گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3153
تاریخ :1397/12/15 ساعت 08:49:56
تعداد بازدید: 81
نهضت آبخيزداري در هرمزگان با ساخت 500 سازه
email pdf word plus minus reset color
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان از ساخت 500 سازه آبخيزداري تا پايان سال خبرداد.

عکس اصلی خبر

زينب نورالديني - نداي هرمزگان

 به گزارش نداي هرمزگان ؛ اميد ذاکريدر نشست خبري که به مناسبت آغاز هفته ي منابع طبيعي برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت:  امسال با توجه دو دهه خشکسالي در کشور و استان و بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري يکي از اولويتهاي کشور آبخيزداري بود و مجوز داده شد که براي اولين بار اعتباري از صندوق توسعه ملي براي عمليات آبخيزداري اختصاص يابد و در استان هرمزگان هم اين اتفاق افتاد و در يک سال بيش از 500 سازه آبخيزداري احداثشده است.

کنترل 73 ميليون متر مکعبي   روان آب با ساخت سازه هاي آبخيزدازي

وي از جمله اين سازه ها به ساخت 56 سازه از اعتبارات صندوق توسعه ملي ،78سازه از اعتبارات ملي ،9سازه مشارکت خيرين ،ساخت 4 سازه توسط بسيج سازندگي و 356 سازه توسط مشارکتهاي مردمي در شهرستان بشکرد برشمرد.

ذاکري ،ميزان اعتبار از محل مشارکت خيرين در سازه هاي آبخيزداري را 10 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود:بيشترين سازه هاي آبخيزداري بدليل شرايط اقليمي متفاوت آن در راستاي جلوگيري از هدر رفت آبهاي سطحي عمده ي پروژه هاي امسال در اين شهرستان بوده است که مردم با اشتياق استقبال و مشارکت کردند ، منابع طبيعي تنها طراحي نقشه وسيمان را در اختيارشان گذاشته و نظارت کرده است. مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان تصريح کرد: در ساخت سازه هاي آبخيزداري شهرستان بشکرد بدليل ناهمواري زمينها و تپه ماهور بودنشان از مدل هاي بومي و محلي (ساخت دربند و کشبند) الگو گرفته و طراحي جديد کرديم. به گفته ي وي درشهرستان  بشکرد اراضي مسطح و آب پايدار نداريم و از قديم مردم به اين دانش بومي رسيده بودند با سازههاي خشکه چين چيزي شبيه سازههاي آبخيزداري ميساختند که از اين موضوع الگو گيري شده و طراحي جديدي شد و اتفاقات خوبي افتاد و اثرات خوبي نيز گذاشت. مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان از کنترل 73 ميليون متر مکعبي   روان آب با ساخت سازه هاي آبخيزدازي خبرداد و افزود :با احداث سازه ها جلوي سرعت روان آبها گرفته شده و به تدريج در آبراه ها رها مي شود که اين امر موجب تقويت سفره هاي زير زميني مي شود

هيچ تصرفي در حوزه پرورش ميگو شکل نگرفته است

دکتر ذاکري اظهارداشت:در رفع تصرف و پيشگيري به صفر رسيديم  ،عمده تصرفات متعلق به شهرستان جاسک بوده که 80 درصد در رفع و کاهش تصرف توفيق داشتيم

ذاکري از افزايش 30 هزار نفري جمعيت همياران طبيعت خبرداد و گفت :حساسيت در هرمزگان زياد است و رسانه ها نقششان را به خوبي اجرا کرده اند و مردم در قبال منابع طبيعي خود را مسئول مي دانند ،تعداد همياران طبيعت از 15 هزار نفر به 30 هزار نفر رسيده که براي اين تعداد کارت صادر شده و کلاسهاي آموزشي برگزار مي شود.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان هدف ما از برگزاري برنامههاي اين هفته اين است که فرهنگ منابع طبيعي ترويج شود، زماني حفاظت از منابع طبيعي به فرهنگ تبديل ميشود که مردم جلوتر از ما دغدغه داشته باشند. وي افزود: براي حفاظت از منابع طبيعي يک همفکري و تعامل جهاني نياز است که خوشبختانه در سالهاي اخير در استان و در کشور اين دغدغهها را در مردم و سمنها ديدهايم.

گرد و غبار سال آينده کاهش
مي يابد

ذاکري عنوان کرد: منابع طبيعي بزرگترين سرمايه ملي است و اولويت اول ما حفاظت و صيانت از منابع طبيعي و حفاظت از 1/5ميليون هکتار جنگلهايمان و احيا و توسعه آنها است.

وي خاطرنشان کرد: اگر سازههاي آبخيزداري را توسعه ميدهيم براي تقويت و احياي پوشش گياهي است، يگان حفاظت ما 365 روز سال فعالاند و تعطيلي ندارند.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان ادامه داد: امسال بدليل بارندگي ها ،گرد و غبار کاهش خواهد
يافت.

وي اذعان کرد امسال با توجه دو دهه خشکسالي در کشور و استان و بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري يکي از اولويتهاي کشور آبخيزداري بود و مجوز داده شد که براي اولين بار اعتباري از صندوق توسعه ملي براي عمليات آبخيزداري اختصاص يابد و در استان هرمزگان هم اين اتفاق افتاد و در يک سال بيش از 500 سازه آبخيزداري احداثشده است.

وي بيان کرد: ساخت هر سازه آبخيزداري با مشارکت مردم يک شغل پايدار را در پي خواهد داشت، رسوبات پشت سد جگين را کنترل ميکند، زمين کشاورزي ايجاد ميشود، در دل رسوبات آب ذخيره ميشود، به همين سبب علاوه بر 23 ميليارد تومان اعتبارات استان دو ميليارد تومان ديگر علاوه بر اعتبار قبلي براي اين کار اختصاص داده شد.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان ابراز کرد : براي سازمان جنگلها هم تفاهمنامهاي منعقدشده تا چنين اعتباري اختصاص يابد، در بحث حفاظت در 11 ماهه امسال 975 هکتار از تصرفات را پيشگيري کردهايم، 848 هکتار به کمک دستگاه قضا و نيروي انتظامي خلعيت از تصرفات سنواتي داشته باشيم.

تا قبل از پايان امسال  دو ميليون هکتار اراضي استان در طرح کاداستر گنجانده مي شوند

ذاکري افزود: يکي ديگر از کارهاي ما اجراي طرح کاداستر بوده و 800 هزار هکتار سند تک برگ گرفتهشده و برنامه اين است بتوانيم در پروسه دو يا سهساله کل استان را پوشش دهيم، تاکنون 540 درصد بيش از مصوب خود اين عمليات در استان اجرا شده است و هدفمان اين است تا قبل از پايان امسال اين مقدار را به دو ميليون هکتار برسانيم.

وي تصريح کرد: اتفاق ديگري که در صندوق توسعه ملي افتاد جامعنگري در حوزه جنگلداري بود، هزار و 800 هکتار پروژههاي بيومکانيک در اين زمينه اجرا شد، تشديد گشت مراقبت در اين حوزهها را داشتيم، قبل شروع پروژهها کليه دستاندرکاران و ذينفعان اثرات مثبت پروژهها و اثرات منفي احتمالي را بخصوص در زمينههاي اجتماعي را  تبيين کرديم که مشارکت خوب مردم را در پي داشت. مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان عنوان کرد:  همچنين امسال صد هزار نهال توسط جوامع محلي کاشته شد.

ذاکري خاطرنشان کرد: در بحث بيابانزدايي که از دغدغههاي مردم است قولهاي خوبي از سازمان گرفتهايم، امسال حجم عمليات ما به حدود 600 هکتار رسيد و در شرق جاسک و سيريک حداقل تا دو سال آينده به پايان خواهد رسيد، با توجه به اينکه کانونهاي بحران زيادي داريم باز هم نياز به مشارکت مردمداريم.

کاشت 50هزار اصله نهال در هفته منابع طبيعي در هرمزگان

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان در تشريح ويژه برنامه هاي هفته منابع طبيعي از کاشت 50 هزار اصله نهال در اين هفته خبرداد. اميد ذاکري تصريح کرد: روز چهارشنبه 15 اسفند روز درختکاري بوده که درختکاري درختکاري در منطقه ويژه اقتصادي خليجفارس، اهداي نهال به متولدين اين روز با همکاري ثبتاحوال، جشن خانواده را خواهيم داشت، 16 اسفند روز منابع طبيعي مردم، احيا و توسعه جنگلها و مراتع بوده و اهداي نهال رايگان در بهشتزهراي باغو، حراکاري در ساحل بندرعباس را خواهيم داشت، 17 اسفند روز منابع طبيعي، مردم، ائمه جمعه و جماعات که شرکت در نماز جمعه و توزيع نهال رايگان به نمازگزاران را خواهيم داشت.

ذاکري ادامه داد: 18 اسفند روز منابع طبيعي، مردم، حفاظت و حمايت است و جلسه با ثبتاسناد و املاک و رئيس قوه قضائيه را خواهيم داشت، 19 اسفند روز منابع طبيعي، مردم، آبخيزداري و مقابله باسيل و خشکسالي است که بازديد و کار خشکه چين پروژه آبخيزداري رضوان بخش فين را داريم، 20 اسفند روز منابع طبيعي مردم، بسيج و همياران طبيعت است که کاشت نهال در پادگان امام سجاد و گردهمايي با معاونين آموزشوپرورش را خواهيم داشت، 21 اسفند روز منابع طبيعي مردم و مجامع علمي و دانشگاه بوده که جلسهاي در دانشگاه هرمزگان و کاشت نهال، افتتاح نمايشگاه در اين دانشگاه را خواهيم داشت.up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3153
تاریخ :1397/12/15 ساعت 08:49:56
تعداد بازدید: 81
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی