گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3020
تاریخ :1397/05/14 ساعت 10:00:27
تعداد بازدید: 52
کارآفريني، گمشدهي امروز کشورمان است
email pdf word plus minus reset color
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان گفت: مردم ايران اگر ميخواهند وضعيت اقتصادي کشور رو به بهبود باشد، بايد هرکدام از ما بهنوبه خود و در حد توان دست به کارآفريني و ايجاد کسبوکار بزنيم.

عکس اصلی خبر

به گزارش ايسنا، بهروز اکرمي در مراسم روز ملي مهارت و کارآفريني استان هرمزگان، افزود: در ابتدا لازم است از زحمات مديرکل سازمان فني و حرفهاي تشکر و قدرداني کنم، وي از مديران زحمتکش و پرتلاشي است که با جديت و نظم در پي انجام وظايف هستند.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان با بين اينکه امروز از کلمه کارآفريني بسيار استفاده ميشود، بيان کرد: به لحاظ علمي کسبوکار و کارآفريني دو موضوع متفاوت هستند و اين تفاوت را فعالان حوزه فني و حرفهاي بيشتر از ساير مردم درک ميکنند.

وي تصريح کرد: کارآفريني عبارت است از به وجود آمدن ايده خلاقانه در ذهن هر انساني با هر ميزان تحصيلات و سواد که آن را تبديل به کسبوکار کند.

اکرمي با اشاره به اينکه کارآفريني براي جامعهي ما لازم و ضروري است، عنوان کرد: تجربه بشري نشان داده است، مسير توسعه تمامي کشورهاي پيشرفته تنها از راه کارآفريني و ايجاد کسبوکار اتفاق افتاده است.

وي تصريح کرد: ملت يک کشور از هيچ جهتي نتوانستهاند توسعه را براي کشور به ارمغان آورند مگر اينکه مسير کارآفريني و ايجاد کسبوکار را طي کرده باشند.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: هيچ کجا دولتها وارد فعاليتهاي کسبوکار و کارآفرين نشدهاند، گمشدهي امروز جامعه ما نيز همان کارآفريني و توسعهي کسبوکار است. وي با اشاره به اينکه يک کارآفرين ميتواند بدون تحصيلات باشد، عنوان کرد: همه بايد بدانند لزوماً کارآفرينان از مسير دانشگاه موفق به انجام کار نميشوند و چهبسا شخصي بدون داشتن تحصيلات و سواد در حوزهي کسبوکار و کارآفريني موفق عمل کنند. اکرمي بيان کرد: مردم ايران اگر ميخواهند وضعيت اقتصادي کشور رو به بهبود باشد، بايد هرکدام از ما بهنوبه خود و در حد توان دست به کارآفريني و ايجاد کسبوکار بزنيم.

اکرمي با بيان اينکه جوانان ما بايد با بيل آشتي کنند، عنوان کرد: بيل در اينجا مفهوم عام کسبوکار است، هر انساني بايد بتواند براي خود و سايرين کارآفريني کند و اين تنها مسيري که ميتوان توسعه را به کشور آورد.

وي ادامه داد: فراهم بودن تسهيلات نيز بهنوبه خود قدمي است که مسئولان برداشتهاند تا صاحبان ايده و کارآفرينان بتوانند قدمي براي خود بردارند.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان بيان کرد: يقيناً پيشنياز ايجاد کسبوکار مهارتهايي اعم از مهارتهاي فني حرفهاي است.

وي افزود: به تعداد آدمهاي کره زمين مهارت وجود دارد هيچ انسان بدون مهارتي آفريده نشده است. مهم اين است که بتوان از اين مهارتها درست استفاده کرد.

اکرمي در پايان گفت: اميدواريم روزبهروز بر تعداد کارآفرينان در جامعه ما افزوده شود، تنها راه پيشرفت، رفاه و توسعه همين است. هيچ ملتي  مسير ديگري طي نکرده است، ايران نيز مستثنا نيست.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3020
تاریخ :1397/05/14 ساعت 10:00:27
تعداد بازدید: 52
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی