گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3160
تاریخ :1397/12/25 ساعت 12:23:13
تعداد بازدید: 88
مديرعامل گروه فولاد مبارکه: توسعه صنعت فولاد در هرمزگان اشتغالزايي و رفاه اجتماعي به همراه دارد
email pdf word plus minus reset color
مديرعامل گروه فولاد مبارکه در جريان بازديد از خطوط توليد شرکت فولاد هرمزگان و ديدار با مديران و کارکنان اين شرکت اظهار اميدواري کرد، در سال آتي نيز اين شرکت در راستاي اهداف هلدينگ فولاد مبارکه و اعتلاي اقتصاد کشور خوش بدرخشد.

عکس اصلی خبر

حميدرضا عظيميان در اين بازديد، از شرکت فولاد هرمزگان بهعنوان يکي از شرکتهاي بسيار موفق و منعطف گروه فولاد مبارکه ياد و اضافه کرد: روند روبه رشد بهرهوري، افزايش توليد و بهطورکلي عملکرد خوب اين شرکت در فروش داخلي و خارجي و درآمدزايي براي اقتصاد کشور درخور تحسين است. ازاينرو شايسته است به نحو مقتضي از اين عملکرد درخشان و اراده کارکنان اين شرکت قدرداني شود.

وي با اشاره به رکوردها و دستاوردهاي بزرگ و افتخارآميز کارکنان اين شرکت در سال 97 گفت: در سال جاري شاهد به ثبت رسيدن رکوردهاي ارزشمند در نواحي مختلف فولاد هرمزگان و دستيابي به اهداف برنامهريزيشده بوديم که بدون شک کسب اين موفقيتها مرهون زحمات مجموعه مديريت و کارکنان شرکت و پيمانکاراني بوده است که دغدغه رشد و شکوفايي بيشازپيش فولاد هرمزگان را داشتهاند.

مدير عامل فولاد مبارکه در خصوص اهميت دستيابي به اهداف گروه فولاد مبارکه در سال آتي تصريح کرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از توليد فولاد کشور در گروه فولاد مبارکه توليد ميشود و ازآنجاييکه در اهداف بلندمدت شرکت و افق چشمانداز سال 1404 و دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن فولاد بهگونهاي برنامهريزيشده است که سهم خود را حفظ نمايد، يکي از شرکتهايي که ميتواند در تحقق اين هدف مؤثر باشد، بدون اغراق فولاد هرمزگان است. وي از وجود ظرفيتها بالاي استان هرمزگان بهويژه در بخش صنعت فولاد بهعنوان يکي از مزيتهاي اصلي توسعه صنعت فولاد در اين استان ياد و اضافه کرد: واقعشدن فولاد هرمزگان در کنار سواحل خليجفارس و بندرهاي صادراتي براي صادرات محصولات توليدشده يکي از ويژگيهاي بسيار مهم و ارزشمند اين فولادساز ارزشمند کشور است.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه همواره افزايش توان صادراتي کشور از سوي مسئولين عاليرتبه مورد تأکيد قرارگرفته است، ازاينرو شرکت فولاد هرمزگان ميتواند بيشازپيش در بخش صادرات غيرنفتي، ارزآوري و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي خدمات گستردهتري ارائه نمايد.

 وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن قدرداني از حمايتهاي مديران و مسئولين محترم استان هرمزگان و با اشاره به اهميت سرمايهگذاري در اين استان خاطرنشان کرد: بدون شک با توسعه صنعت فولاد در استان هرمزگان شاهد ايجاد فرصتهاي شغلي روزافزون، شکل گرفتن شرکتهاي پيمانکاري بيشتر و افزايش رونق اقتصادي در اين منطقه خواهيم بود.

عظيميان با اشاره به کيفيت بالاي محصولات فولاد هرمزگان و با تأکيد بر اينکه نام و برند فولاد هرمزگان در داخل و خارج از کشور شناختهشده است افزود: با مطالعه طرح و برنامهريزي بسيار دقيق و تأمين منابع مالي ميتوان در کوتاهترين زمان ممکن به ايجاد ظرفيت 10 ميليون تن فولاد مورد تأکيد رئيسجمهور که در بازديد از اين استان مطرح نمود، دستيافت.

 وي در ادامه اظهار اميدواري کرد با همکاري همه مسئولين مربوطه بتوان عمليات توسعه فولاد هرمزگان را تا پايان خردادماه سال آتي وارد فاز اجرا نمود براي مردم شريف و زحمتکش خطه هرمزگان و اقتصاد کشور دستاوردهاي بزرگي به ارمغان آورد.

مدير عامل گروه فولاد مبارکه در همين راستا از همه مسئولان کشور و متخصصين حوزه صنعت فولاد و بازار سرمايه دعوت کرد تا گروه فولاد مبارکه را در تحقق اين هدف بزرگ ياري نمايند.

به گفتة عظيميان شکل گرفتن شرکتهاي پيمانکاري متعدد و توانمند، گردش مالي فراوان نزد توليدکنندگان، سازندگان و پيمانکاران و واحدهاي تأمينکننده خدمات و درنهايت صلابت بيشتر نظام مقدس جمهوري اسلامي، ايجاد فرصتهاي شغلي متعدد و رفاه اجتماعي بيشتر از مهمترين دستاوردهاي توسعه صنعت فولاد در استان هرمزگان خواهد بود.

وي در بخش پاياني سخنان خود فرارسيدن فصل بهار و آغاز سال نو را پيشاپيش به همه مديران، کارکنان و خانوادههاي فولاد هرمزگان و همچنين مسئولين و مردم شريف و خونگرم استان زرخيز هرمزگان تبريک گفت و اظهار اميدواري کرد: در سال 98 با تلاش بيشتر و اتکا به توان جوانان مستعد کشور بتوانيم آنچه را که شايسته اين سرزمين باافتخار است، جامة عمل بپوشانيم.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3160
تاریخ :1397/12/25 ساعت 12:23:13
تعداد بازدید: 88
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی