گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3051
تاریخ :1397/07/03 ساعت 09:27:44
تعداد بازدید: 87
در کارهاي اجرايي بومي و غير بومي نداريم
email pdf word plus minus reset color
قوانين امروز شهرداري مربوط به 110 سال پيش بوده و بايد اصلاح شوند؛ بحث کارشناسي در کارهاي مديريتي و اجرايي بومي و غيربومي ندارد و با نگاه حرفهاي به اين موضوع بايد افراد دلسوز و کارشناس را حمايت کرد، حوادث تروريستي از هرنوع که باشد محکوم است.

عکس اصلی خبر

محمدرضاقنبرپور

دانش، رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس  ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و عنوان کردن اين مطلب اظهار کرد: بايد با ارج نهادن به اين هفته تلنگري به خود بزنيم که جامعه در چه وضعيتي است و با رفتارهاي خود ميتواند از خاک و دين خود دفاع ميکند. 

وي با اشاره به حادثه تروريستي روز گذشته در اهواز افزود: اين رفتار تروريستي را محکوم ميکنيم، وقتي شخصي به مراسمي که يادآور قدرت نظامي و سياسيمان است حمله ميکند، اصل اين خاک و ميهنپرستي را زير پا ميگذرد. 

وي با بيان اينکه اميدواريم پاييز را با مهر آغاز کنيم، خاطرنشان کرد: چند روز گذشته آتشنشانان استان که به مسابقات جهاني رفته بودند، وارد بندرعباس شدند، از بين 7 هزار شرکتکننده از 72 کشور، ايران رتبه پنجم را به خود اختصاص داد و سه مدال از مدالهاي کسبشده توسط ورزشکاران و آتشنشاناني که درواقع پرسنل شهرداري بندرعباس هستند کسبشده است. 

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس گفت: اگر پيگيريهاي استاندار هرمزگان نبود اين تيم به مسابقات جهاني اعزام نميشد و همراهي شهردار بندرعباس نيز قابلتقدير است.

دانش تصريح کرد: اين مدال باعث شکوفايي ورزشکاران ديگر ما خواهد شد و نتيجه آن را در آينده خواهيم ديد. 

رييس شوراي شهر بندرعباس در خصوص قوانين و مقررات شهرداري ها اظهار کرد: قوانين امروز شهرداري مربوط به 110 سال پيش بوده و بايد اصلاح شوند.

وي با تأکيد بر اينکه بحث کارشناسي در کارهاي مديريتي و اجرايي بومي و غيربومي ندارد و با نگاه حرفهاي به اين موضوع بايد افراد دلسوز و کارشناس را حمايت کرد، افزود: سالها زحمت کشيده شده تا به شرايط کنوني در مسئله شهرک پيامبر اعظم رسيدهايم، امروز امور زيربنايي و عمراني شهرداري بندرعباس نبايد با دستگاه راه و شهرسازي دعوا کند بلکه ما اعضاي شورا هستيم که بايد بهعنوان نمايندگان مردم سينه سپر کرده و دعوا کنيم. 

سالاري، عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس   هم تأکيد کرد: ما بايد بدانيم دقيقاً چقدر از وزارت کشور و اداره کل راه و شهرسازي هرمزگان طلب داريم چون هميشه مديرکل راه و شهرسازي ميگويد ما بيشتر طلب داريم. 

اميري، عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز  با اشاره به اينکه ما در خصوص ارتباط شهرداري با مسکن مهر سال گذشته مديرکل راه و شهرسازي را دعوت کرديم، افزود: متأسفانه ما خواستههاي خود را شفاف بيان نميکنيم، آقاي شيري نيز صحبتهاي منطقي کرد و درنهايت هم در مقابل شهرداري مدعي شد. 

وي با تأکيد بر اينکه شورا بهعنوان نماينده مردم بايد پرسشگر بوده و نسبت به راه  و شهرسازي مدعي باشد، خاطرنشان کرد: بايد مباحث را بايد بهعنوان مطالبات مردم در جلسات با مديران اجرايي مطرح کنيم، اگر به نتيجهاي نرسيد جلسهاي مشترک بين شهرداري، راه و شهرسازي و استانداري برگزار شود. 

حسين پور، معاون معماري و شهرسازي شهرداري بندرعباس نيز  در اين جلسه اظهار کرد: در خصوص بافت فرسوده پيگيريهاي داشتيم، چند طرح مانند ساخت فرهنگسرا، احداث آتشنشاني، بدنه سازي بازار قديم خيابان عراقي زاده را پيشنهاد داديم که تعدادي از اينها را توانستيم تأمين اعتبار کنيم و برخي تکميلشده و برخي در حال تکميل است. 

وي با اشاره به اينکه وقتي ستاد ملي در خصوص بافتهاي فرسوده تشکيل شد، ستاد استاني هم تشکيل شد، اضافه کرد: جلساتي که در سال 95 و 96 در استان و شهرستان داشتيم منجر به بهسازي محله
چاهستاني ها شد؛ قرار بود رسيدگي به چهار محله ديگر هم به
طور همزمان آغاز شود که با تأکيد استاندار بر انتخاب يک محله و تکميل کامل آن محله چاهستاني ها به اين منظور انتخاب شد. 

ارجمند، مدير مرکز نوسازي بافت فرسوده شهرداري بندرعباس نيز  افزود: ستاد بازآفريني پايدار شهرستان بندرعباس 22 جلسه در سال 93، شش جلسه در سال 96 و شش جلسه در سال 97 برگزار کرده است.

وي با بيان اينکه از سال 92 يکميليون مترمکعب صدور پروانه داشتيم، اظهار کرد: 28 مورد بازگشايي خيابانها بااعتبار 62 ميليارد تومان، احداث 41 زمين ورزشي بااعتبار 10 ميليارد و 700 ميليون تومان، آسفالت معابر بااعتباري بالغبر 73 ميليارد تومان، احداث فرهنگسراها بااعتبار 6 ميليارد تومان، احداث 68 پارک بااعتباري  بالغبر 28 ميليارد تومان، ساخت پيادهرو بااعتباري بالغبر 13 ميليارد و 700 ميليون تومان، احداث کانال و خور پاکسازيشده، طراحي و احداث آتشنشاني محله چاهستاني ها، احداث خانه معلم محله اللهاکبر، بازگشايي محله چاهستاني ها از کارهاي صورت گرفته توسط اين مرکز بوده است. 

ارجمند بيان داشت: در محله چاهستاني ها 124 ملک توافق و تخريب شده و 10 ميليارد تومان در اين زمينه هزينه شده و 10 دفتر تسهيل گري در اين خصوص در محلات بافت فرسوده ايجاد شده است.

 وي عنوان کرد: برنامه پيشنهادي براي اين محلات در نظر گرفته شده که بايد پيگيري شوند، برنامههايي از قبيل ايجاد مرکز کار اشتغال و مهارت افزايي محله، ايجاد مرکز محله، آموزش مهارتهاي اجتماعي مي باشد. 

مدير برنامهريزي و بودجه شهرداري بندرعباس  نيز گفت: رقمهايي که بين شهرداري مناطق و سازمانها جابجا ميشود مشمول 9 درصد ماليات بر ارزشافزوده هستند، نزديک به 29 ميليارد تومان اعتبار در بودجه ديده شده که چند سازمان از آن استفاده ميکنند، اگر رديف بودجه جاري اصلاح و به ماده 16جابجا شود ديگر مشمول ارزشافزوده نميشود. 

بهادر، معاون امور زيربنايي و عمراني شهرداري بندرعباس   نيز در اين جلسه بيان کرد: راه و شهرسازي براي تحويل و تحول مسکن مهر در 5 فاز به شهرداري جهت ارائه خدمات درخواستي جهت انعقاد تفاهمنامه مطرح کرده است. 

وي تصريح کرد: تمام ايرادات و اشکالات شهرک پيامبر اعظم را احصا کرديم و تمام مستندات را ارائه داديم.

معاون امور زيربنايي و عمراني شهرداري بندرعباس با اشاره به اينکه طبق برآوردها بودجه موردنياز اين پروژه 30 ميليارد تومان بود، عنوان کرد: با تهاتر 21 ميليارد تومان جهت تکميل آمادهسازي شهرک پيامبر اعظم مورد تائيد قرار گرفت و قرار شد زميني را در چند نقطه شهر بندرعباس تعيين کرده و با پيشرفت فيزيکي پروژه آزادسازي شوند و در اختيار شهرداري قرار گيرند. 

بهادر با بيان اينکه اين پروژه شامل فضاي سبز و 10 درصد شهرداري از محل طرح تفکيکي اراضي باقيمانده که بايد تحويل شهرداري شود، نميشود، خاطرنشان کرد: اين تفاهمنامه به امضاي استاندار خواهد رسيد. 

وي با اشاره به اينکه اگر همه براي مشکلات مسکن مهر دستبهدست هم دهيم بسياري از اين مشکلات حل ميشود، بيان کرد: ما جلسات زيادي را برگزار کرديم تا مديرکل راه و شهرسازي راضي شود براي پروژههاي نيمهتمام شهرک پيامبر اعظم معادل 21 ميليارد تومان زمين به ما بدهد. معاون امور زيربنايي و عمراني شهرداري بندرعباس با بيان اينکه ما چند مطالبه از راه و شهرسازي داريم و بايد حقوحقوق ازدسترفتهمان را به دست آوريم، از جمله اين مطالبات طبق قانون راه و شهرسازي بايد در طرحهاي آمادهسازي و تفکيک تمام زيرساختها را آماده کرده و تحويل شهرداري دهد. 

هفتاد و سومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بندرعباس با دستور کار جلسه «گزارش شهرداري بندرعباس در خصوص صدور پروانههاي ساختماني و توافقات با اهالي محله چاهستاني ها در بازگشايي خيابان 24 متري» و «تحويل و تحول 5 سايت از مجموع 9 سايت شامل (152 هکتاري، 80 هکتاري، 39 هکتاري، 17 هکتاري و 10 هکتاري) مسکن مهر شهرک پيامبر اعظم» برگزار شد. up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3051
تاریخ :1397/07/03 ساعت 09:27:44
تعداد بازدید: 87
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی