گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3075
تاریخ :1397/08/10 ساعت 08:52:35
تعداد بازدید: 64
صادرات خاک رس از واقعيت تا شايعه در گفتگو با مديرکل گمرک شهيد باهنر: خاک هرمز براي رنگ آميزي خودروهاي لوکس دنيا به کار مي رود!
email pdf word plus minus reset color
گمرک يک سازمان دولتي است که وظيفه اجراي قوانين گمرکي را بر عهده دارد، اين قوانين شامل دريافت ماليات و عوارض از کالاهايي که وارد کشور يا از ايران به ساير کشورها صادر ميشوند، شده و علاوه بر موارد ذکرشده گمرک وظيفه اجراي قوانين را در رابطه با ترانزيت کالا، واردات و صادرات نيز به عهده دارد.

عکس اصلی خبر

مديرکل گمرک شهيد باهنر در گفتگو با ايسنا، افزود: 40 سال است با انواع تحريمهاي بانکي و غير بانکي مواجه هستيم، هرروز با داستانهاي جديدي روبهرو شده و منتظر اتفاقات و خبرهاي جديد نيز هستيم اما بايد با همبستگي داخلي ميان افراد يک ملت، اين قبيل مشکلات را پشت سر بگذاريم.

مهدي رضايي عنوان کرد: اين موضوع که اگر مشکلات و ناسازگاريهاي داخلي نباشد، قطعاً تحريم خارجيها آنچنان اثرگذار نخواهد بود يک واقعيت است و ميتوان گفت درصورتيکه اوضاع داخلي کشور برهم نخورد، همهچيز آرام خواهد ماند.

وي با اشاره به اينکه تحريمها نميتوانند ايران را از پا درآورند، افزود: به تاريخ ايران که مينگريم از همان زمان حمله مغولان که همهچيز را از بين بردند تا زمان دفاع مقدس  و حتي امروز ايستادگي و شجاعت و همبستگي ايرانيان باعث افتخار است. ما ميتوانيم در طول دورهها و جنگهاي مختلف از نو برخيزيم و باشکوهتر از قبل  به راه خود ادامه دهيم.

فعاليت گمرک باهنر در زمينههاي مختلف

رضايي با بيان اينکه اداره کل گمرک شهيد باهنر درمجموع  داراي 14 زيرمجموعه است، اظهار کرد: دو جزيره استراتژيک بهنامهاي ابوموسي و هرمز زير نظر اين گمرک و دو منطقه ويژه کشتيسازي و منطقه ويژه صنايع معادن از زيرمجموعههاي گمرک شهيد باهنر است، همچنين اين اداره داراي بخش نظامي نيز هستند.

وي در خصوص منطقه ويژه کشتيسازي، افزود: بخشي از اين منطقه مربوط به فعاليت کشتيسازي و بخشي ديگر مربوط به ساخت ابر سازههاي بالاي 3700 تني است.

مديرکل گمرک شهيد باهنر بيان کرد: بخش نظامي نيز با ساخت ناو هواپيمابر با آلياژ ويژهاي که در آن به کار رفته است هم سبب بالا رفتن استحکام آن به شکل ويژهاي شده است.  اين ناو هواپيمابر ميتواند در آب بچرخد و سپس به روي آب بيايد. تا امروز چيزي نتوانسته در آن نفوذ کند. همچنين از اين ناو اژدري بيرون ميآيد و اين همان توانايي جديدي است که جديداً به آن اضافهشده است.

وي با بيان اينکه بزرگترين  منطقه ويژه مجتمع ساخت فولاد در هرمزگان مربوط به شرکت فولاد هرمزگان است، عنوان کرد: صنايع معادن که فولاد هرمزگان نيز بخشي از آن است.

رضايي افزود: اداره کل گمرک شهيد باهنر داراي دو پايانه مسافري دريايي و هوايي است. همچنين اين اداره با انجام کليه کارهاي گمرکي مربوط به امانات پستي را در خدمترساني خود دارد.

وي اضافه کرد: بنادر خمير، تياب، کرگان، سيريک و کوهستک و جاسک در يد اختيار اين بندر است. بخشي از بنادر نامبرده شده ملواني و بخشي صادراتي ميباشند.

افزايش بازدهي بنادر استان و بالا رفتن آمار صادرات 

رضايي عنوان کرد: سال گذشته در بندر جاسک ، حدود 11 درصد افزايش صادرات را داشتهايم. خوشبختانه امسال نيز  در ششماهه اخير 110 درصد افزايش ميزان صادرات در اين بندر اعلامشده است.

مديرکل گمرک شهيد باهنر عنوان کرد: واردات تمامي کالاها در اين گمرک صورت ميگيرد. عمده واردات کالاهاي کانتينري مربوط به گمرک شهيد رجايي و کالاهاي فلهاي به بندر امام خميني است.

وي با بيان اينکه بيش از 54 درصد واردات اين گمرک خودرو است، افزود: ورود اين خودروها نيز بهصورت وارداتي يا ترانزيتي ميباشند.

رضايي اظهار کرد: در حقيقت هر کشوري که صادرات بيشتري نسبت به وارداتش داشته باشد، قطعاً پسانداز آن بالاتر ميرود و در نتيجه سبب پيشرفت سطح رفاه عمومي کشور نيز خواهد شد.

بالا رفتن قيمت دلار و پايين آمدن آمار واردات

رضايي با بيان اينکه ميزان واردات کاهشيافته است، افزود: نوسانات اخير در بازار ارز، سکه و طلا باعث بالا رفتن ميزان صادرات و کاهش چشمگير واردات شده است، اين ميتواند به نفع کشور باشد.

وي با اشاره به اينکه از نظر دلاري هفده درصد افزايش ميزان صادرات داشتهايم ، بيان کرد: طي هفت ماه گذشته مقدار سه ميليون و 995 هزار تن به ارزش يک ميليارد و سه ميليون دلار افزايش در صادرات داشتهايم. صادرات کالا ازنقطهنظر تناژي هفت درصد، از نظر ريالي 50 درصد افزايشيافته است.

رضايي با اشاره به اينکه واردات هدفمندتر شده است، افزود: کالاهاي لوکس ديگر وارد کشور نميشوند و مقدار دلاري که از کشورمان خارج ميشود کاملاً محسوس است. در اين دوره  واردات بيشتر براي توليدکنندگان و براي واردکردن، ماشينآلات، مواد اوليه و تجهيزات و کالاهاي سرمايهاي واسطهاي است.

  مديرکل گمرک شهيد باهنر با اشاره به اينکه واردات از نظر دلاري 67 درصد افت داشته است، عنوان کرد: ميزان واردات با 204 هزار تن،  به ارزش 234 ميليون دلار که از نظر تناژي 57 درصد، ريالي 58 درصد و با توجه به ممنوعيت واردات خودرو نسبت به هفت ماهه گذشته کاهشيافته است.

وضعيت نامعلوم پرونده 424 خودرو

وي با بيان اينکه فعلاً وضعيت پرونده 424 دستگاه خودرو مشخص نشده است، عنوان کرد: اين پرونده همچنان در مراجع قضايي در حال بررسي است و هنوز تکليف آن مشخص نشده است اما چيزي که روشن است، از کارکنان گمرک شهيد باهنر کسي در اين موضوع دخيل نبوده است.

رضايي افزود: گمرک خود ميخواهد با قاچاق مبارزه کند و بر همين علت ما نيز بهنوبه خود همکاريهاي لازم را با دستگاههاي مربوط داشتهايم.

حمايت از توليدکنندگان براي واردات ماشينآلات

وي با اشاره به اينکه گمرک شهيد باهنر بهنوبه خود حامي توليدکنندگان است، اظهار کرد: گمرک باهنر در جهت حمايت از توليدکنندگان و حمايت از واردکنندگان مواد اوليه، تجهيزات و ماشينآلات بستههاي حمايتي در نظر گرفته است. از طرفي «ترخيص نسيه» نيز از اقدامات اين گمرک براي تسهيل در روند واردات اين قبيل کالاها است.

مديرکل گمرک شهيد باهنر اظهار کرد: گمرک جمهوري اسلامي ايران شرايطي را فراهم کرده است که سرعت و دقت در کار بالا رود.

صادرات خاک رس از واقعيت تا شايعه

وي در خصوص صادرات خاک رس، گفت:  اخبار منتشرشده در رابطه با صادرات اين خاک بايد اين موضوع گفته شود که تاکنون بههيچعنوان اين مورد را نداشتهايم.

رضايي بيان کرد: تشکيل خاک کشاورزي 3 ميليون سال زمان ميبرد، اين خاک براي فرزندان ما است، بنابراين جزئي از ذخاير کشور است و نبايد اجازه دهيم سود جويان از آن استفاده کنند.

وي افزود: خاک کشاورزي ما بهطور متوسط حدود 30 سانتيمتر است و خاک کشاورزي آمريکا حدود 30 متر است. يکسوم ذخاير دنيا در آمريکا جمع شده است، پس چرا بايد از ايران اين سرمايه خارج شود؟

رضايي بيان کرد: خاک رس بهصورت کاپتاژ از جزيره هرمز وارد بندرعباس ميشود و بعدازآن به دليجان ارسال ميشود و در آنجا فرآوري ميشود. از اين خاک که داراي مقادير بسيار زياد آهن است، در صنعت رنگسازي يا براي رنگ لوکسترين خودروهاي جهان استفاده ميشود.

وي در پايان گفت: خوشبختانه هيچگونه صادرات خاک رساز جانب گمرک صورت نگرفته است، هرمز را دريابيم زيرا اين جزيره بهشت زمينشناسي است.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3075
تاریخ :1397/08/10 ساعت 08:52:35
تعداد بازدید: 64
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی