گروه: اجتماعی
شماره روزنامه:3271
تاریخ :1398/08/11 ساعت 10:09:23
تعداد بازدید: 50
کانال هايي که بندرعباس را بودار مي کنند! اميد باريکه هاي چرکين به بازگشايي معابر
email pdf word plus minus reset color
تکميل شبکه فاضلاب شهر بندرعباس در کوچه هاي تاريک و باريک محلات حاشيه اي ممکن نيست و بازگشايي معابر، شاه کليد حل اين معماست.

عکس اصلی خبر

فاضلاب روان يکي از معضلات محلات حاشيه اي بندرعباس است که در سالهاي اخير ميزان آن کاهش يافته است. عليرغم کاهش ميزان فاضلابهاي روان که منشاء بيماريهاي گوارشي، اسهالي، حصبه، وبا و... هستند؛ اما همچنان در بسياري از کوچههاي محلات حاشيه اي و بافت هاي فرسوده  ديده ميشود.

برخي از کودکان و نوجوانان در داخل و يا کنار همين فاضلابهاي روان بازي ميکنند و اوقاتشان را ميگذرانند و از بيماريهاي مختلف رنج ميبرند و اين درد خانوادهها نيز کمتر توسط مسؤولان مربوطه ديده شده است.

اگرچه طرح فاضلاب در مناطق مختلف شهر بندرعباس و حتي در کوچههاي عريض و معابر اصلي  محلات حاشيه اي اجرا شده است؛ اما کماکان بدليل بافت خاص اين محلات و پيوستگي کوچهها، باعث شده است که برخي از منازل نتوانند انشعاب فاضلاب را دريافت کنند و يا در برخي کوچهها نيز لولهگذاري طرح شبکه فاضلاب اجرايي نشده است.

بازگشايي معابر در اين مناطق نيز در واقع بسيار کند و لاکپشتي در ادوار مختلف صورت گرفته و بنظر ميرسد شهرداري به تنهايي توان بازگشايي معابر مورد نياز در اين محلات را بدليل کمبود اعتبارات و... ندارد و نياز است اعتبارات ملي و استاني در اين بخش تخصيص يابد و حتي صنايع استان نيز بايستي در عمران و آباداني محلات مشارکت داشته باشند تا اينکه قفل بازگشايي معابر و احداث امکانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي، آموزشي و.... در محلات باز شود.

از طرفي ديگر بازگشايي معابر باعث خواهد شد روند اجراي طرح جمعآوري فاضلاب شهر بندرعباس نيز سرعت گيرد که همکاري و همراهي ساير دستگاهها واز جمله شهرداري نيز در سرعت بخشي به اين طرح حائز اهميت است.

در سلسله گزارشهايي که از محلات حاشيه اي بندرعباس تهيه و منتشر کرده ايم، ساکنان اين مناطق نسبت به روان بودن فاضلاب در کوچهها که منجر به کاهش سطح بهداشت محلات و افزايش امراض و بيماريها شده است، بسيار گلايه مندند.

متاسفانه مشاهده شبانه روزي اين وضعيت و صحنههاي نابهنجار حيوانات مرده در اين فاضلاب و بازي کودکان در آن و.... بر روحيه و روان اهالي نيز  اثرگذار بوده است.

ساکنان بافتهاي فرسوده و محلات حاشيه اي بندرعباس خواستار بازگشايي معابر، اجراي طرح فاضلاب، اعطاي سند جهت بازسازي املاک فرسوده شان و... با استفاده از تسهيلات بانکي هستند و نياز است متوليان مربوطه در اين حوزه گامهاي بلندي را بردارند.

در اين گزارش جهت بررسي آخرين وضعيت اجراي شبکه فاضلاب در شهر بندرعباس و محلات حاشيه اي و بافتهاي فرسوده به گفت و گو با مدير اجرايي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان در شرکت آب و فاضلاب استان پرداختيم.

مديراجرايي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان اظهار داشت: از سال 97 اجراي شبکه جمعآوري فاضلاب و روانابها در شمال کمربندي، پاکسازي خورگورسوزان و ساحل را آغاز کرديم.

حميد ميري طول کل شبکه جمعآوري فاضلاب اين مسير را 70 کيلومتر عنوان کرد و افزود: اما بدليل کم عرض بودن معابر، باريکي کوچهها و تطابق مسيرهاي موجود با طرح تفصيلي شهرداري و راه و شهرسازي که در آينده اين دستگاهها بازگشايي معابر و... اجرا ميکنند، عملا 32 کيلومتر اجراي طرح جمعآوري فاضلاب ممکن است. ميري گفت: سه مناقصه در اين بخش برگزار شد که در مناقصه اول 12کيلومتر مدنظر قرار گرفت که هفت کيلومتر در شمال کمربندي از دوراهي ايسيني، ميدان انبه، جنوب اتوبان شهيد رجايي و شمال بيست متري درخت سبز که منتهي به خور گورسوزان است اجرايي شد و پنج کيلومتر ديگر باقي مانده است.

به گفته وي با اجراي اين 12 کيلومتر حدود 800 انشعاب فاضلاب به شبکه جمعآوري فاضلاب متصل ميشود که تاکنون 500 انشعاب وصل شده است.

مديراجرايي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان اظهار داشت: در برخي مسيرها نيز که براساس طرح تفصيلي اعلامي شهرداري، در آينده بازگشايي معابر و معبرسازي اتفاق ميافتد، در حال حاضر امکان اجراي شبکه جمعآوري فاضلاب وجود ندارد. وي افزود: مناقصه بعدي نيز به متراژ 12 کيلومتر برگزار و پيمانکار آن نيز مشخص شده است و استعلام از دستگاههاي اجرايي مختلف از جمله برق، زيرساخت، گاز، پليس راهور اخذ شده است؛ اما هنوز مجوز از شهرداري نتوانستهايم جهت اجراي پروژه را اخذ کنيم.

ميري گفت: در حالي که قرار نيست در محلات فرسوده و حاشيه اي بابت اجراي شبکه جمعآوري فاضلاب و اخذ مجوز هزينه اي به شهرداري پرداخت کنيم و براي اجراي شبکه در  مناطق فرسوده و حاشيهاي معاف از پرداخت هزينه صدور مجوز هستيم، اما شهرداري مدعي است که بايستي هزينه صدور مجوز اجراي شبکه فاضلاب پرداخت کنيم.

مديراجرايي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان گفت: البته با توافقات صورت گرفته بين شهرداري و شرکت آب وفاضلاب و... در استانداري، قرار است  در آبانماه  مجوزها صادر شود و شهرداري هيچگونه وجهي را جهت اجراي شبکه جمعآوري فاضلاب در بافتهاي فرسوده و حاشيه اي از شرکت آب و فاضلاب دريافت نکند و اجراي طرح را آغاز کنيم.

 وي تاييد کرد که در ماه هاي اخير روند اجراي شبکه متوقف بوده است و اظهار اميدواري کرد: با همکاري شهرداري در صدور مجوزها، روند اجراي پروژه سرعت گيرد و مابقي شبکه و فاز سوم شبکه تا 32کيلومتر در اين مناطق نيز اجرا شود.

ميري در خصوص گلايه برخي از ساکنان محلاتي مانند درخت سبز که انشعاب فاضلاب به ساکنان به دليل مسيرصعب العبور کوچه ها و قرارگيري خانهها بر روي تپهها و.... داده نشده و از طرفي به آنها اخطار قطع آب به دليل عدم پرداخت هزينه انشعاب داده شده و در قبوض هزينه خدمات دفع فاضلاب اخذ ميشود؛ نيز گفت: شرکت و آب و فاضلاب موظف است در مسيرهايي که امکان رساندن شبکه جمعآوري فاضلاب به درب منازل وجود دارد، آن را اجرا کند و هزينه انشعاب را اخذ ميکند. اما اگر به دليل بازگشايي معابر و...، رساندن شبکه فاضلاب به درب منازل ممکن نباشد، هزينه انشعاب و خدمات دفع فاضلاب اخذ نميشود و اين دغدغه که حق با شهروندان است را مورد پيگيري و بررسي قرار ميدهيم وبه واحد مشترکين شرکت اعلام ميشود تا از مشترکيني که انشعاب ندارند، هزينه انشعاب و خدمات دفع فاضلاب اخذ نشود.  مديراجرايي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان افزود: در برخي مناطق و کوچههاي اين محلات امکان اجراي طرح و انشعاب وجود ندارد و بايستي در اماکني انشعاب داده شود که امکان دسترسي و سرويسدهي با ماشين آلات  در زمان نياز و بروز مشکل وجود داشته باشد. وي بابيان اينکه هزينه دفع فاضلاب در قبوض آب بايستي زماني دريافت شود که  مشترک انشعاب فاضلاب داشته باشد؛ گفت: البته مطالبه مردم براي اجراي طرح فاضلاب در مناطق مختلف وجود دارد که اميدواريم با همکاري ساير دستگاهها و تخصيص اعتبارات مورد نياز به اين مطالبه بحق شهروندان پاسخ دهيم.

ميري بابيان اينکه 900 کيلومتر طرح شبکه جمعآوري فاضلاب در بندرعباس اجراشده و 100 کيلومتر ديگر بخصوص در بخشي از محله آيت الله غفاري، سورو و سنگکن، شمال بلوار کمربندي، شمال گلزار شهدا، تپه الله اکبر و... اجرا نشده است؛ اظهار داشت: اجراي اين طرح در بيشتر اين محلات  مستلزم بازگشايي معابر است.

مديراجرايي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان گفت: پس از اجراي شبکه جمعآوري فاضلاب در محلات، علاوه بر ترميم نوار حفاري، تمام سطح خيابان يا کوچه را  آسفالت ميکنيم.

وي با بيان اينکه 140 کيلومتر شبکه فاضلاب بتوني که در 25سال گذشته اجرا شده است، در حال حاضر دچار خوردگي، نشت و انسداد خطوط فاضلاب شده که نياز به بازسازي دارد؛ خاطرنشان کرد: بازسازي چنين شبکه اي دو برابر اجراي طرح فاضلاب هزينه دارد، در خيابان کوشا به طول 520 متر و تقاطع شهرک آسمان تا چهارراه پگاه به طول يک کيلومتري با روش نوين لوله شکافي بازسازي شد. ميري افزود: البته تاکنون هشت کيلومتر از شبکه را با روش لوله شکافي وبا اعتبار11 ميليارد تومان بازسازي کردهايم.

مديرعامل شرکت آبفا هرمزگان به تشريح دلايل ايجاد بوي نامطبوع در اطراف خورهاي بندرعباس پرداخت و هم افزايي دستگاه هاي مختلف براي حل آن را مورد تاکيد قرار داد.

به گزارش موج، امين قصمي مديرعامل شرکت آبفاي هرمزگان  به تشريح چرايي بوي نامطبوع خور گورسوزان و لزوم لايروبي اين خور پرداخت.

وارونگي دمايي قصمي بيان داشت: همه ساله در اين فصل از سال در اکثر شهرهاي کشور پديده وارونگي دمايي (Inversion ) اتفاق ميافتد که اين پديده با محبوس شدن هواي سطح زمين و افزايش آلودگي هوا بهويژه در شهرهاي پرترافيک خود را نشان مي دهد، که يکي از دلايل عمده بوي نامطبوع در روزهاي اخير نيز همين محبوس شدن هواي مجاور زمين درسطح شهر و اطراف خور است.

وي افزود: اين پديده در ساعات اوليه شب و سحرگاه بيشتر خود را نشان ميدهد و در اين ساعات شدت بوي نامطبوع افزايش مييابد.

پساب بوي نامطبوعي ندارد مديرعامل شرکت آبفا هرمزگان تاکيد کرد: تصفيه خانه فاضلاب و به ويژه فرايند لجن فعال داراي بوي عادي و نسبتا کمي است اما پساب اين تصفيه خانه به هيچ وجه بويي ندارد که به راحتي احساس شود و مطابق آخرين گزارش آزمايشگاه سازمان حفاظت محيط زيست استان داراي استانداردهاي لازم است.

کانالهاي دردسر ساز قصمي گفت: تعداد زيادي کانال در اطراف خور گورسوزان، روانآبها و فاضلاب هاي خام را از سطح محلات اطراف به خور جاري مي کند که هم قبل از ورود به خور و هم در درون خور بوي نامطبوعي را توليد مي کنند که براي اين موضوع هم بايد چاره اي اساسي انديشيده شود.

وي در اين رابطه افزود: عمده روان آب هاي سطحي و فاضلاب هاي خام خانگي از محلاتي نظير؛ چاهستاني ها، آيت ا.. غفاري، شمال درخت سبز و... وارد خور گورسوزان و دريا مي شود که در اين محلات اجراي طرح تفصيلي و اصلاح بافت هاي فرسوده از سوي دستگاه هاي ذيربط جهت اجراي طرح فاضلاب بسيار ضروريست.

مديرعامل شرکت آبفا هرمزگان اظهار داشت: متاسفانه عمده منازل اطرف اين خور زبالههاي خانگي خود را مستقيما به درون خور مي ريزند و مقداري از زباله نيز از طريق کانال هايي که اشاره شد به درون خور وارد مي شود که يکي از عوامل ديگر بوي نامطبوع اطراف خور است.

 وي هم افزايي دستگاه هاي مختلف براي لايروبي خورها، جلوگيري از ورود زباله و تنظيف مداوم کانالاها و جويهاي معابر محلات بافت فرسوده اطراف خور و اصلاح بافت فرسوده جهت اجراي طرح فاضلاب  را موضوعي اساسي در کاهش بوي نامطبوع خورهاي شهر بندرعباس خواند و گفت: اميدواريم اقدامات ما بتواند به رفع مشکلات مردم بيانجامد و هر کدام از مديران به معناي واقعي کلمه خدمتگزار ملت باشند. ./خبرگزاري فارس


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اجتماعی
شماره روزنامه: 3271
تاریخ :1398/08/11 ساعت 10:09:23
تعداد بازدید: 50
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی