انتخاب سردبیر آخرین روزنامه و گزارش تصویری

صدایی از جنس 24سالگی

امروز ندایی ها شاهد 24 ساله شدن صدای خود در هرمزگان هستند که نزدیک به ربع قرن دوام آورده و همواره خود را صدای مطالبه به حق مردمان این سرزمین می داند که هر آنچه مردم خواسته اند آن را از دست اندرکاران مربوطه مطالبه کرده است. مطالباتی از جنس فرهنگی، سیاسی، اجتماعی که خواسته های بی شماری در لابه لای آن نهفته بوده است. حال با گذشت بیش از دو دهه، دو هزار و 373 شماره از آن روی دکه های مطبوعات قرار گرفته است. اینجانب به عنوان عضو کوچکی از ندای هرمزگان به پاس همراهی خوانندگان که همواره موجب دلگرمی ما برای تداوم حضور بوده قدردانی می کنم. امیدواریم در آینده نیز بتوانیم آنچه که خواسته به حق مردم هرمزگان هست را به مسوولان برسانیم و از آن سو هر خدمتی که به هرمزگانی ها می شود نیز به مردم منتقل کنیم تا توانسته باشیم به خوبی به نقش اطلاع رسانی خود عمل کرده باشیم....
اختیار استانداران در تصمیم گیری ها باید افزایش یابد
آبشيرين كن، گزينه قطعي تامين آب شهرهاي ساحلي
هرمزگان در آستانه تبدیل به قطب فولاد کشور است