گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3153
تاریخ :1397/12/15 ساعت 08:55:12
تعداد بازدید: 82
4 هزار و 841 داوطلب آزمون فراگير دستگاههاي اجرايي در استان هرمزگان با يکديگر رقابت خواهند کرد
email pdf word plus minus reset color
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان گفت: در آزمون فراگير دستگاههاي اجرايي در روز 17 اسفندماه تعداد 4 هزار و 841 داوطلب براي تصدي پستهاي اجرايي در استان هرمزگان به رقابت ميپردازند.

عکس اصلی خبر

محمدرضا قنبرپور

صالح دريانورد در نشست خبري برگزاري ششمين آزمون فراگير دستگاههاي اجرايي هرمزگان با بيان اينکه 173 سهميه براي تصدي در دستگاههاي اجرايي هرمزگان در اين آزمون در نظر گرفتهشده است، افزود: اين تعداد ظرفيت براي تصدي در 14 دستگاه اجرايي استان هرمزگان در نظر گرفتهشده است. 

وي با بيان اينکه اداره کل امور مالياتي و بانک ملي در استان هرمزگان بيشترين تعداد ظرفيت استخدامي را به خود اختصاص دادهاند، تصريح کرد: اين تعداد سهميه بهصورت متمرکز در سطح کشور در نظر گرفتهشده و استان دخالتي در تعيين تعداد ظرفيتهاي مشخصشده ندارد. 

با اشاره به اينکه در آزمون گذشته نيز به دليل وجود شرط بومي بودن در آزمونهاي استخدامي کشور مورد اعتراض داوطلبين قرار گرفت و در آزمون فعلي اين شرط حذفشده است، خاطرنشان کرد: تعداد ثبت ناميها 32 برابر ظرفيت پذيرفتهشدگان است.  دريانورد با بيان اينکه 73 هزار و 342 کارمند در مجموعه 28 دستگاه اجرايي استان هرمزگان مشغول به فعاليت هستند، تصريح کرد: از اين تعداد 65.6 درصد مرد و 34.4 درصد زن هستند که 46 درصد رسمي، 14.6 پيماني و مابقي به ساير صورتهاي مشخصشده در قانون طرف قرارداد هستند. 

وي با اشاره به اينکه از مجموع 39 هزار و 753 پست مصوب در استان هرمزگان 24 هزار و 273 نفر معادل 61.1 درصد داراي متصدي هستند، عنوان کرد: 15 هزار و 480 پست نيز معادل 38.9 درصد بدون متصدي هستند. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان در پايان از زحمات مجموعه جهاد دانشگاهي استان هرمزگان بهويژه دکتر دادخواه در راهم کردن شرايط برگزاري ششمين آزمون فراگير دستگاههاي اجرايي هرمزگان تقدير کرد. 

همچنين رئيس جهاد دانشگاهي واحد هرمزگان   در اين نشست خبري افزود: ششمين آزمون فراگير دستگاههاي اجرايي استان هرمزگان روز جمعه 17 اسفندماه بهصورت همزمان با سراسر کشور در چهار شهرستان استان هرمزگان برگزار ميشود.   سهيل دادخواه با بيان اينکه شهرستانهاي بندرعباس، ميناب، بندرلنگه و قشم بهعنوان مراکز اصلي آزمون در استان هرمزگان انتخابشدهاند، اضافه کرد: مراکز جهاد دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه صنعتي اميرکبير و مجتمع بصيرت در شهرستان بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامي در بندرلنگه، دانشگاه آزاد اسلامي در قشم و دانشگاه آزاد اسلامي در ميناب نيز بهعنوان حوزههاي برگزاري ششمين آزمون فراگير دستگاههاي اجرايي استان هرمزگان انتخابشدهاند. 

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه درمجموع 4 هزار و 841 نفر در اين آزمون شرکت ميکنند، عنوان کرد: از اين تعداد يک هزار و 876 نفر زن و 2 هزار و 965 نفر مرد هستند که مراکز آزموني شهرستان بندرعباس با 3 هزار و 470 داوطلب بيشترين ميزان مشارکت را به خود اختصاص داده است.  دادخواه با بيان اينکه باجههاي رفع نقص از سهشنبه 14 اسفندماه آماده پذيرش داوطلبين هستند، اضافه کرد: باجههاي رفع نقص در دو حوزه مراکز آموزشي کوتاهمدت جهاد دانشگاهي در شهرستان بندرعباس و رودان برپا و پاسخگوي سؤالات داوطلبين است.   وي در خصوص حوزههاي آزموني ششمين آزمون فراگير دستگاههاي اجرايي استان هرمزگان خاطرنشان کرد: شهرستان ميناب ميزبان داوطلبين شهرستانهاي ميناب، سيريک، جاسک، رودان و بشاگرد، شهرستان بندرلنگه ميزبان داوطلبين شهرستانهاي بندرلنگه، بستک و پارسيان، شهرستان بندرعباس ميزبان داوطلبين بندرعباس، بندرخمير، حاجيآباد، ابوموسي و شهرستان قشم ميزبان داوطلبين قشم خواهد بود.  دادخواه در پايان تعداد عوامل اجرايي اين آزمون در استان هرمزگان را بالغبر 400 نفر دانست.up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3153
تاریخ :1397/12/15 ساعت 08:55:12
تعداد بازدید: 82
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی