گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3075
تاریخ :1397/08/10 ساعت 09:01:14
تعداد بازدید: 64
مديرعامل شرکت شهرکهاي کشاورزي خبرداد: پنج شهرک پرورش ميگو در استان هرمزگان ايجاد مي شود
email pdf word plus minus reset color
تمديرعامل شرکت شهرکهاي کشاورزي گفت: برنامهريزي براي ايجاد 5 شهرک پرورش ميگو در سطح 20 هزار هکتار در استان هرمزگان در دستور کار قرار دارد..

عکس اصلی خبر

به گزارش جهاد کشاورزي، علي اشرف منصوري در نشستي که بدين منظور با حضور معاون سازمان شيلات و مسوولان استان هرمزگان برگزار شد، با بيان اين که استان هرمزگان ظرفيتهاي بالايي جهت توسعه آبزيپروري از جمله پرورش ميگو در حاشيه خليج فارس را دارد اعلام آمادگي کرد که براي سامان دادن به شهرکهاي پيشنهادي در مناطق حسن لنگي، بندر خمير، ميناب و جاسک، آمادگي کامل داشته و همه ظرفيتهاي شرکت را بکار خواهد گرفت.

وي در ادامه از استاندار هرمزگان و ساير مسئولان جهت تسريع در آمادهسازي، انجام مطالعات و کمک به زيرساختها، طلب همکاري و ابراز اميدواري کرد: با همافزايي و مشارکت جدي دستگاهها بتوانيم در آينده بسيار نزديک شاهد بهرهبرداري از اين پروژهها براي توسعه صادرات، ارزآوري و ايجاد اشتغال در استان باشيم.

در اين نشست استاندار هرمزگان، شرکت شهرکهاي کشاورزي را مدل و الگوي مناسب جهت ايجاد شهرکهاي کشاورزي بهويژه شيلات و پرورش ميگو در استان دانست.

همتي با بيان اين که از همه ظرفيتهاي موجود براي کمک به اجراي شهرکها و توسعه کشاورزي استان استفاده خواهيم کرد، از همه دستگاههاي اجرايي خواست براي تسريع در اجراي فعاليتها و کاهش هزينههاي توليد، نهايت کمک و مساعدت را داشته باشند.

استاندار هرمزگان توجه به نهادههاي توليد مورد نياز شهرکها، مراقبتهاي بهداشتي و آموزشي و انجام مطالعات را بسيار ضروري دانست و افزود: منابع اعتباري استاني براي اجراي برنامههاي مذکور اختصاص خواهد يافت.

در اين جلسه مقرر شد تفاهمنامهاي مشتمل بر سازوکار اجراي پروژهها و تعهدات دستگاههاي اجرايي اعم از سازمان جهاد کشاورزي، شيلات، شرکت شهرکهاي کشاورزي و استانداري، ظرف مدت يک هفته تهيه و به امضاي استاندار هرمزگان، رؤساي سازمانهاي جهاد استان و شيلات و شرکت شهرکهاي کشاورزي برسد.

همچنين شرکت شهرکهاي کشاورزي با همکاري دستگاههاي اجرايي استان عهدهدار انجام مطالعات، طراحي پروژهها، مطالعات زيستمحيطي، اخذ مجوز دستگاههاي ذيربط، تشکيل هيات امناء از بين متقاضيان سرمايهگذاري و اجراي زيرساختها شدند.
up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3075
تاریخ :1397/08/10 ساعت 09:01:14
تعداد بازدید: 64
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی