاد از قيد وبندهاي ديکتاتوري خبري کمونيستي چين، او را به سبب مخفي نگه داشتن اين بيماري مرگبار مقصر مي دانند. چون زماني اين رخداد از پرده درافتاد که چين ديگر نتوانست آن را مخفي و مهار کند و از دنيا خواست تا بداد ووهان برسند. تا اين زمان هنوز کشوري از حضور اين ميهمان ناخوانده که بوسيله مليت هاي مختلف از چين برگشته، به  کشورشان برده بودند، خبري نداشتند، تا زماني که کرونا از دوره نهفتگي خود «14روز» در کشورهاي مقصد سر بر آورد، ديگرخيلي ها را آلوده کرده بود و کشورها مصيبت زده شده بودند. کرونا با همين روش، ابتدا در کشور ما نمايان شد و سپس ديگر مناطق و کشورهاي جهان نيز صداي وامصيبت شان به آسمان بلند شد و به سرعت تمام فروشگاه ها از مواد ضد عفوني کننده ها خالي گرديد، البته در کشورما که همواره  مشام محتکران به دستگاههاي هوشمند متصل است و سر بزنگاه هاي اين چنيني شنودهاي لازم را به آنها منتقل مي کند. عطف به سابقه، پيش از، از پرده در افتادن، کوويد19، گويي آنها از مصيبتي که قراربود بر سر ملت برود، از همان طريق مطلع شدند و تمام مواد ضد عفوني کننده و ماسک و هرچيزي که براي حفظ سلامتي مردم در برابر کرونا لازم بود، قبل از هجوم مردم براي خريد، با طرفه العيني در انبارهاي نا کجا آباد خود احتکار کردند تا بار ديگر ثابت کنند که الکاسب حبيب الله! 

اما در آلمان اين لوازم احتکار نشد، بلکه خبرگزاري ها گزارش کردند که هجوم مردم به سوپرمارکت ها قفسه ها را از مواد ضد عفوني و غذايي خالي نمود. در همين آلمان با وجود اينکه اين مرض مانند ايران فراگير نشده، محدويت تردد و نشست هاي جمعي را ممنوع کردند. موزه لور فرانسه يکي از بزرگترين و جامع ترين موزه هاي جهان نيز تعطيل شد و کوويد19 کانال هاي گردشگري اغلب اروپا را به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل در آورد،رييس سازمان سفر و گردشگري جهان مي گويد:پيش بيني مي شود کوويد 19 بيش از 30مليون شغل را به مخاطره بيندازد.  پاپ هم که پيش از اين خبري مبني بر احتمال ابتلايش به اين ويروس درز کرده بود، اعلام کرده که از اين پس تا رفع بلاي کرونا هر نوع مراسم مذهبي را با هم کيشان خود از طريق اينترنت انجام خواهد داد. اين روزها واتيکانِ همواره شلوغ، روزهاي بسيار خلوتي را سپري مي کند. قايقراني«گوندولا» در شهر ونيزايتاليا ممنوع شد. ايالات متحده نيز براي کنترل کرونا پروازهاي اروپا را به اين کشور ممنوع کرده و هتل ها و پذيراييهاي اين کشور با نصف ظرفيت خود مشتريان را مي پذيرند. برنامه هاي محدود کننده ي ديگر به تعويق انداختن برگزاري مسابقات ورزشي و ضدعفوني کردن پي در پي فروشگاه ها و سالن ها و مراکز خريد، قبل از باز شدن درب آنها بروي خريداران ، همه اينها براي کنترل گسترش کوويد19بخشي از ديگر اقدامات بين الملل براي جلوگيري از گسترش کرونا در جهان مي باشد. در بريتانيا که کرونا نيز چندين کشته بجا گذاشته است، برنامه هاي محدود کننده و بازدارنده ي و سخت گيرانه مشابهي به اجرا در آمده است.

 بازار بورس سهام در دنيا وايران نيز به کرونا جواب مثبت داده و بسرعت ريزش مي کنند، بازار فروش نفت هم افت قابل توجهي کرده و صاحب نظران نفتي براي روزهاي آينده نيز افت بيشتري را پيش بيني کرده اند که همه گوياي در هم ريختن اقتصاد جهاني تحت تاثير جهانگير شدن  اين ويروس ناشناخته در جهان است و به گفته محققان به اين زودي،انتظار درماني برايش قابل تصور نيست.

هنوز زود است تا  پيامدها و ابعاد تاثير گذاري کرونا بر اقتصاد جهان مشخص شود. ريس بهداشت و سلامت جهان کرونا را يک بيماري «پاندميک» اعلام کرد. چنين بلاي طبيعي،بلاي عالم گير است وبا اين اعلام ويروس کرونا از مرحله اپيدمي گذشته است.

بلايي در اين ابعاد و وسعت و جهان شمولي، فقط تاريخ يک مورد بياد دارد و آن نيز به بدترين سال تاريخ مشهور شده است. در اين سال که حدود 536 ميلادي بوده است، بناگاه  آسمان تاريک مي شود و اين تاريکي 18 ماه طول مي کشد. جالب تر اين که اولين صدمات ناشي از اين پديده که تاکنون بشر جز با طرح فرضياتي، نتوانسته دقيقا بصورت علمي علت و ابعاد آن را پيدا کند، از چين شروع شد. حتي در تابستان در اين کشور برف باريد و تمام کشاورزي را که آن زمان اقتصاد چين متکي برآن و تنها منبع درآمد مردم و کشورچين بود نابود کرد و قحطي هولناکي بر چين تحميل شد. کمي بعد در سال 541ميلادي طاعون اروپا را در نورديد و تمام امپراتوري آن زمان اروپا يعني امپراطوري روم شرقي را مبتلا کرد و بيش از يک سوم جمعيت اروپا را از پاي در آورد و سبب فروپاشي امپراطوري روم شرقي گرديد. در ايران و منطقه خاورميانه نيز بلاهاي متعدد طبيعي با وسعت و ابعاد مختلف هراز چندگاهي سر برآورده ومردم و حکومت هاي وقت را با چالش مواجه کرده اند.

شيخ اجل مصلح الدين سعدي شيرازي در کتاب بوستان بخش 13باب اول در عدل و راي خود، ثبت کرده است که: چنان خشکسالي شد اندر دمشق - که ياران فراموش کردند عشق/...بخشکيد سرچشمه هاي قديم - نماند آب،جزآب چشم يتيم !

در منطقه هرمزگان و لارستان نيز اذهان متولدين سالهاي 20و30از يک رخ داد تاريخي هولناک ديگر، تحت عنوان سال دردي نيز نقش بسته است و برخي آن را در دفتر خاطراتشان به ثبت رسانده اند. محمد رضاخان بستکي ملقب به سطوت الممالک از حاکمان لارستان و بستک در خاطرات خود آورده است که در ماه صفر سال 1337 هجري قمري باد سمومي وزيد و بيماري مسُّري ويا نوعي آنفلانزا حدود بستک و جهانگيريه و لار و بنادر و نقاط ديگري را فرا گرفت و عده زيادي از مردم تلف شدند. اين بيماري هولناک در تمام آباديهاي جهانگيريه بسرعت شيوع يافت. کثرت تلفات مردم چه بسا مجال کفن و دفن نمي داد و...تلفات بستک يک روز به 150 نفر رسيد. «خاطرات سطوت الممالک» ، شاعري نيز بنام انصاري از بستک  در شعري اين واقعه را اينگونه تاييد و به تصوير کشيده است:«...جناح،بستک و کوخرد ولاوَر- وبيخ اشکنان جمله سراسر/ ...صدوپنجاه نفر يک شب به مُردند- واين در شهر بستک جان سپردند...»   اين سال پيش مردم بستک و منطقه به سال دردي مشهور است و از آنجا که اوضاع اقتصادي مردم خراب و بيکاري رو به فزوني گذاشت، مهاجرت بزرگي از بيکاران ازاقصا نقاط هرمزگان به سمت بحرين، شيخ نشين ها و بويژه خوزستان صورت گرفت که بازماندگان فعلي آنها در خارج ايراني تبارهاي ساکن در اين ولايات مي باشند. 

بايد منتظر ماند و ديد که علم پزشکي چه زماني براي دسترسي به کشف واکسن کرونا« کوويد19»نياز دارد واين ويروس مرگبار را تحت سيطره خود در خواهد آورد. البته برخي از دانشمندان و محققان علم پزشکي با توجه به ويژگي کرونا آن را ساخته دست بشر و نوعي جنگ بيولژيکي مي دانند، از همين رو معتقدند به سرعت و به آساني نمي توان به واکسن آن دست يافت.

بهرحال پس از مهار اين ويروس است  که آمارهاي واقعي از کشتار مهلک آن و خساراتي را که بر اقتصاد ايران و جهان وارد نموده است،گوياتر و بي پرواتر انتشار خواهد يافت وآن وقت است که بايد ديد براي جلوگيري از تکرار چنين فاجعه اي جهاني صاحب نظران و کارشناسان مختلف در جهان چه راه حل و پيشنهادي ارايه
خواهند داد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اجتماعی
شماره روزنامه: 3369
تاریخ :1398/12/26 ساعت 12:56:44
تعداد بازدید: 178
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی