گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3020
تاریخ :1397/05/14 ساعت 09:58:29
تعداد بازدید: 42
اجراي طرح بازآفريني در بندرعباس بايد اثر بخش باشد
email pdf word plus minus reset color
عضو هيئت مديره شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران،بر اجراي دقيق بازآفريني شهري در بندرعباس تاکيد کرد.به گزارش روابط عمومي راه و شهرسازي هرمزگان، دکتر روستا در جلسه ستاد استاني بازآفريني شهري با اشاره به اقدامات در دست بررسي بازآفريني شهر در بندرعباس گفت: اجراي اين طرح نه تنها توسط راه و شهرسازي بلکه با حضور همه ارگان هاي دولتي دست اندرکار و مسئول در اين حوزه بررسي و جلسات مختلفي براي اجراي هر چه بهتر آن برگزار شده است که اين موضوع در ستاد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نيز توسط استاندار هرمزگان به تصويب رسيد. وي با بيان اينکه بخش زيادي از شهر بندرعباس بافت فرسوده تشکيل مي دهد، گفت: 1700 هکتار از محدوده شهر بندرعباس مبتلا به بافت هاي ناکارامد شامل سکونت گاه هاي غير رسمي، بافت هاي فرسوده و ... است. روستا با تاکيد بر اينکه براي محله چاهستاني ها بايد طرح منظر شهري تهيه شود، گفت: اگر فکر کنيم که با خراب کردن و جدول کشي و آسفالت به اين محله و بندرعباس کمک کرده ايم اشتباه است بلکه اجراي بازآفريني در اين محله بايد اثر بخش باشد. وي در عين حال اقدامات انجام شده در محله چاهستاني ها را ارزشمند خواند و گفت: اقدام صورت گرفته فضاي ارتباطي و تعاملي خوبي را بوجود آورده است. عضو هيئت مديره شرکت باز آفريني شهري ايران در ادامه گفت: شهر بندرعباس طي يک دهه با افزايش 100 هزار نفري جمعيت مواجه شده است و امري اجتناب ناپذير است ولي در عين حال بايد براي آن برنامه ريزي کرد. به گفته وي، بندرعباس با چالش هاي بسيار جدي خشکسالي و بحران انرژي مواجه است و سياست ها، شهرسازي و برنامه ريزي شهري ايجاب مي کند که يک نگاه به توسعه مجدد و دروني شهرها داشته باشيم. روستا افزود: توسعه شهر بندرعباس را بايد از طريق اقداماتي که در خود بندرعباس است جستجو کنيم. اين توسعه دروني کاهش هزينه هاي مديريت شهري را در بردارد و باعث افزايش ايمني و افزايش تاب آوري شهري خواهد شد. به گزارش روابط عمومي راه و شهرسازي هرمزگان، دکتر روستا در جلسه ستاد استاني بازآفريني شهري با اشاره به اقدامات در دست بررسي بازآفريني شهر در بندرعباس گفت: اجراي اين طرح نه تنها توسط راه و شهرسازي بلکه با حضور همه ارگان هاي دولتي دست اندرکار و مسئول در اين حوزه بررسي و جلسات مختلفي براي اجراي هر چه بهتر آن برگزار شده است که اين موضوع در ستاد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نيز توسط استاندار هرمزگان به تصويب رسيد. وي با بيان اينکه بخش زيادي از شهر بندرعباس بافت فرسوده تشکيل مي دهد، گفت: 1700 هکتار از محدوده شهر بندرعباس مبتلا به بافت هاي ناکارامد شامل سکونت گاه هاي غير رسمي، بافت هاي فرسوده و ... است. روستا با تاکيد بر اينکه براي محله چاهستاني ها بايد طرح منظر شهري تهيه شود، گفت: اگر فکر کنيم که با خراب کردن و جدول کشي و آسفالت به اين محله و بندرعباس کمک کرده ايم اشتباه است بلکه اجراي بازآفريني در اين محله بايد اثر بخش باشد. وي در عين حال اقدامات انجام شده در محله چاهستاني ها را ارزشمند خواند و گفت: اقدام صورت گرفته فضاي ارتباطي و تعاملي خوبي را بوجود آورده است. عضو هيئت مديره شرکت باز آفريني شهري ايران در ادامه گفت: شهر بندرعباس طي يک دهه با افزايش 100 هزار نفري جمعيت مواجه شده است و امري اجتناب ناپذير است ولي در عين حال بايد براي آن برنامه ريزي کرد. به گفته وي، بندرعباس با چالش هاي بسيار جدي خشکسالي و بحران انرژي مواجه است و سياست ها، شهرسازي و برنامه ريزي شهري ايجاب مي کند که يک نگاه به توسعه مجدد و دروني شهرها داشته باشيم. روستا افزود: توسعه شهر بندرعباس را بايد از طريق اقداماتي که در خود بندرعباس است جستجو کنيم. اين توسعه دروني کاهش هزينه هاي مديريت شهري را در بردارد و باعث افزايش ايمني و افزايش تاب آوري شهري خواهد شد.

عکس اصلی خبر

به گزارش روابط عمومي راه و شهرسازي هرمزگان، دکتر روستا در جلسه ستاد استاني بازآفريني شهري با اشاره به اقدامات در دست بررسي بازآفريني شهر در بندرعباس گفت: اجراي اين طرح نه تنها توسط راه و شهرسازي بلکه با حضور همه ارگان هاي دولتي دست اندرکار و مسئول در اين حوزه بررسي و جلسات مختلفي براي اجراي هر چه بهتر آن برگزار شده است که اين موضوع در ستاد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نيز توسط استاندار هرمزگان به تصويب رسيد. وي با بيان اينکه بخش زيادي از شهر بندرعباس بافت فرسوده تشکيل مي دهد، گفت: 1700 هکتار از محدوده شهر بندرعباس مبتلا به بافت هاي ناکارامد شامل سکونت گاه هاي غير رسمي، بافت هاي فرسوده و ... است.

روستا با تاکيد بر اينکه براي محله چاهستاني ها بايد طرح منظر شهري تهيه شود، گفت: اگر فکر کنيم که با خراب کردن و جدول کشي و آسفالت به اين محله و بندرعباس کمک کرده ايم اشتباه است بلکه اجراي بازآفريني در اين محله بايد اثر بخش باشد.

وي در عين حال اقدامات انجام شده در محله چاهستاني ها را ارزشمند خواند و گفت: اقدام صورت گرفته فضاي ارتباطي و تعاملي خوبي را بوجود آورده است.

    عضو هيئت مديره شرکت باز آفريني شهري ايران در ادامه گفت: شهر بندرعباس طي يک دهه با افزايش 100 هزار نفري جمعيت مواجه شده است و امري اجتناب ناپذير است ولي در عين حال بايد براي آن برنامه ريزي کرد.

به گفته وي، بندرعباس با چالش هاي بسيار جدي خشکسالي و بحران انرژي مواجه است و سياست ها، شهرسازي و برنامه ريزي شهري ايجاب مي کند که يک نگاه به توسعه مجدد و دروني شهرها داشته باشيم.

روستا افزود: توسعه شهر بندرعباس را بايد از طريق اقداماتي که در خود بندرعباس است جستجو کنيم. اين توسعه دروني کاهش هزينه هاي مديريت شهري را در بردارد و باعث افزايش ايمني و افزايش تاب آوري شهري خواهد شد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3020
تاریخ :1397/05/14 ساعت 09:58:29
تعداد بازدید: 42
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی