گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3074
تاریخ :1397/08/09 ساعت 09:13:55
تعداد بازدید: 52
تقويت حوزه گردشگري باعث افزايش تعاملات بينالمللي مي شود
email pdf word plus minus reset color
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان هرمزگان در خصوص تاثيرات تقويت حوزه گردشگري خارجي گفت: يكي از مهمترين تاثيرات تقويت حوزه گردشگري خارجي، تقويت تعاملات بينالمللي و ديپلماسي فرهنگي است.ارتباط گردشگران، بخش مهمي از كار دولت را در زمينه ديپلماسي خارجي حل خواهد كرد.

عکس اصلی خبر

به گزارش دريافتي صالح دريانورد، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان هرمزگان در دهمين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان هرمزگان، اظهار داشت: بنابر دستورات جناب استاندار موضوع جلسه پيرامون مسائل گردشگري استان انتخاب شده است و هدف اين است كه از هر منظري گردشگري را به تصوير بكشيم.

وي افزود: در خصوص زيرساختها وامكانات مورد نياز و دستگاههاي متولي در جلسه ستاد راهبري و اقتصاد مقاومتي بحث و گفتگو خواهد شد. رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان هرمزگان با بيان اينكه گردشگري دريايي يك موضوع اساسي براي استان محسوب ميشود، اذعان كرد: عمده گردشگراني كه وارد استان ميشوند به طور اجتناب ناپذيري از اين ظرفيت استفاده ميكنند؛ يعني مقصد اصلي گردشگراني كه به استان سفر ميكنند جزاير است و بايد سفر دريايي داشته باشند و به طور طبيعي از امكانات و زيرساختهاي سازمان حمل و نقل دريايي مسافري است استفاده ميكنند. دريانورد ادامه داد: ضمن اينكه در كنار ماموريت دريايي حمل و نقل مسافر، سازمان بنادر و دريانوردي وظيفههاي ديگري نيز در حوزه گردشگري دارد. وي تصريح كرد: تعداد كل گردشگران خارجي در سال 94، پنج ميليون و 600 هزار نفر بوده است كه در سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران هدفگذاري، افزايش سفر گردشگران خارجي تا 20 ميليون نفر است. رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان هرمزگان اظهار داشت: تعدا گردشگران داخلي در سال 94 صد و دو ميليون نفر بوده است كه پيشبيني ميشود در سال 99 يعني در پايان برنامهششم به صد و پانزده ميليون نفر گردشگر داخلي برسيم.

دريانورد با بيان اينكه جذب گردشگر داخلي اهداف مهمي دارد، تشريح كرد: نكته مهم و قابل توجه در حوزه گردشگري سهم اين بخش در اقتصاد ملي، توليد ناخالص داخلي و ايجاد اشتغال است.

وي در خصوص تاثيرات تقويت حوزه گردشگري خارجي گفت: يكي از مهمترين تاثيرات تقويت حوزه گردشگري خارجي، تقويت تعاملات بينالمللي و ديپلماسي فرهنگي است.ارتباط گردشگران، بخش مهمي از كار دولت را در زمينه ديپلماسي خارجي حل خواهد كرد. رئيس سزمان مديريت و برنامهريزي استان هرمزگان عنوان كرد: تقويت گردشگري در حوزه داخلي باعث تقويت همبستگي و انسجام ملي ميشود كه در مناطق آزاد استان اين امر مشهود است؛ يعني اين آمد و رفتها به نحوي همبستگي و پيوند سرزمين ما را تقويت كرده است. دريانورد تصريح كرد: تورگرداناني در اين سالها پا به عرصه فعاليت گذاشتهاند و توانستهاند رويكردها را تغيير بدهند.

وي افزود: در بسياري از مناطق دور افتاده استان هرمزگان بسيار جاذبههاي گردشگري وجود دارد و كمتر گردشگراني به اين مناطق سفر ميكرند؛ بطوريكه حتي بيشتر مردم استان هرمزگان نيز امكان دارد كه جزيرهاي مانند فارو را نديده باشند.

دريانورد عنوان كرد: بر اساس نتايج طرح آمار گيري از گردشگران ملي در بهار 97 كه اخيرا توسط مركز آمار ايران منتشر شده است، 500 خانوار نمونه از استان هرمزگان انتخاب شده است كه بررسيها نشان ميدهد مقصد سفرها عمدتا ديدار بستگان بوده است.

وي افزود: استان هرمزگان يك استان مهاجر پذير است و عمدتا پدر، مادرها در استانهاي ديگر زندگي ميكنند به طوريكه 41 درصد افراد نمونه، كه با آنها مصاحبه شده است هدف از سفر رفتن را ديدار با بستگان ذكر كردهاند و تنها 8/11 درصد هدف خود را تفريح و گردش ذكر كردهاند.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3074
تاریخ :1397/08/09 ساعت 09:13:55
تعداد بازدید: 52
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی