گروه: خانواده
شماره روزنامه:3371
تاریخ :1399/01/18 ساعت 10:52:36
تعداد بازدید: 532
با شناخت بيشتر کرونا، اضطراب و استرس خود را کاهش دهيم
email pdf word plus minus reset color
دکتر علي قاسمي متخصص رواشناسي تربيتي تا کنون هفت نوع ويروس کرونا شناسايي شده اند که آخرين آن کوويد 19 است که براي اولين بار در ووهان چين ديده شد. سه نوع ويروس سارس، مرس و ويروس کوويد 19(عامل بيماري کرونا) علائم حاد تنفسي را در انسان ايجاد مي کنند. بررسيهاي علمي نشان داده که ميزان مرگ و مير ناشي از سارس و مرس بيشتر از مرگ و مير ناشي از ويروس کوويد 19 است. ميزان مرگ و مير ناشي از ويروس کوويد 19 بين يک تا سه درصد برآورد شده و همانگونه که توضيح داده شد به مقدار قابل توجهي کمتر ازمرگ و مير ناشي از دو ويروس قبلي است، لذا سئوالي که مطرح مي شود اين است که چرا استرس و اضطراب بيشتري در بين مردم ايجاد کرده است؟

عکس اصلی خبر

مهمترين دليل اين است که سرعت انتشار، انتقال و توان بيماري زايي کوويد 19 از دو ويروس قبلي خيلي بيشتر است و هر فرد بيمار و يا ناقل بيماري مي تواند همزمان چند نفر ديگر را مبتلا کند، لذا علي رغم اينکه مرگ و ميرناشي از ويروس کوويد 19 يک تا سه درصد است، ولي با توجه به بالا بودن سرعت انتشار و همه گيري جهاني اين بيماري، ميزان مرگ و مير حاصل از آن بيشتر از دو ويروس سارس و مرس است.

 بدنبال همه گير شدن اين بيماري و انتشار آن به بيش از دو سوم کشورهاي دنيا، سازمان بهداشت جهاني با اعلام وضعيت فوق العاده در تمام کشورها، کرونا را بيماري همه گير جهاني اعلام کرد. دولت ها در کشور خود ستاد ملي مبارزه با کرونا تشکيل دادند. سازمان بهداشت جهاني براي جلوگيري از شيوع بيشتر اين بيماري، الگوي استانداردي از آموزش، تشخيص، درمان و قرنطينه به کشورها ابلاغ کرد. ستاد ملي مبارزه با کرونا در کشور ايران براي جلوگيري از انتشار ويروس کرونا، رفت و آمد و مسافرت شهروندان در بين شهرها را بشدت محدود کردند، مدارس، دانشگاهها ، مناطق گردشگري و همه اماکن عمومي را تعطيل کردند و به مردم توصيه کردندکه در خانه بمانند. تدابير پيشگيرانه صورت گرفته با مشارکت مردم از گسترش بحران کرونا در کشور کاسته است.

  واکنشهاي روانشناختي فرد متأثر از چهار عنصر موقعيت، شناخت، هيجان و رفتار است. آموزش همگاني براي مقابله با اين ويروس، اولويت اصلي ستاد ملي مبارزه با کرونا است. ذهن به عنوان بخش مهم شناخت از عناصر تفکر، حافظه، قضاوت و استددلال تشکيل شده و ويژگيهاي ذهني فوق در انسان توانايي آموزش و يادگيري در جهت درک وفهم، تجزيه و تحليل، خلاقيت و قضاوت وداوري  را بوجود آورده است. تغييرات شناختي و ذهني ناشي از يادگيري، تعيين کننده چگونگي واکنشهاي هيجاني و رفتاري هر فرد در مقابله با رويدادها است.

 متخصصين بهداشتي، درماني و روانشناسي، پيشگيري نوع اول و پيشگيري نوع دوم را به مردم آموزش دادند. آنان پيشگيري نوع اول را براي جلوگيري از ابتلاء مردم به بيماري کرونا آموزش دادند. در اين راستا از مردم خواسته شده بهداشت فردي را  با شستشوي مکرر دستها رعايت کنند، در منزل بمانند، با يکديگرتماس نداشته باشند و با استفاده از راهبردهاي روانشناختي، استرس و اضطراب خود را کاهش دهند. آموزش پيشگيري نوع دوم مربوط به زماني است که علائم بيماري ظاهر شود و تست کروناي فرد مثبت شود در اين صورت از بيمار خواسته مي شود به مدت دو هفته در منزل و يا بيمارستان قرنطينه شده و تحت نظر باشد و در اين نوع پيشگيري نيز سعي مي شود با استفاده از راهبردهاي روانشناختي، اضطراب، استرس، نااميدي، خشم و عصبانيت خانواده و نزديکان بيمار
 کم شود.

توسعه شناخت افراد جامعه در مقابله با ويروس کرونا بدنبال آموزش همگاني صورت مي گيرد. براي مثال کمتر کسي قبل از آموزش همگاني حاضر بود در منزل بماند ولي بعد از آموزش و آگاهي نسبت به مسيرانتقال بيماري، اکثريت جامعه پذيرفتند که در منزل بمانند و فقط در موارد ضروري از منزل خارج شوند. يا قبل از آموزش همگاني کرونا، مردم در برابر اين بيماري واکنشهاي هيجاني منفي ( اضطراب، عصبانيت، استرس و ترس) بيشتري از خود نشان مي دادند ولي شدت واکنشهاي هيجاني منفي پس از آموزش همگاني بتدريج در حال کاهش است. رفتار و هيجانات متأثر از شناخت است، لذا انتظارمي رود با افزايش شناخت، توانايي تنظيم واکنشهاي هيجاني فرد نيز بهبود يابد و رفتار منطقي و مؤثري در مقابله با ويروس بکار گرفته شود. افزايش واکنش هيجاني مثبت مثل لذت،شادي، خوش بيني و افتخار و کاهش هيجانات منفي مثل اضطراب و استرس و عصبانيت در مردم جامعه از پيامدهاي توسعه شناختي و رفتاري مطلوب است. ادامه فرآيند برنامه ريزي مدون و مستمر آموزش مبارزه با کرونا، انگيزه مشارکت و همکاري حداکثري مردم براي ريشه کن کردن اين ويروس را افزايش خواهد داد.

سازمان بهداشت جهاني اعلام کرد

2 واکسن «ويروس کرونا» وارد مرحله آزمايشات انساني شدند

سازمان بهداشت جهاني اعلام کرد: دو نمونه از واکسن ويروس کرونا که محققان توسعه دادهاند، وارد مرحله آزمايشات انساني ميشوند، اما 60 واکسن ديگري که ديگر محققان توسعه دادهاند، فعلا در مرحله پيشباليني قرار خواهند داشت.

به گزارش ايسنا و به نقل از بيزينس تودي، سازمان بهداشت جهاني (WHO ) تأييد کرده است که دو واکسن بيماري کوويد-19 وارد مرحله اول کارآزمايي باليني انسان شدهاند و 60 واکسن ديگر نيز در مراحل پيش از باليني قرار دارند.

يکي از واکسنهاي تاييد شده براي آزمايش بر روي انسان بطور مشترک توسط شرکت «CanSino Biological «و مؤسسه بيوتکنولوژي» CanCino «ساخته شده است. اين واکسن از وکتور ويروسي بدون تکرار به عنوان پلتفرم همانند واکسنهاي بيماري غير کرونا مانند ابولا که بر روي «آدنوويروسهاي نوع 5» (Adenovirus Type 5) متمرکز هستند، استفاده ميکند.

آدنوويروسها ويروسهاي بدون غشاء ليپيدي و داراي دياناي دو رشتهاي خطي هستند که از طريق رسپتورهاي خود به سلولها ميچسبند و با اندوسيتوز وارد سلولها
مي
شوند.

به گفته محققان آدنوويروسها ويروسهاي متداولي هستند که باعث ايجاد ذاتالريه ميشوند و ميتوانند آنتيژنهاي بالقوه را براي تحريک توليد آنتي باديهايي که عليه اين بيماري کار ميکنند، ارسال کنند. شرکت CanSino Biological با همکاري آکادمي بيو مهندسي آکادمي علوم پزشکي نظامي چين، در سال 2017 واکسن ابولا را نيز توليد
کرده بود.

واکسن ديگري که وارد مرحله اول کارآزمايي شده است، توسط شرکت بيوتکنولوژي آمريکايي مدرنا (Moderna ) و موسسه ملي آلرژي و بيماريهاي عفوني (NIAID ) توسعه داده شده است.

اين نانوذرات ليپيدي (LNP ) واکسن کانديداي ام آر.ان.اي را در يک محفظه قرار ميدهند و از يک بستر آر.ان.اي استفاده ميکنند. در اين روش، اطلاعات ژنتيکي ويروس از دي.ان.اي براي ساختن پروتئين رمزگذاري ميشود. ام آر.ان.اي يا پيامدهنده آر.ان.اي، به عنوان واسطهاي بين اطلاعات ژنتيکي موجود در دي.ان.اي و توالي اسيد آمينه پروتئينها عمل ميکند که به سلولها دستور ميدهد پروتئينهايي را که با ويروسها مبارزه ميکنند، توليد کنند.

 سازمان جهاني بهداشت ميگويد 60 واکسن ديگر نيز در مرحله کارآزمايي پيشباليني هستند. کارشناسان معتقدند که 12 تا 18 ماه طول خواهد کشيد تا واکسن در دسترس عموم قرار گيرد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: خانواده
شماره روزنامه: 3371
تاریخ :1399/01/18 ساعت 10:52:36
تعداد بازدید: 532
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی