گروه: حوادث
شماره روزنامه:3159
تاریخ :1397/12/23 ساعت 08:41:33
تعداد بازدید: 141
محاکمه 7 متهم قاچاق سازمان يافته سوخت
email pdf word plus minus reset color
اولين جلسه رسيدگي به اتهامات مديرعامل و رئيس هيأت مديره شرکت شيمي دُر سلف و پنج متهم ديگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق سازمان يافته سوخت يارانه اي در دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي استان هرمزگان به رياست حجت الاسلام والمسلمين اکبري برگزار شد.

عکس اصلی خبر

مالک باشگاه ورزشي و تيم بسکتبال معروف متهم به قاچاق سازمان يافته سوخت در هرمزگان شده است

با ورود متهمين به دادگاه، حضور هنريک درغوکاسيان رئيس هيأت مديره شرکت شيمي دُر سلف و مالک باشگاه ورزشي و تيم  بسکتبال شيمي دُر  به عنوان متهم قاچاق سازمان يافته سوخت يارانه اي، بيش از هر چيز ديگري خودنمايي مي کرد.

در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات هفت متهم اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق  قاچاق سازمان يافته سوخت يارانه اي، کيفرخواست محمود زاچ کانيها مدير عامل شرکت شيمي دُر سلف، هنريک درغوکاسيان رئيس هيأت مديره اين شرکت و پنج متهم ديگر قرائت شد و سه تن از متهمين به دفاع از خود پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمين اکبري رئيس دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي استان هرمزگان در آغاز جلسه رسيدگي به اتهام 7 نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق سازمان يافته سوخت يارانه اي موسوم به پرونده شيمي دُر سلف با اعلام رسميت جلسه و تأکيد بر لزوم رعايت نظم از سوي حاضرين با استناد به ماده 358 قانون آيين دادرسي کيفري به شرح مواد 193 و 194 اين قانون خطاب به متهمين پرداخت و پس از آن از نماينده دادستان خواست کيفرخواست تنظيمي را به همراه ادله قرائت کند.

مهدي ايرانپور نماينده دادستان در آغاز قرائت کيفرخواست اسامي متهمان را به اين شرح اعلام کرد :1- کوروش ايزدي فرزند عليرضا 
2 - سعيد معتمد فرزند علي 3- محمد آزاده دل  فرزند هوشنگ
4- سيد محمد علي موسوي فخر فرزند سيد لطيف  5- زاره درغوکاسيان فرزند سوروچ  6- هنريک درغوکاسيان فرزند سوروچ 7-محمود زاچ کانيها فرزند علي اکبر.

وي همچنين اتهامات متهمين را مشاركت باندي و تشكيلاتي به جهت اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق خروج ثروتهاي ملي و قاچاق سازمان يافته مواد يارانه اي نفتي به ميزان كلان  ، رشاء ، استفاده از سند مجعول، مشاركت درقاچاق سازمان يافته نفت كوره و گازوئيل ، مشاركت در خريدخارج از ضوابط تعييني قانوني، معاونت در رشاء، معاونت در قاچاق سازمان يافته، معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق عمده و سازمان يافته، ارتشا، جعل و تحصيل مال از طريق نامشروع عنوان نمود. نماينده دادستان همچنين  در خصوص جزئيات پرونده اظهار داشت: در اواخر سال 1396 خبري تحت عنوان خريد گسترده فراوردهاي نفتي سهميه بندي شده و يارانه اي  از سوي تعدادي افراد دخيل در حوزه پخش اين محصولات نفتي واصل شد که در نتيجه تحقيقات اداره آگاهي  مشخص شد فردي به هويت کورش ايزدي اقدام به خريد مقادير زيادي سوخت سهميه بندي شده مربوط به مناطق مختلف استان هرمزگان نموده که ضمن تباني با فردي ديگر به هويت سيد محمدعلي موسوي اظهار کننده شرکت فرآورده هاي نفتي شيمي درسلف مقادير قابل توجهي از سوخت هاي سهميه بندي استان هرمزگان را به کشورهاي خارجي و به صورت غيرقانوني صادر مي کند.

وي خاطر نشان کرد:  در نتيجه تحقيقات مشخص شد : فردي به نام  کوروش ايزدي فرزند عليرضا ضمن تشکيل شرکتي اقدام به خريد فرآورده هاي نفتي سهميه بندي شده استان  هرمزگان در مقادير بسيار زياد نموده و پس از آن سوخت هاي خريداري شده را در محل انبار گران سنگ واقع در مسير بندرعباس-لنگه دپو نموده و طي تباني و جعل بارنامه مقادير قابل توجهي از سوخت ها را به داخل اسکله شهيد رجايي انتقال و به شرکت شيمي درسلف جهت صادرات به صورت غير قانوني فروخته است.

ايرانپور در ادامه افزود : محمدعلي موسوي فرزند سيد لطيف به عنوان نماينده اظهار کننده شرکت شيمي درسلف در بندرعباس فعاليت کرده  و ضمن تباني با کوروش ايزدي اقدام به خريد محصولات نفتي خارج از شبکه نموده که تحت عنوان هيدروکربن هاي سنگين به گمرک اظهار و از اين طريق مقادير قابل توجهي فرآورده هاي نفتي را جهت صادرات خريده است.

نماينده دادستان همچنين خاطرنشان کرد: زاره درغوکاسيان فرزند سوروچ به عنوان برادر صاحب اصلي شرکت شيمي در سلف نقش هدايتي در خصوص صادرات غيرمجاز فرآورده هاي نفتي و قاچاق آن به خارج از کشور  داشته به نحوي که در ارتباطات خود به قاچاق فرآورده نفتي  از طريق اسکله شهيد رجايي  با همکاري محمد علي موسوي فخر کاملاَ اشاره کرده است.  وي خاطرنشان کرد: هنريک درغوکاسيان فرزند سوروچ به عنوان رئيس شرکت شيمي در سلف نيز با محمد علي موسوي به عنوان اظهار کننده کالا داراي ارتباط بوده و پس از بررسي کوتاژ هاي شرکت شيمي در سلف مشخص گرديد  در يکي از محموله هاي قاچاق در خريد و صادرات آن نقش داشته است.

ايرانپور اظهار کرد: پس از تکميل تحقيقات به دستور مقام قضايي ، طي يک عمليات هماهنگ و منسجم تعدادي از متهمين در سطح شهرستان بندرعباس شناسايي و در تاريخ 1397/2/30 دستگير و جهت انجام تحقيقات به پليس آگاهي انتقال داده شدند که برخي از متهمين در روند تحقيقات به خريد گسترده محصولات نفتي شامل گازوئيل-نفت سفيد و ضايعات نفتي  از بازار غير قانوني اقرار کرده اند. وي تصريح کرد: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و اسناد به دست آمده از سعيد معتمد مشخص شد ،کورش ايزدي 47 خودرو حامل سوخت با وزن متوسط 26 تن در هر بار به موسوي فروخته که همگي در مخازن تحت اجاره شرکت شيمي در سلف تخليه شده اند و با توجه به اسناد به دست آمده از کورش ايزدي محصولات نفتي يارانه اي در انبار گران سنگ تخليه  و پس از داخل کردن مقداري روغن کارکرده تحت عنوان هيدروکربن همگي در مخازن تحت اجاره شرکت شيمي در سلف تخليه شده اند.

نماينده دادستان همچنين اظهار کرد: با عنايت به بررسي پروژه هاي شرکت ،کوتاژ هاي صادراتي  و ديگر اسناد موجود در پرونده نيابتي به استان تهران جهت دستگيري متهمين صادر شد که در تاريخ 26/9/1397  اکيپي از مأمورين اداره مبارزه با قاچاق به تهران اعزام شدند و پس از بررسي دقيق اطلاعاتي و فني ، متهمين زاره درغوکاسيان فرزند سوروچ هنريک درغوکاسيان فرزند سوروچ ، محمود زاچ کانيها فرزند علي اکبر و سيد محمد علي موسوي فرزند سيد لطيف دستگير و پس از صدور قرار بازداشت موقت از سوي دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تهران ، با قرار بازداشت موقت جهت تحقيقات به دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس اعزام شدند.

در ادامه نماينده دادستان اتهام  چهار نفر از متهمين اين پرونده را به اين شرح اعلام کرد: 1- محمد علي موسوي فخر به اتهام مشارکت در اقدام باندي و تشکيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي و اقدام به خارج کردن ثروت هاي ملي  از طريق قاچاق عمده کالا موضوع ماده 30 قانون قاچاق کالا و ارز  2-زاره درغوکاسيان فرزند سوروچ به اتهام :مشارکت در اقدام باندي و تشکيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي و اقدام به خارج کردن ثروت هاي ملي  از طريق قاچاق عمده کالا موضوع ماده 30 قانون قاچاق کالا و ارز 3-هنريک درغوکاسيان به عنوان رئيس هيأت مديره به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان يافته با متهمين زاره درغوکاسيان محمد علي موسوي فخر  ومحمود زاچ کانيها  و 4- محمود زاچ کانيها به عنوان مديرعامل شرکت به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان يافته کالاي مجاز مشروط با متهمين زاره درغوکاسيان و هنريک درغوکاسيان و محمد علي موسوي. نماينده دادستان اظهار کرد: با عنايت به موارد اعلامي، اتهام انتسابي نامبردگان محرز و مسلم تشخيص داده شده و به استناد مواد 18 ،44 ، 2 و 32 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده 113 قانون امور گمرکي و با توجه به ماده 5 آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين در راستاي مواد 265 و 268 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 تقاضاي تعيين کيفر و مجازات نامبردگان را دارم. در ادامه اين جلسه سه نفر از متهمين از جمله هنريک درغوکاسيان رئيس هيأت مديره شرکت شيمي دُر سلف و مالک باشگاه ورزشي شيمي دُر که تيم بسکتبال آن چند روزي است در مسابقات بسکتبال غرب آسيا به مساف حريفان خود رفته است در مقابل کيفرخواست و اتهامات خود مبني بر اخلال در نظام اقتصادي کشور و قاچاق سازمان يافته سوخت يارانه اي ، بخشي از دفاعيات خود را ارائه نمودند و با اعلام حجت الاسلام والمسلمين اکبري اولين جلسه رسيدگي به اتهامات هفت متهم پرونده فساد اقتصادي موسوم به شيمي دُر سلف به پايان رسيد و جلسه بعدي رسيدگي متعاقباً اعلام مي شود.up email pdf word plus minus reset color
گروه: حوادث
شماره روزنامه: 3159
تاریخ :1397/12/23 ساعت 08:41:33
تعداد بازدید: 141
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی