گروه: اجتماعی
شماره روزنامه:3155
تاریخ :1397/12/18 ساعت 08:47:49
تعداد بازدید: 24
هرمزگان در جايگاه نخست سازه هاي آبخيزداري کشور
email pdf word plus minus reset color
با حضور استاندار هرمزگان، نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان و جمعي از کارشناسان، جمعيت هلال احمر استان آيين غرس هزار اصله نهال برگزار شد.

عکس اصلی خبر

زينب نورالديني - نداي هرمزگان

استاندار هرمزگان در اين مراسم گفت: آثار و برکات يک رابطه ي عادلانه با طبيعت در زندگي ما نتيجه بخش است، رفتار طبيعت انعکاس رفتار ماست هرقدر رابطه عدالت محور دوستي برقرار کنيم طبيعت چند برابر آن با ما برخورد مي کند .

فريدون همتي با اشاره به اينکه؛ انسان با دو مجموعه انسان هاي ديگر و طبيعت رابطه مستقيم دارد، تصريح کرد: هر قدر اين رابطه عادلانه، علمي تنظيم کنيم نتيجه آن را در زندگي خواهيم ديد.

به گفته وي؛ توسعه به موازات تخريب طبيعت است اما نمي توان توسعه را کنار گذاشت بلکه با استفاده از تجارب و راهکارها به سمت کاهش حداکثري خسارت ها رفت.

نماينده عالي دولت در هرمزگان خاطر نشان کرد: اگر انسان ها طبيعت را خوب بشناسند بيشتر از مايحتاج زندگي در حفظ طبيعت تلاش خواهيم کرد.

درختکاري تبلور آشتي صنعت با منابع طبيعي است

نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم گفت: براي زيان هاي توسعه ي فرا صنعتي در محيط زيست راهکارهاي بسياري ارائه شده که با پديده هاي نوظهوري که موجب تخريب محيط زيست شد موجب شد جريانات اجتماعي شکل بگيرد و نقطه ي آغازين همين بود که تلاش شود از فرايند تخريبهاي ناشي از توسعه کاسته شود و فرهنگ صيانت از منابع طبيعي نهادينه شود.

وي افزود: منابع طبيعي بايد به عنوان يک اعتقاد و پايه هاي اساسي توسعه پايدار حفاظت شود تا نسل هاي آينده از اين ظرفيت ها بهره ببرند.

اگر توجهي به آن نشود صدمه هاي جدي را به همراه دارد.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان نيز در اين مراسم يادآور شد: اين استان داراي يک ميليون مترمکعب جنگل است که حفاظت از آن در اولويت برنامه هاي اداره کل قرار دارد.

اميد ذاکري اظهار داشت: هر هکتار جنگل 2/5 تن اکسيژن نياز انسان را تامين مي کند و کاهش گازهاي آلاينده باعث پديده گرمايش زمين مي شود.

استاندار هرمزگان در اين مراسم گفت: آثار و برکات يک رابطه ي عادلانه با طبيعت در زندگي ما نتيجه بخش است ،رفتار طبيعت انعکاس رفتار ماست هرقدر رابطه عدالت محور دوستي برقرار کنيم طبيعت چند برابر آن با ما برخورد مي کند .

فريدون همتي با اشاره به اينکه ؛ انسان با دومجموعه انسانهاي ديگر و طبيعت رابطه مستقيم دارد تصريح کرد: هر قدر اين رابطه عادلانه ، علمي تنظيم کنيم نتيجه ي آن را در زندگي خواهيم ديد

به گفته ي وي ؛ توسعه به موازات تخريب طبيعت است اما نمي توان توسعه را کنار گذاشت بلکه با استفاده از تجارب و راهکارها به سمت کاهش حداکثري خسارتها رفت .

نماينده عالي دولت در هرمزگان خاطر نشان کرد: اگر انسانها طبيعت را خوب بشناسند بيشتر از مايحتاج زندگي در حفظ طبيعت تلاش خواهيم کرد.

در ادامه اين مراسم مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان، زمين، سرمايه و نيروي انساني را سه ارکان اصلي منابع طبيعي قلمداد کرد و افزود: در چند دهه پيش حفظ طبيعت تنها با هدف چرخه ي زندگي و تامين چوب و غيره بود اما مسائل زيست بومي ،سيلابهاي ويرانگر و ...باعث تغيير نگاه ها شد و پژوهشگران به کمک زمين آمدند

ذاکري با اشاره به اينکه :در اراضي جنگلي ميزان نفوذ آب 40 برابر بيشتر است خاطر نشان کرد : اولويت ما حفاظت از جنگلهاست.

وي افزود : 68 تن رسوب را جنگلها فيلتر مي کنند و موجب جلوگيري از گرد و غبار مي شوند

وي حفظ، صيانت و احياء را وظيفه ي سازمان جنگل ها برشمرد و افزود:در هرمزگان تاکنون 45 هزار هکتار جنگل کاري انجام شده است.

وي به اعتبارات مناسب سالجاري اشاره کرد و افزود: از ابتداي سال 200 سازه آبخيزداري تبيين شد و حاصل تلاش هاي ما احداث 500 سازه آبخيزداري با کنترل حجم 80 ميليون متر مکعب از روان آبها بوده است.

افتتاح 475سازه آبخيزداري توسط وزيرجهادکشاورزي بادستوررئيس جمهور

مديرکل منابع طبيعي وابخيزداري هرمزگان ازافتتاح همزمان 475 پروژه آبخيزداري و آبخوانداري درسطح استان خبرداد.

ذاکري گفت: اين پروژه ها به ارزش 52 ميلياردتومان باظرفيت آبگيري ساليانه 65ميليون مترمکعب اجراشده است.

وي افزود : مهمترين ويژگي هاي پروژه هاي آبخيزداري وآبخوانداري افتتاح شده شامل اجراي  30درصدپروژه ها با مشارکت مردمي، 350 مورد بندکوتاه آبخيزداري توسط مردم بهره بردار جوامع محلي بيان کرد و افزود: دولت نقش تامين سيمان، طراحي، ارائه نقشه و نظارت داشته است و تامين ساير نهاده هاو مصالح با اجراي کامل آن توسط مردم صورت گرفته است.

مديرکل منابع طبيعي هرمزگان اظهار داشت: 2000 هکتارتوسعه عمليات بيولوژيک وبيومکانيک در جهت توسعه پوشش گياهي درسطح استان اجراشده است.

وي ادامه داد، درسال جاري 400سازه آبخيزداري با مشارکت مردمي در بشاگرد ساخته شد که با تلفيق دانش بومي با دانش علمي باعث شده اين سازه ها ازخشک چيني به حالت سنگي ملاتي درآيدوباعث ماندگاري اين سازه هاشود.

مديرکل منابع طبيعي استان با تاکيد براينکه براي انجام اين کارطراحي، نظارت وتوزيع سيمان ازطرف اداره کل بوده است، يادآورشد : بقيه مصالح مورد نياز و ساخت اين سازه بامردم منطقه بوده است که تاثير بسزايي درکاهش هزينه ساخت داشته است.

دکتر ذاکري از ديگر اقدامات انجام شده در اداره کل منابع طبيعي استان را پروژه مقابله بااثرات بيابان زدايي برشمرد و افزود : سال گذشته هزار هکتار بيابان زايي انجام داديم و امسال نيزتاکنون 500هکتارآن قطعي شده است وبه دليل افزايش قيمت حمل نقل وبه دنبال تامين مالي پالچ وپاشس آن هستيم که 400 هکتار در مشکويي جاسک و100هکتارنيزدرروستاي کندال سيريک مي باشد

وي ورود خيرين به بخش منابع طبيعي رايکي ديگراز اهداف اين اداره برشمرد وگفت : ازسال 79تا94تنها 23سازه آبخيزداري توسط خيرين ساخته شددرحالي که ازسال 95تاکنون بالغ بر70سازه بااعتبار20ميليارتوماني باهدف افزايش آب چاهاي کشاورزي وتامين آب شرب ساخته شده است که هرمزگان به عنوان اولين استان درکشور مي باشد که از وجود خيرين دراين بخش استفاده کرده است.

وي در تشريح سازه آبخيزداري سهران گفت: با ساخت اين سازه توسط اداره کل، آب شرب 55روستا وسازه گوهران آب 40 روستاي بشاگرد راتامين مي کند.

وي ازاختصاص 200ميليون دلار از صندوق ذخيره ملي به فرمان مقام معظم رهبري باتوجه به نيازکشور به سازه هاي آبي درسال جاري خبرداد و افزود: از منابع اين محل نيز 54سازه در استان اجراکرده ايم.

 مديرکل منابع طبيعي با بيان اين که يک ميليون هکتار سطح جنگلي در استان وجود دادرد، اظهارداشت: امسال يکصد هزار اصله نهال حرا و چندل توليد و کاشتيم اين درحالي است که 20هزار هکتار نيز جنگل حرا در استان وجود دارد و حفظ و نگهداري ازجنگل هابراي استان بسيار امر مهم و حياتي است.

دکتر ذاکري با اشاره به اين که طي سال هاي گذشته تاکنون 9ميليون اصله درخت حرا توليدوکاشته شده است افزود: اين جنگل هانقش بسيارمهمي درپديده طبيعت گردي دارد.

عليرضا صمدي مديرعامل شرکت گندله سازي مادکوش در مراسم روز درختکاري که در اين مجتمع برگزار شد گفت : اين صنعت جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست بسيار سعي کرده به سمت و سوي صنعت سبز سوق پيداکند بنابراين با درختکاري و افزايش فضاي سبز مي توانيم سطح سبز موجود را ارتقا دهيم.

وي افزود: محيط کارگاه به سيستم غبارگيري جهت حفظ محيط زيست مجهز شده تا کمترين تخريب را به محيط زيست وارد کند.

مديرعامل مادکوش گفت: هرمزگان از مستعدترين استان هاي کشور براي صنايع بزرگ بوده و صنايع مي توانند با ايجاد فضاي سبز در محيط کارگاهي به استاني زيبا کمک کنند.

وي بيان داشت: مراحل برنامه ريزي ايجاد اين کارخانه از سال 86 آغاز شد و شرکت گندله سازي مادکوش رسما فعاليت خود را از سال 92 شروع کرد.

صمدي  تاکيد کرد: شرکت گندله سازي ماد کوش در صنعت استراتژيک سبز  به مناسبت روز درختکاري با همکاري اداره کل منابع طبيعي اقدام به کاشت 1000 اصله نهال کرده است.up email pdf word plus minus reset color
گروه: اجتماعی
شماره روزنامه: 3155
تاریخ :1397/12/18 ساعت 08:47:49
تعداد بازدید: 24
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی