گروه: اجتماعی
شماره روزنامه:3077
تاریخ :1397/08/13 ساعت 08:54:37
تعداد بازدید: 41
قشم باران را به چالش ميکشد!
email pdf word plus minus reset color
دوشنبه هفتم آبان، به مسئولين نشان داد که هيچ چيزي در قشم قابل پيشبيني نيست! در اين شهر عجايب هفتگانه، هر مسئولي ميتواند با نشانه کردن مديريتهاي چندگانه، از تقصيرها شانه خالي کند و اين هر دو، عذر بدتر از گناه است؛ هر چند مسئولين قشم دربديهيترين مسائل هم ماندهاند. و برخي از اينها، مشکل امروز و ديروز نيست، پس از دو دهه پا به پاي بازارها، برجها و ساختمانسازيها، اين معضلات هم، گويي، از زير زمين در بيابانها و گدارها سر بيرون آورد. از مهندسي شهرکسازي، امروز همين يادگار بس، با شهرکهايي در قشم مواجه هستيم که سيلابهايشان به سمت بافت قديم شهر سرازير ميشود.

عکس اصلی خبر

ايرج اعتمادي

با افزايش ساخت و سازها و شهرکسازيهاي يکي دو دهه اخير، سيل بندهايي که مردم قشم و شهرداري اين شهر، به واسطهي آن، آبهاي سطحي و سيلابها را به سمت دريا و بعضا برکهها و آبگيرها هدايت ميکردند، به کلي تخريب شد؛ و اين، همان نگاه مهندسي در شهرکسازي بود، که آغازگر بسياري از مشکلات در ساخت و سازها در نقاط ديگر شهر نيز شد و امروز هر نقطهي اين شهر، براي جانمايي کانالهاي انحرافي آب، چالشزا شده است.

قشم در بخشهاي ديگر هم متوازن با اين توسعه پيش نرفت؛ بازارها، مجتمعها و ساختمانها، برجهايي در بيابانهاي قشم، گويي روييدند(!)، که بعد از دو دهه، هنوز فاکتورهاي حداقلي خدمات متوازن با اين توسعه، فراهم نشده است. نه در هدايت سيلاب، و نه در خدمات آتشنشاني، و نه به طور کلي معماري شهرسازي. نگاه اول اينکه، مسئولين هنگام شهرکسازيها مي بايست به خروجيهاي آب فکر ميکردند که نه تنها سيلبندها را تخريب کردند، هيچ تدبيري نينديشيدند! و مضافا شيب طبيعي زمين قشم به سمت شرق، سيلابها را سرازير بافت قديم ميکند.

از سوي ديگر، در بافت قديم نيز ساخت و سازهايي صورت گرفت و به تبع آن خروجيهاي آب در اين قسمت نيز دچار اختلال شد.

از ديگر سو، با بازيافت سواحل در شرق و شمال شهر قشم، آخرين روزنهها مسدود و اين حداقل خروجيها و معدود کانالها، به هنگام مد شدن کامل دريا و به ويژه بارندگيهاي سيل آسا، دچار مشکل
شدند.  اين است که با کم
ترين بارندگي، زندگي روزمره و کسب و کار مردم در بافت قديم شهر تهديد ميشود.

شهرداري در يکي دو سال اخير، ديوارچينيهايي در ورودي بازار قديم انجام داد که حداقل بارندگي معمولي، مردم را نيازارد؛ ولي اين باران نشان داد که ديوارکها هم کفايت نميکنند و پاشنه بر همان در ميچرخد!

واقعيت اين است که در اين دوره ميتوان گفت مسئولين اعم از منطقه آزاديها و شهرداري و شوراها بيکار ننشستند و بعضا با احساس مسئوليتي فراتر از يک مديريت و بلکه انساني، در گرماگرم باران(!)، و در سيلاب، براي کمک به مردم و بازاريان در بازار قديم و محله چابهار و سرخس و... فقدان نگاه مهندسي شهرکسازيها را سعي کردند جبران نمايند!

با جاري شدن سيلاب در لاينهاي بازار، بخش اعظمي از بازار را آب فرا گرفت؛ شاهدان عيني ميگويند قريب به اکثريت واحدهاي  تجاري بازار قديم به طور کامل دچار آبگرفتگي شد و به کالاها آسيب جدي وارد کرد. اين موضوع، در شرايط امروز اقتصادي کشور، نه به نفع مردم، نه جامعه و نه شرکتهاي بيمه است.

در چابهار، يکي از محلات بافت قديم نيز به نقل از منابع موثق، 6 واحد مسکوني از 15 مورد آبگرفتگي دچار آبگرفتگي کامل و خسارت شديد شده است. هر چند دستور اکيد مديرعامل براي رسيدگي به وضعيت آسيبديدگان به ويژه در بافت مسکوني چابهار، رضايت مردم را جلب ميکند، اما مشکل بايد به صورت قطعي حلشود.

راهحلها در نباريدن باران نيست، راهحلها در پيش کشيدن زخم کهنهي دوگانگي مديريتي در قشم نيست، که جز شانه خالي کردن از مسئوليت و دستآويزي براي تبليغات انتخاباتي مجلس از سوي برخي کانديداها، تاکنون ثمرهاي براي اين مردم نداشته است.

همين قاطعيت مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که حقيقتا در بخشهاي عمراني و آباداني جزيره در اين دوره شاهد بوديم، در اينجا ميتواند کارساز آيد. آنچه نگارنده به آن دست يافت، اين است که دراين روزها همهي مسئولين اعم از منطقه آزاديها، دولتيها و مديران شهري، در پي حل اين مشکل هستند.

 تشکيل يک کميته ويژه براي اين مهم، «تحت مديريت واحد» ميتواند اولين قدم باشد.

آنچه در مشاهدات و بررسيها، به آن دست يافتيم، ايجاد کانالهاي انحرافي جديد و کانالهاي کمکي، در چند نقطهي شهر و اطراف بازار قديم، ميتواند راهگشا باشد که هر چند به طور يقين نميتوان گفت مشکل حل ميشود مگر اينکه باز باراني ببارد که اين بار قابل پيشبيني باشد!

چند سالي است در محله چابهار موضوع باز کردن مسير سيلاب به سمت دريا، با تخريب چند خانه و واگذاري زمين معوض به مردم از سوي شهرداري مطرح است؛ از آنجا که در قشم، زمينهاي دولتي در اختيار سازمان منطقه آزاد ميباشد، شهرداري براي اجراي اين طرح به بنبست رسيده است.

مگر اينکه سازمان منطقه آزاد با انگيزه حل اين معضل پا پيش بگذارد و زمينهاي معوض را به شهرداري واگذار کند تا در اختيار مردم قرار بگيرد و راه سيلاب در چابهار گشوده شود.

هر چند شورا و شهرداريها معتقدند که منطقه آزاد، طبق قانون، موظف است زمين معوض را در اختيار شهرداري بگذارد و تاکنون کوتاهي کرده است.

علاوه بر وظايف و ماموريتهايي که سازمان منطقه آزاد به عنوان نماينده عالي دولت در يک منطقه دارد تبصره 6 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها نيز سازمان(نماينده دولت) را مکلف به واگذاري زمين به شهرداريها ميکند، تبصره 6 از اين قانون ميگويد: «جهت تأمين معوض ابنيه، املاک، اراضي شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداريها قرار ميگيرد، دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل گردد».

امروز که تقريبا اين همدلي بين مسئولين در قشم وجود دارد و همه مسئولين به اين نتيجه رسيدهاند که براي حل اين معضل بايد کاري بکنند، خوب است از تعاملاتي که بين دستگاهها وجود دارد و اختياراتي هم که قانونگذار به آنها داده، تحت يک مديريت واحد مشکل مردم را در محله چابهار مرتفع کنند. و از سوي ديگر با ايجاد کانالهاي جديد و کمکي و  تعريض کانالهاي قديمي، بازاريان و به طور کلي بافت قديم شهر را به سر منزل مقصود برسانند.up email pdf word plus minus reset color
گروه: اجتماعی
شماره روزنامه: 3077
تاریخ :1397/08/13 ساعت 08:54:37
تعداد بازدید: 41
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی