گروه: اجتماعی
شماره روزنامه:3096
تاریخ :1397/09/15 ساعت 09:11:44
تعداد بازدید: 93
گم شدن خواسته هاي اوليه جامعه معلولان در ميان حرف هاي قشنگ
email pdf word plus minus reset color
هشتاد و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر بندرعباس با حضور روساي آموزش و پرورش استثنايي، جامعه معلولين و انجمن ضايعات نخاعي هرمزگان در غياب مهمان ويژه خود(اميني زاده) برگزار گرديد. در اين جلسه که با محوريت شورا و جامعه معلولين و با عنوان هم انديشي با سه ارگان فوق الذکر برگزار شد جامعه معلولين از شوراي شهر بندرعباس درخواست هايي را داشتند، اما اين خواسته هاي اوليه جامعه معلولين در ميان حرف هاي قشنگ اعضاي شوراي شهر گم شد.

عکس اصلی خبر

       محمدرضا قنبرپور

به گزارش خبرنگار ما بخشي از خواسته هاي جامعه معلولين استان از مديران، مسئولان و اعضاي شوراي شهر و همچنين سازمان ها و ارگان هاي خدماتي اين بود که به حقوق معلولين، اقتصاد و معيشت و حق اوليه آن ها در استفاده از اماکن عمومي احترام گذاشته شود و در اين خصوص اين قشر کمتر ديده شده مورد عنايت قرار گيرند. اما در ميان اين درخواست ها سخنان پر زرق و برق اعضاي شوراي شهر متبلور بود به گونه اي که جلسه بدون مصوبه براي ايجاد رفاه حال اقشار آسيب پذير جامعه به اتمام رسيد به گونه اي که محمدحسين استاد در پاسخ به سوال يک خبرنگار که در انتهاي جلسه از وي در رابطه با مصوبات جلسه سوال پرسيد گفت: مصوبه از اين بهتر که از جلسه خارج شديم؟

مديرعامل جامعه معلولين هرمزگان در اين جلسه اظهار کرد: در قانون اساسي حقوقي براي مردم تعيينشده و دولت موظف به اجراي اين مواد است، متاسفانه اين قوانين در بين ساير مسائل روز به راحتي فراموش مي شود و بعضا برخي از رفتارها  نيز نقض آشکار قانون هستند. 

وي افزود: خوشبختانه امسال قانون حمايت از حقوق معلولين بعد چندين سال اصلاح شد و در شهريورماه به تصويب نهايي رسيد بايد امسال به اجرا ميرسيد و در بودجه ديده ميشود و نقاط مثبت زيادي نيز در آن به چشم مي خورد.  مديرعامل جامعه معلولين هرمزگان اظهار کرد: يک از مسائل پيش آمده در خصوص اين قانون و در خبرهايي که شنيده ميشود اين است که در بودجه اعتباري براي اين لايحه ديده نشده و با اين شرايط قانون يک سال ديگر بلااستفاده خواهد ماند.  استاد عنوان کرد: با اعضاي شوراي شهر تعامل داريم و اگر گاهي تلخي را منتقل ميکنيم از سوي بخش زيادي از جامعه است، اشتغال و بيکاري معلولين اگر قرار باشد حل شود راهي نداريم جز تقويت سمنها و سازمانهاي مردم نهادي که از دل مردم برآمدند و ميتوانند با کمک مردم کارها را پيش ببرند. 

وي تصريح کرد: يکي از مشکلات ما مناسبسازي فضاي شهري است که قبلاً در شورا تصويبشده که در آن بازنگري شود، خوشبختانه موضوع بررسي شد و نتايج خوبي را هم در برداشت اميدواريم از آن نتايج بتوانيم گزارش خوبي در آخر سال داشته باشيم. اشتغال بدون مناسبسازي عملاً امکانپذير نيست. مناسبسازي اختصاص بودجه براي پيادهروها نيست بلکه درد مشترک بين معلولين
اياب و ذهاب براي معلولين است، اکثريت شهرها براي معلولين و بسياري ديگر از مردم نا امن  است.

استاد اظهار داشت: مابين دو منطقه آزاد و صنايع بسياري در استان هستيم و استفاده نکردن از ظرفيت اين مناطق کفران نعمت است، ما اين موضوع را در ملاقات با استاندار بيان کرديم و به دنبال راهکار هستيم.  ما با قشري بيدرآمد سروکار داريم، چيزي که در اکثر شهرها حلشده است، برخي شهرداريها اين موضوع را تقبل کردند و حق اياب و ذهاب معلولين را ميپردازند، در تهران از اين شرايط استفاده ميکنم، چرا در بندرعباس که پايتخت اقتصادي کشور است بايد محروم باشيم.

وي عنوان کرد: ما در جامعه معلولين و انجمن ضايعات نخاعي با مشکل اشتغال مواجهيم کارگاه خياطي راه انداختيم اما عليرغم اينکه دستور استاندار است اما شرکتها دوخت اين لباسها را به خارج از استان سفارش ميدهند.  مديرعامل جامعه معلولين هرمزگان گفت: حدود 60 هزار دست لباس در شرکتهاي مستقر در غرب بندرعباس نياز است، شرکتهاي تابع خود شهرداري نيز به همين شکل نيازمند تامين البسه هستند، اما از اين جامعه خريد صورت نمي پذيرد و  بيشترين بهانه هم تفاوت قيمت است ما معتقديم اگر بازار رقابت را براي ما مهيا کنند اجناس با قيمت هاي رقابتي عرضه خواهيم کرد.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز اظهار کرد: بخش از درخواستهاي جامعه معلولين در سطح شهر قابلاجراست و برخي کشوري است که بايد نمايندگان مجلس پيگيري کنند ما نيز بايد پيگير مطالبات آن ها از استاندار و نمايندگان مجلس باشيم. فيصل دانش افزود: در خصوص سفارشها لباس بايد لااقل از همين شهرداري شروع کنيم، ميتوانيم شهرداري و پيمانکاران مرتبط را موظف به سفارش لباس به انجمن ضايعات نخاعي کنيم.

وي گفت: بايد شرايط جوري فراهم شود که معلولين لااقل بتوانند در شهر رفتوآمد کنند، در راستاي طرحهاي شهر دوستان کودک سالمند و معلول برنامههايي داشتيم و تمام تلاش خود را در اين زمينه کرديم، حرکتهايي انجامشده جاهايي خطا کرديم، يا سازمانهاي حفار پيادهروها را خراب کردند و به وضع عادي برنگرداندند، البته اين از مسئوليت شهرداري کم نميکند. 

اصليترين مشکل معلولين، عدم تبيين حقوق شهروندي معلولين است

مديرعامل انجمن ضايعات نخاعي هرمزگان نيز تصريح کرد: بعد از آخرين جلسه ديگر بنده را در شهرداري راه ندادند، ما انتظار داشتيم در مراسمي که داشتيم مديران حضورداشته باشند که متأسفانه حضور نداشتند. 

معنايي افزود: شهرداري و شوراي شهر براي ما فرق دارد، اصليترين مشکل معلولين ما عدم تبيين حقوق شهروندي معلولين است، متأسفانه خيليها معلولين را شهروند درجه 2 تلقي ميکنند، بدون اطلاعات گفتند مگر شما چند نفريد در پاسخ مي گوييم بالاترين سوانح رانندگي را داريم در خط مقدم فلج اطفال هستيم، بيشترين حوادث رانندگي شهري بهخصوص با موتورسيکلت را داريم. 

وي ادامه داد: انتظار داريم پيادهروها به نحوي ساخته شود که دسترسي براي تمام اقشار فراهم شود  نه فقط معلولين بلکه سالمندان و ... بنده هنوز بعد 20 سال هنوز نتوانستيم با واژه معلول ارتباط برقرار کنم، آيا محدوديتهاي من در اثر وضعيت جسمي من است يا جامعه؟ من معتقدم بيشترين محدوديت را جامعه به ما تحميل ميکند. 

مديرعامل انجمن ضايعات نخاعي هرمزگان با اشاره به اينکه من باهمين ويلچر بسياري مشکلاتم را حل مي کنم، گفت: اگر نتوانيم جامعه و محيط زندگي را براي همه هموار کنيم مشکل از دولتمردان ماست.

معنايي تصريح کرد: رمپي که در يک خيابان اجرا ميشود روي آن فکر و برنامه بوده، انتظار داريم شوراي شهر در کنار ما باشند، بنده نه بحث منطقه آزاد دارم نه هيچ جا من به شورا دعوت شدم، از شورا انتظار دارم، منطقه آزاد تافته جدا بافته است مقتدايي که قدرتمندترين استاندار بود هم نتوانست از منطقه آزاد کمکي بگيرد.

وي با اشاره به اينکه اتوبوسي که به ما تخصيص دادند رو به اسقاط است، خاطرنشان کرد: خواستهام اين است که حملونقل معلولين را شهرداري بر عهده بگيرد مانند تهران، يک خودرو مناسب معلولين هزينه خيلي زيادي براي شهرداري ندارد.

مديرعامل انجمن ضايعات نخاعي هرمزگان با اشاره به بحث مناسبسازي و مبلمان شهري افزود: ما به خاطر رفع مشکل اشتغال کارگاه داير کرديم، مگر ما چقدر ظرفيت داريم، پس اصناف کجا هستند؟ تمام بازاري که ايجاد کرديم در مناطق عمومي است اما حتي پيادهروي هموار نداريم و نظارت دقيق بردادن پروانه ساخت و پايانه کار وجود ندارد.  اميدوارم همکاري ايجاد شود تا فاصلهاي که بين معلولين و ساير آحاد جامعه وجود دارد از بين برود. 

وي در خصوص احداث پارک ويژه معلولان گفت: جداسازي معلولين بدترين اتفاقي است که حادث ميشود، در حال حاضر دوران حقوق شهروندي معلولين است، معلولين همه مثل مردم عادي بايد بتوانند از همه امکانات استفاده کنند، ديگر جداسازيها منسوخشده است، من باهمسرم هيچ جا نميتوانم برم چون برايش خستهکننده ميشود. ما با پارک ويژه مخالفيم، بودجه بايد صرف مناسبسازي همه مکانهاي عمومي شود.  الآن در همه جاي دنيا جرم محسوب ميشود که مکاني ساخته شود مجوز بگيرد اما مناسبسازي هم صورت نگرفته باشد، معلولين نجابت به خرج دادهاند درصورتيکه اگر شکايت کنند بار قانوني دارد. 

تنها در بندرعباس 1050 دانش آموز معلول داريم

رئيس آموزشوپرورش استثنايي هرمزگان با اشاره به اينکه معلوليت در شرايطي محدوديت نيست که بتوانند از امکاناتي که در اختيار همه است استفاده کنند.

وي بيان داشت: گروههاي تحت پوشش ما ذهني ناشنوا اختلال حرکتي ذهني و ... است، در شهر بندرعباس 1050 نفر دانشآموز داريم.

باراني خاطرنشان کرد: مناسبسازي جز ضروريترين مشکلات است، بحث ديگر اياب و ذهاب است، مبالغي که دولت اختصاص ميدهد کافي نيست که بتوانيم همه دانشآموزان را تحت پوشش قرار دهيم، تهران بهصورت رايگان تمامي هزينههاي رفتوآمد را متقبل شده است، در مشهد نيز کمکهاي خوبي در اين زمينه ميشود.

اين مقام مسئول تصريح کرد: از شهرداري انتظار داريم با صدور پروانه پايان کار پروژه هايي که مناسب سازي براي معلولين را انجام نداده اند صادر نکند و آن ها را مورد بازخواست قرار دهد. 

وي در خصوص ورزش معلولان نيز اظهار کرد:: دانش آموزان در حيطه ورزش شرايط خاص خود را دارند، ورزش توانبخشي براي اين افراد است، اگر در زمينه ورزش نتوانيم موفق شويم کاري انجام ندادهايم، لااقل يک زمين چمن مصنوعي ويژه معلولين داشته باشند، دووميداني ما 18 سال است قهرمان کشور است، فوتسال ما دو سه سال است که موفقيتهاي خوبي داشته اما امکانات و مناسبسازي درخوري انجامنشده است.

باراني افزود: پراکندگي مدارس استثنايي بهگونهاي است که براي هر نوع معلوليت يک مدرسه وجود دارد و اياب و ذهاب از نقاط مختلف شهر به آن مدرسه سخت است، دانشآموزان نميتوانند از خدمات اياب و ذهاب استفاده کنند. 

دفاع معاون عمراني شهرداري از عملکرد شهرداري

معاون عمراني شهرداري بندرعباس نيز اظهار کرد: پيگيريهاي خوبي در جهت مناسبسازي شهر بندرعباس صورت گرفته در زمان مديريت اميني زاده 400 هزار متر پيادهروسازي و مناسبسازي و اصلاح تقاطعها داشتيم، اما اين ميزان باز هم کم است و در تلاش هستيم اقدامت عمراني را سرعت ببخشيم.

بهادر اضافه کرد: در پارکها نيز در حال تلاشيم بحث مناسبسازي را انجام دهيم تا همه آحاد جامعه از آن استفاده کند، در سال گذشته توافقنامهاي بين شهرداري و جامعه معلولين در خصوص مشاوره و نظارت بر پروژههاي مناسبسازي داشتيم، تمام تلاش بر اين است اين اتفاق بيفتد. 

وي ادامه داد: سعي ميکنيم حتماً از شرکتهاي ذيربط درخواست ميکنيم حتماً از محصولات معلولين استفاده کنند. 

حفظ کرامت انسان ها از توصيه هاي دين مبين اسلام است

عامري عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس در اين جلسه بيان کرد: همه انسانها داراي کرامت هستند، حق آزادي و زندگي اجتماعي دارند، اگر خداوند تاج کرامت را بر سر انسانها گذاشته شامل حال معلولين هم هست، وظيفه دولت اين است مدينه فاضله را براي شهروندان خود ايجاد کند، اما اگر ايجاد نشود از ضعف کارگزاران است. 

احمد عامري سياهويي افزود: امام علي به مالک اشتر ميفرمايد دقتتان به طبقه پاييندست که هيچ چارهاي ندارند، خاطر پريشان دارند و زمينگير شدند باشد، بخشي از بيتالمال را به اين طبقه اختصاص بده هرچند مسلمان هم نباشد، و اين هشداري به همه ما است. 

وي اضافه کرد: انسان دلش ميسوزد وقتي وارد مدرسه استثنايي ميشويد بايد مسئله ويلچر، سمعک و ... مطرح ميشود، کدام دستگاه کمکشان کرده است؟بايد در بحث تفريق بودجه نسبت به تهيه اين اقلام اقداماتي صورت بگيرد. 

قوانين بايد در جهت رفاه معلولان اصلاح شوند

آبتين اميري نيز در اين جلسه گفت: اين مشکلات سه وجه دارد اگر قرار باشد وعدههايي دهيم که تحققپذير نيستند مشکلي حل نميشود، اول قوانين بايد اصلاح شود و اختيارات شهرداريها و انجمنها اصلاح شود، دومين مسئله هماهنگي بين دستگاهها است، چندگانگيهاي مديريتي مشکلات بسياري ايجاد ميکند شهرداري مناسبسازي ميکند و ارگانهاي ديگر با حفاري کار را خراب ميکنند، هزينهها هم بالاتر ميرود که همين هزينهها از جيب مردم تأمين ميشود.  متوليها متفاوت هستند و بايکديگر هماهنگي ندارند، در مورد وضعيت آموزشوپرورش هم شهرداري کمک ميکند در همه حوزهها ورود ميکنيم اما منع قانوني وجود دارد.

اسماعيل بواشه نيز تصريح کرد: نبايد جوري باشد که افراد به اين جلسه بيايند بگويند براي ما مناسبسازي انجام دهيم اين يک وظيفه است، موضوع ديگر که مغفول مانده پيشگيري است، در خصوص ايمنسازي خودرو، آموزش بهداشت و درمان و خيلي دستگاههاي ديگر دخيل هستند، تعداد معلولين را کاهش دهيم. 

وي گفت: موضوع مهم مصوبات است، همه اين موارد سال قبل مصوب شده، پارک مختص معلولين با تمام امکانات باشد با سرويس بهداشتي زمين ورزشي و ...، بحث مناسبسازي در ساحل را هم داشتيم و قرار بود رمپي احداث شود که مصوب هم شد اما اجراي آن پيگيري نشده است.

عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: بايد ديد چند درصد مصوبات شورا اجراشده است، کارهايي که آقايان معنايي و استاد انجام ميدهند کارهاي بزرگي است، مسئله فروش توليدات معلولين را هم بايد موردتوجه قرار دهيم. 

کساني که کوتاهي کرده اند بايد پاسخگو باشند

عضو ديگر شوراي اسلامي شهر بيان کرد: آدم سالم در بلوار امام حسين نميتواند از عرض خيابان عبور کند چه برسد به يک فرد معلول، همه اين موارد را همسال گذشته بيان کرديم و فايدهاي نداشته است، همه اين موارد وظيفه شهرداري نيست اما شهرداري هم کوتاهيهايي داشته است. 

مجيد عسکري زاده اظهار کرد: بايد کاري کنيم خانواده فرزند معلول فقط رنج معلوليت داشته باشد نه مشکلات مالي و رفتوآمد بچه به مدرسه، آموزش و ... نيز به آن افزوده شود.up email pdf word plus minus reset color
گروه: اجتماعی
شماره روزنامه: 3096
تاریخ :1397/09/15 ساعت 09:11:44
تعداد بازدید: 93
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی