گروه: فرهنگ و ادب
شماره روزنامه:3068
تاریخ :1397/07/28 ساعت 10:14:47
تعداد بازدید: 46
به طور مشخص چه چيزِ سينما برايتان جذابتر از تئاتر است؟
email pdf word plus minus reset color
هرولد پينتر: خب، کفايت ميکند اگر فقط بگويم ببخشيد که در کليشههاي نخنما ميافتم ــ سينما سينماست؟ منظورم اين است که من شيفتهي سينما هستم چون به نظرم سينما سينماست و شيفتهي تئاترم چون تئاتر تئاتر است.

عکس اصلی خبر

به نظر من اينها دو رسانهي متفاوتاند، به دلايل روشن. متوجه هستم که ميشود تا بينهايت دراينباره حرف زد و هيچ راه قياسي هم وجود ندارد، اما براي نويسنده، اين دو ديسيپلين شباهتهايي هم به يکديگر دارد. حتا اگر گيرم که کلمات کمتري از تئاتر براي سينما لازم باشد، با اينکه من اعتقادي به درستي صددرصديِ آن ندارم اما بهفرض که بيست کلمه براي يک صحنهي تئاتر لازم باشد، با شش کلمه ميشود براي صحنه ي سينما نوشت اما مساله اين است که اگر هشت کلمه نوشتيد يعني دو کلمه بيشتر، زيادهکاري کردهايد و از ديسيپلينتان خارج شدهايد. بهعبارت دقيقتر، شما با يک ديسيپلين طرف هستيد، با يک اقتصاد، حالا شيوهي بيانياي که برايش مينويسيد هرچه ميخواهد باشد. همه ي همّ وغم من در نويسندگي حفظ اين اقتصاد است و چندان نظر مساعدي به تفاوتگذاري بين تئاتر و سينما ندارم. واضح است که اين دو دوچيز متفاوت اند و مسائل هر مولف به وضوح توسط هريک از اين دو شيوه تعريف ميشود. اگر آزاديِ حرکتيِ بيشتري در سينما داشته باشم، که دارم، از آن استفاده ميکنم و در قالب هر فرمي که به دلم بنشيند از آن بهره ميبرم. همين کار را در يک کانتکست متفاوت هم ميکنم اگر تئاترِ متفاوتي درکار باشد. نويسندگي کاريست مملو از ترفند.

هرولد پينتر / جوزف لوزي ـ يک گفتگو از پوزيتيف (ژوييه-اوت 1985) ـ ترجمه عليرضا رسولينژاد شماره سوم فصلنامه فيلمخانه

 


up email pdf word plus minus reset color
گروه: فرهنگ و ادب
شماره روزنامه: 3068
تاریخ :1397/07/28 ساعت 10:14:47
تعداد بازدید: 46
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی